Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. březen 2013

Mezinárodní den žen: nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová a komisařka Cecilia Malmströmová se dnes u příležitosti Mezinárodního dne žen (8. března) připojily k bojovníkům za lidská práva, aby vyzvaly k nulové toleranci vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů. Komise uspořádala jednání u kulatého stolu na vysoké úrovni na téma, jak může Evropská unie pomoci členským státům vymýtit tyto praktiky, jejichž obětí se podle odhadů stalo v EU několik set tisíc žen. Ke komisařkám se připojili poslanci a poslankyně Evropského parlamentu a přední bojovnice proti mrzačení ženských pohlavních orgánů na světě, včetně „květu pouště“ Waris Dirie, Khady Koita a první dámy Burkiny Faso Chantal Compaoré.

Zároveň dnes Komise zahájila veřejnou konzultaci, abychom se seznámili s názory na to, jaká nejvhodnější opatření na úrovni EU pro boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů přijmout. Konzultace potrvá do 30. května 2013. Komise rovněž oznámila, že na činnosti členských států v oblasti zvyšování povědomí o násilí vůči ženám vyčlení 3,7 milionu EUR a pro nevládní organizace a ostatní organizace, které pracují s oběťmi, dalších 11,4 milionu EUR.

Evropská komise spojila své síly s několika velmi inspirujícími ženami, aby vyzvala k nulové toleranci vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů. Jedná se o mimořádně kruté praktiky, kterými se porušují lidská práva žen a dívek. EU bude bojovat za vymýcení tohoto mrzačení nejen o Mezinárodním dni žen, ale všech 365 dní v roce," řekla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Vyzývám všechny, kteří se v této oblasti orientují, aby se podělili o svůj názor na to, jak nejlépe tuto problematiku řešit."

„Mrzačení ženských pohlavních orgánů představuje závažné porušování lidských práv. Riziko vystavení těmto praktikám by mělo být pádným důvodem pro poskytnutí azylu nebo humanitární ochrany. V našich právních předpisech v oblasti azylové politiky věnujeme zvláštní pozornost ženám a dívkám, které žádají o azyl z důvodu hrozby fyzického mrzačení. Ženám a dívkám ohroženým mrzačením pohlavních orgánů nebo rodičům, kteří se obávají pronásledování, protože odmítli podrobit své dítě těmto praktikám, by měla být v Evropě poskytnuta přiměřená ochrana,“ řekla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Nová zpráva o mrzačení ženských pohlavních orgánů

Dnešní diskuse u kulatého stolu na vysoké úrovni na téma mrzačení ženských pohlavních orgánů se koná v době, kdy Evropský institut pro rovnost žen a mužů vydává na žádost místopředsedkyně Redingové novou zprávu o tomto problému v EU. Ze zprávy vyplývá, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je svou povahou globální, nadnárodní jev. I když neexistují žádné spolehlivé údaje, že k tomuto jevu v EU dochází, tisíce žen a dívek, které v EU žijí, se těmto praktikám podrobily buď před přestěhováním do EU nebo během cesty mimo EU.

Ve zprávě se uvádí, že oběti či potenciální oběti žijí nejméně ve 13 zemích EU: v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku. Zároveň se však zdůrazňuje, že základem pro řešení problému jsou přesné údaje.

Uvádí se rovněž, že pro vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů je nutné přijmout celou řadu opatření zaměřených na sběr údajů, prevenci, ochranu ohrožených dívek, stíhání pachatelů a poskytování služeb obětem. Oběti těchto praktik se mohou dovolávat ochrany na základě směrnice EU o právech obětí, která byla přijata dne 4. října 2012. Tato směrnice výslovně odkazuje na toto mrzačení jako na formu násilí založeného na pohlaví (IP/12/1066).

I když všechny členské státy EU a Chorvatsko přijaly právní ustanovení, jež jim umožňují stíhat osoby, které provádějí mrzačení ženských pohlavních orgánů, ať už v rámci obecného nebo zvláštního trestního práva, k jejich stíhání dochází jen velmi zřídka. Důvodem jsou potíže při odhalování případů, nedostatek důkazů, neochota oznámit trestný čin a zejména nedostatek znalostí o mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů proto zveřejnil zprávu, v níž stanoví řadu osvědčených postupů uplatňovaných při boji proti tomuto mrzačení v devíti členských státech. Ve zprávě se uvádějí příklady úspěšných politik a projektů, například:

  • nizozemský projekt zaměřený na prevenci mrzačení ženských pohlavních orgánů, který sdružuje zdravotnické pracovníky, policii, školy, služby na ochranu dětí a organizace migrantů,

  • francouzská organizace, která se zaměřuje na podávání žalob v případech mrzačení ženských pohlavních orgánů, v nichž vystupuje jako občanská strana,

  • specializovaná zdravotní služba ve Spojeném království s 15 klinikami, která se zaměřuje na specifické potřeby žen postižené mrzačením pohlavních orgánů.

Souvislosti

Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) zahrnuje mrzačení ženských pohlavních orgánů všechny postupy, jejichž součástí je částečné nebo úplné odstranění vnějších genitálií nebo jiné poškození ženských pohlavních orgánů z jiných než lékařských důvodů.

Toto mrzačení se provádí z kulturních, náboženských nebo sociálních důvodů u dívek do 15 let. Představuje jednu z forem zneužívání dětí a násilí páchaném na ženách a dívkách, která má závažné krátkodobé i dlouhodobé fyzické a psychické následky.

V zemích EU, kde žijí oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů nebo dívky a ženy ohrožené těmito praktikami, se mrzačení provádí velmi zřídka. Většinou k němu dochází během pobytu v zemi původu.

Komise dne 21. září 2010 přijala strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015, v níž stanovila soubor priorit v oblasti rovnosti žen a mužů, včetně ukončení genderového násilí. V této strategii se mrzačení ženských pohlavních orgánů výslovně zmiňuje. Evropská komise dne 6. února 2013, což je Mezinárodní den proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, znovu potvrdila své pevné odhodlání tyto mimořádně kruté praktiky vymýtit (MEMO/13/67).

Více informací

Evropská komise – konec genderovému násilí:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Zpráva Evropského institutu pro rovnost žen a mužů – Mrzačení ženských pohlavních orgánů v EU a Chorvatsku

http://eige.europa.eu/female-genital-mutilation

Informační přehledy k jednotlivým zemím – Mrzačení ženských pohlavních orgánů v Evropské unii a Chorvatsku

Veřejné konzultace – http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: „fotografie na téma nulová tolerance“:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Hashtag na Twitteru: #zeroFGM

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Příloha 1: Odhadovaný počet žen, které se staly obětí nebo se mohou stát obětí, a dívek, jimž hrozí mrzačení ženských pohlavních orgánů (pokud jsou k dispozici studie)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Příloha 2: Organizace podporující oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů v členských státech

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar