Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2013

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Μηδενική ανοχή για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Viviane Reding και η Επίτροπος κα Cecilia Malmström ενώθηκαν σήμερα με τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάνουν έκκληση για μηδενική ανοχή για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η Επιτροπή διοργάνωσε εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εξάλειψη της πρακτικής αυτής – που πιστεύεται ότι αφορά πολλές εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες στην ΕΕ. Οι Επίτροποι συνοδεύτηκαν από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από κορυφαίους υπέρμαχους σε παγκόσμιο επίπεδο της καταπολέμησης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς και από την κα Waris Dirie το «Λουλούδι της ερήμου», την κα Khady Koita και την κα Chantal Compaoré – πρώτη κυρία της Μπουρκίνα Φάσο.

Παράλληλα, σήμερα, η Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση για τη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 30 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή έχει επίσης εξαγγείλει τη διάθεση ποσού ύψους 3,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των δραστηριοτήτων των κρατών μελών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών και επιπλέον ποσού ύψους 11,4 εκατ. ευρώ για τις ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις που συνδράμουν τα θύματα.

«Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με μερικές ιδιαίτερα εμπνευσμένες γυναίκες και ζητά μηδενική ανοχή για τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επιβλαβή πρακτική που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Η ΕΕ θα αγωνιστεί για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων – όχι μόνο την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αλλά και τις 365 ημέρες του έτους», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Καλώ τους πάντες που είναι γνώστες στον τομέα αυτό να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον καλύτερο τρόπο καταπολέμησης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.»

«Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο κίνδυνος υποβολής στην πρακτική αυτή θα πρέπει να αποτελεί βάσιμο λόγο για τη χορήγηση ασύλου ή ανθρωπιστικής προστασίας. Στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το άσυλο, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν άσυλο λόγω της απειλής του σωματικού ακρωτηριασμού. Στην Ευρώπη θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη προστασία σε γυναίκες και κορίτσια που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων, ή σε γονείς που φοβούνται ότι θα υποστούν διώξεις διότι αρνούνται να υποστεί το παιδί τους την πρακτική αυτή» δήλωσε η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Νέα έκθεση σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Η σημερινή συζήτηση στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων συμπίπτει με τη δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) νέας έκθεσης σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η Αντιπρόεδρος κα Reding. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί εκ φύσεως παγκόσμιο, διεθνικό φαινόμενο. Ενώ δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ, χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια που ζουν στην ΕΕ, υποβλήθηκαν στην πρακτική αυτή είτε πριν εισέλθουν στην ΕΕ ή κατά τη διάρκεια ταξιδιού εκτός της ΕΕ.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι υπάρχουν θύματα ή δυνητικά θύματα, σε τουλάχιστον 13 χώρες της ΕΕ: στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, στην έκθεση τονίζεται επίσης η ανάγκη συγκέντρωσης αυστηρών δεδομένων ως βάσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων θα απαιτηθεί σειρά ενεργειών που επικεντρώνονται στη συλλογή δεδομένων, την πρόληψη, την προστασία των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο, τη δίωξη των δραστών και την παροχή υπηρεσιών για τα θύματα, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Τα θύματα ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων μπορούν να βασίζονται στην προστασία δυνάμει της οδηγίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων, που εκδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2012, η οποία αναφέρεται ρητά στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως μορφή βίας λόγω φύλου (IP/12/1066).

Ενώ όμως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Κροατία διαθέτουν νομικές διατάξεις για την άσκηση δίωξης κατά των δραστών του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, είτε δυνάμει του γενικού ποινικού δικαίου είτε δυνάμει ειδικών νομοθεσιών σε θέματα ποινικού δικαίου, οι διώξεις είναι πολύ σπάνιες. Αυτό οφείλεται σε δυσχέρειες ως προς την ανίχνευση περιπτώσεων, τη συλλογή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, απροθυμία για την καταγγελία ενός εγκλήματος και, πάνω απ’ όλα, στην έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) έχει συνεπώς δημοσιεύσει επίσης έκθεση που προσδιορίζει σειρά ορθών πρακτικών από εννέα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η έκθεση παραθέτει παραδείγματα επιτυχών πολιτικών και σχεδίων, όπως:

  • ένα σχέδιο των Κάτω Χωρών για την πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, φέρνοντας σε επαφή τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους αρμόδιους της αστυνομίας, των σχολείων, των υπηρεσιών προστασίας του παιδιού και των οργανώσεων των μεταναστών·

  • μια γαλλική οργάνωση που στοχεύει κυρίως στην προώθηση της ποινικής δίωξης σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ενεργώντας ως «πολιτικώς ενάγων» σε δίκες·

  • μια ειδικευμένη υπηρεσία υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο με 15 κλινικές που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των γυναικών που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Ιστορικό

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που συνεπάγονται μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων των γυναικών ή άλλες βλάβες στα γεννητικά όργανα της γυναίκας για μη ιατρικούς λόγους, όπως ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων πραγματοποιείται για πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και/ή κοινωνικούς λόγους σε νέα κορίτσια από τη νηπιακή ηλικία μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Αποτελεί μορφή παιδικής κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· έχει σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες.

Στις χώρες της ΕΕ όπου διαμένουν γυναίκες θύματα ή κορίτσια και γυναίκες που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η πρακτική γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα καταγωγής και πολύ σπάνια στο έδαφος της ΕΕ.

Η Επιτροπή ενέκρινε, στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, «στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 2010-2015» η οποία θεσπίζει σειρά προτεραιοτήτων για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της βίας λόγω φύλου. Η στρατηγική συμπεριελάμβανε ειδική αναφορά στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Στις 6 Φεβρουαρίου 2013, παγκόσμια ημέρα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την έντονη δέσμευσή της να εξαλείψει αυτήν την εξαιρετικά επιβλαβή πρακτική (MEMO/13/67).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εξάλειψη της βίας λόγω φύλου:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων – Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ και την Κροατία

Εθνικά πληροφοριακά δελτία – Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία

Δημόσια διαβούλευση

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Αποστείλετε τις φωτογραφίες σας «μηδενικής ανοχής»:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter Hashtag: #zeroFGM

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Παράρτημα 1: Εκτιμώμενος αριθμός γυναικών θυμάτων, ενδεχόμενων θυμάτων, και κοριτσιών που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (όπου υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες)

Χώρα

Ποινικές διατάξεις για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εκτιμώμενος αριθμός γυναικών με ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ημερομηνία της μελέτης)

Εκτιμώμενος αριθμός κοριτσιών που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εκτιμώμενος αριθμός γυναικών που κατοικούν στην ΕΕ και προέρχονται από περιοχές τις οποίες αφορά η πρακτική αυτή (σε περίπτωση που δεν υφίστανται διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την εν λόγω πρακτική)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Παράρτημα 2: Οργανώσεις στήριξης θυμάτων ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στα κράτη μέλη

Επωνυμία της οργάνωσης

Χώρα

Δικτυακός τόπος

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar