Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 5. martā

Komisārs Piebalgs un Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektors uzsver atbalstu uztura un pārtikas nodrošinājumam Malāvijā

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) ģenerāldirektors Žozē Graciano da Silva (José Graziano da Silva) augsta līmeņa vizītes ietvaros Malāvijā šodien tiksies ar prezidentu Džoisu Banda (Joyce Banda), lai apspriestu valsts problēmas saistībā ar uztura un pārtikas nodrošinājumu un uzsvērtu ES un FAO atbalstu šajā jomā.

Malāvija ir guvusi panākumus bada izskaušanā, bet nepietiekams uzturs joprojām ir pastāvīga problēma valstī, kurā vairāk nekā 47 % bērnu cieš no kavētas augšanas (to kavē uzturvielām bagātas pārtikas nepietiekama pieejamība), kas ietekmē to attīstību. Tas palielina arī uzņēmību pret slimībām, piemēram, HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi.

Atklājot sanāksmi, attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "ES un FAO uzskati par uztura un pārtikas nodrošinājumu saskan, un mēs strādāsim kopā, lai palīdzētu Malāvijai un visai Subsahāras Āfrikai risināt šo problēmu. Tādēļ esmu paziņojis par savu apņemšanos samazināt pasaulē to bērnu skaitu, kuri cieš no kavētas augšanas – līdz 2025. gadam par vismaz 7 miljoniem –, un es esmu pilnībā apņēmies šo solījumu īstenot.”

Graciano da Silva teica: "Malāvija visaugstākajā līmenī ir uzņēmusies saistības izskaust badu un galēju nabadzību. Tā atzīst tiesības uz pārtiku, iegulda 10 % no valsts budžeta lauksaimniecībā un ir pārtapusi no kukurūzas importētāja par tās eksportētāju. Tā rezultātā valsts ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķi bada izskaušanā. FAO turpinās atbalstīt valdības centienus veicināt pārtikas un uztura nodrošinājumu un mazināt galēju nabadzību valstī, izmantojot integrētu un saskaņotu pieeju, kura ietver sociālo aizsardzību un citas nozares, kas veicina šo mērķu sasniegšanu."

Paredzēts, ka vairākās sanāksmēs kopā ar Malāvijas ministriem un iestādēm komisārs Piebalgs un Dr.Graciano uzsvērs to, cik būtiski ir efektīvi un rezultatīvi koordinācijas mehānismi starp dažādām ministrijām, lai garantētu pārtikas nodrošinājumu.

Viņi apmeklēs vairākus ES projektus, tostarp pārtikas nodrošinājuma un lauksaimniecības centrus, kā arī FAO finansētu graudu uzglabāšanas krātuvi. Tāpat viņi tiksies ar privātā sektora pārstāvjiem un apspriedīs, cik nozīmīgi ir ieguldījumi lauksaimniecībā, kurā nodarbināti 87 % iedzīvotāju un kura veido aptuveni 36 % no IKP, kā arī vairāk nekā 70 % no eksporta ieņēmumiem.

Vispārīga informācija

2012. gada novembrī ES Eiropas attīstības dienās Briselē komisārs Piebalgs un prezidents Banda parakstījis divus nolīgumus. Pirmais nolīgums 63 miljonu eiro apmērā lauksaimniecības jomā tika izstrādāts, lai palielinātu ražīgumu lauksaimniecībā un paplašinātu apūdeņotās zemes platības, divkāršojot mājsaimniecību ienākumus no lauksaimniecības un veicinot Malāvijā gada izaugsmi 6 % apmērā. No otra ES ieguldījuma 35 miljonu eiro apmērā finansēs skaidras naudas pārskaitījumus vistrūcīgākajām mājsaimniecībām, lai palīdzētu tām izkļūt no nabadzības un bada posta. Ģimenes spēs labāk pielāgoties augstajām pārtikas cenām, kā arī palielināsies bērnu skaits, kas apmeklē skolu, un uzlabosies bērnu veselība. Paredzams, ka no šā ES atbalsta labumu gūs pavisam 83 000 mājsaimniecību.

ES ir viens no lielākajiem līdzekļu devējiem, kas no 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF) laikposmā no 2008. gada līdz 2013. gadam Malāvijā ir ieguldījis 605 miljonus eiro. Šie līdzekļi ir sadalīti šādām jomām: vispārējā budžeta atbalsts (196 miljoni eiro), lauksaimniecība un pārtikas nodrošinājums (188 miljoni eiro) un reģionālā sadarbība (70 miljoni eiro), īpašu uzmanību pievēršot ceļu infrastruktūrai. Pārējie līdzekļi tika atvēlēti tādām jomām kā pārvaldība, tirdzniecība, ūdensapgāde, HIV-AIDS un dzimumu jautājumi.

Kopš 1986. gada FAO ir atbalstījusi Malāviju, izstrādājot un īstenojot politiku un programmas nolūkā uzlabot lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību un nodrošināt pārtiku un veselīgu uzturu visiem.

Nākamajā gadā FAO darbība būs vērsta uz palīdzības sniegšanu valstij ar mērķi īstenot tās lauksaimniecības nozares mēroga pieeju (ASWAp), kas atspoguļo Malāvijas II Izaugsmes un attīstības stratēģijas un Āfrikas Savienības Visaptverošajā Āfrikas lauksaimniecības attīstības programmas (CAADP) prioritātes.

Tāpat sadarbībā ar Āfrikas Savienības Komisiju, ES Komisiju un partneriem, piemēram, Brazīlijas institūtu Instituto Lula, FAO aicinās dalībvalstis, pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru, reģionālās ekonomikas kopienas un attīstības partnerus pievienoties ierosinātajai partnerībai “Lielāki centieni bada izskaušanai Āfrikā.” FAO iesaistīšanās šajā partnerībā ir saistīta ar organizācijas jaunākajiem centieniem pastiprināt mērķorientētu produktu un pakalpojumu noteikšanu un nodrošināšanu, ko pieprasa dalībvalstis nolūkā sasniegt taustāmus rezultātus valstu līmenī. Virzoties uz šo mērķi, FAO sadarbojas ar visām dalībvalstīm, lai sagatavotu valstu programmas, kurās noteiktas dalības prioritārās jomas.

FAO jaunā decentralizācijas stratēģija un šī partnerattiecība sniedz iespēju sasniegt konkrētus un maksimāli iedarbīgus rezultātus.

Vairāk informācijas

MEMO/13/165: ES attīstības darbs Malāvijā

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

ES delegācija Malāvijā:

http://eeas.europa.eu/delegations/malawi/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

FAO tīmekļa vietne:

http://www.fao.org

FAO Tehniskās sadarbības nodaļas tīmekļa vietne:

http://www.fao.org/tc/

FAO Ģenerāldirektora tīmekļa vietne:

http://www.fao.org/about/director-gen/en/

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

FAO Preses birojs: Liliane Kambirigi (+39 3 482 523 763)


Side Bar