Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. marts 2013

Den internationale kvindedag: Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse

Forud for den internationale kvindedag den 8. marts slog næstformand for Kommissionen, Viviane Reding, og kommissær Cecilia Malmström sig i dag sammen med menneskerettighedsforkæmpere for at opfordre til nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse. Kommissionen organiserede et rundbordsarrangement på højt niveau for at drøfte, hvordan EU kan hjælpe medlemsstater til at udrydde denne praksis, som man mener berører flere hundrede tusinder kvinder i EU. Kommissærerne fik følgeskab af medlemmer af Europa-Parlamentet og verdens ledende forkæmpere i kampen mod kvindelig kønslemlæstelse, herunder "ørkenblomsten" Waris Dirie, Khady Koita og Chantal Compaoré, Burkina Fasos førstedame.

Parallelt med rundbordsarrangementet iværksatte Kommissionen en offentlig høring, der opfordrer offentligheden til at fremsætte deres bud på, hvordan man på EU-plan bedst kan bekæmpe kvindelig kønslemlæstelse. Høringen løber frem til den 30. maj 2013. Kommissionen har desuden bebudet, at den vil støtte medlemsstaterne med 3,7 mio. EUR til aktiviteter, der har til formål at skabe øget bevidsthed om vold mod kvinder, og yder 11,4 mio. EUR til NGO’er og andre, der arbejder med ofrene.

"Europa-Kommissionen slår i dag kræfterne sammen med nogle meget inspirerende kvinder for at opfordre til nultolerance mod kvindelig kønslemlæstelse. Kvindelig kønslemlæstelse er en ekstremt skadelig praksis og et brud på kvinders og pigers menneskerettigheder. EU vil kæmpe for at gøre en ende på kvindelig kønslemlæstelse — ikke kun på den internationale kvindedag, men alle årets 365 dage," sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender. "Jeg opfordrer alle med viden på området til at give deres bud på, hvordan vi bedst kan komme kvindelig kønslemlæstelse til livs."

"Kvindelig kønslemlæstelse et alvorligt brud på menneskerettighederne. Risikoen for at blive udsat for denne praksis udgør en gyldig grund til at modtage asyl eller humanitær beskyttelse. I vores asyllovgivning er vi særligt opmærksomme på kvinder og piger, der søger asyl på grund af truslen om kvindelig kønslemlæstelse. Kvinder og piger, der risikerer kvindelig kønslemlæstelse, eller forældre, der frygter forfølgelse, fordi de nægter at lade deres barn blive udsat for denne praksis, bør gives passende beskyttelse i EU," siger Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

Ny rapport om kvindelig kønslemlæstelse

Dagens rundbordsdrøftelse på højt niveau om kvindelig kønslemlæstelse kommer samtidig med, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder på næstformand Viviane Redings anmodning udsender en ny rapport om kvindelig kønslemlæstelse i EU. Rapporten konkluderer, at kvindelig kønslemlæstelse i sin natur er et globalt, tværnationalt fænomen. Selv om der ikke er konkrete beviser for, at kvindelig kønslemlæstelse praktiseres i EU, har tusindvis af kvinder og piger, der bor i EU, været udsat for denne praksis, enten før de flyttede ind i EU eller på rejser uden for EU.

I rapporten konkluderes det, at der er ofre eller potentielle ofre i mindst 13 EU-lande: Østrig, Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige. I rapporten understreges det imidlertid også, at der er behov for nøjagtige data som grundlag for at komme problemet til livs.

Ifølge rapporten vil udryddelsen af kvindelig kønslemlæstelse kræve en række handlinger med fokus på dataindsamling, forebyggelse, beskyttelse af de piger, de er i risikozonen, retsforfølgelse af de ansvarlige og udbud af tjenester til ofrene. Ofrene for kvindelig kønslemlæstelse kan påberåbe sig beskyttelse i henhold til EU’s direktiv om minimumsrettigheder for ofre, som blev vedtaget den 4. oktober 2012, og som udtrykkelig nævner kvindelig kønslemlæstelse som en form for kønsbestemt vold (IP/12/1066).

Men mens alle EU-medlemsstater og Kroatien har lovbestemmelser til at retsforfølge de ansvarlige for kvindelig kønslemlæstelse enten i henhold til almindelig- eller specifik strafferet, er retsforfølgelser meget sjældne. Dette skyldes, at det er vanskelligt at afsløre tilfælde af kvindelig kønslemlæstelse, indsamle tilstrækkelige beviser, modvilje mod at anmelde forbrydelsen og frem for alt mangel på viden om kvindelig kønslemlæstelse.

Derfor har Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder også offentliggjort en rapport, der udpeger en række eksempler på god praksis fra ni medlemsstater i kampen mod kvindelig kønslemlæstelse. I rapporten gives der eksempler på vellykkede politikker og projekter, herunder:

  • Et nederlandsk projekt til forebyggelse af kvindelig kønslemlæstelse, som forener fagfolk inden for sundhedssektoren, politi, skoler, tjenester til beskyttelse af børn samt indvandrerorganisationer

  • En fransk organisation, som fokuserer på at indlede retsforfølgelse i sager om kvindelig kønslemlæstelse ved at agere som "civil part" i retssagerne

  • En specialiseret sundhedstjeneste i Det Forenede Kongerige med 15 klinikker, som tager hensyn til de specifikke behov hos kvinder, der er blevet udsat for kvindelig kønslemlæstelse.

Baggrund:

Kvindelig kønslemlæstelse omfatter ifølge Verdenssundhedsorganisationens definition alle procedurer, der involverer delvis eller fuldstændig fjernelse af kvindens ydre kønsorganer eller anden form for skade, der påføres de kvindelige kønsorganer af ikke-lægelige grunde.

Kvindelig kønslemlæstelse udføres af kulturelle, religiøse og/eller sociale årsager på unge piger op til 15 år. Kvindelig kønslemlæstelse udgør en form for børnemishandling og vold mod kvinder og piger, og det har alvorlige kort- og langsigtede fysiske og psykologiske konsekvenser.

I de EU-lande, hvor kvinder, der er ofre for kvindelig kønslemlæstelse, og piger, der er i farezonen, forekommer kvindelig kønslemlæstelse primært under et ophold i oprindelseslandet og yderst sjældent på EU’s territorium.

Den 21. september 2010 vedtog Kommissionen en "strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015", som fastlægger en række prioriteter for ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder at gøre en ende på kønsbestemt vold. Strategien omfatter en specifik henvisning til kvindelig kønslemlæstelse. Den internationale dag mod kvindelig kønslemlæstelse den 6. februar 2013 bekræftede Europa-Kommissionen sit stærke engagement i at udrydde denne ekstremt skadelige praksis (MEMO/13/67).

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – Stop for kønsbestemt vold:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder – Kvindelig kønslemlæstelse i EU og Kroatien

Nationale faktablade – Kvindelig kønslemlæstelse i EU og Kroatien

Offentlig høring - http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Send your 'Zero Tolerance Photos':

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter Hashtag: #zeroFGMµ

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

BILAG 1: Anslået antal kvinder, der er ofre eller potentielle ofre for kvindelig kønslemlæstelse, og piger i risikozonen (hvor der foreligger undersøgelser)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

BILAG 2: Støtteorganisationer i medlemsstaterne for ofre for kvindelig kønslemlæstelse

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar