Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 mars 2013

Skolnätverket eTwinning Plus välkomnar nya länder i öst

EU-kommissionens skolnätverk eTwinning, där 100 000 skolor i 33 europeiska länder samarbetar över internet, får i dag sällskap av skolor i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina. Med det nya initiativet eTwinning Plus får länderna tillgång till ett enormt virtuellt klassrum där elever och lärare kan lära sig mer om de andra deltagarna och samarbeta i interaktiva projekt om t.ex. språkinlärning och matte. Eleverna får också möjlighet att upptäcka andra kulturer och traditioner – och dessutom se vad de har gemensamt.

– eTwinning är ett fantastiskt utbildningsprojekt som har en enorm potential att riva hinder, säger Androulla Vassiliou, EU:s utbildnings- och ungdomskommissionär. Alla inblandade har stor nytta av enklare kontakter mellan skolorna. Genom eTwinning kan lärarna utveckla kreativa och interkulturella utbildningsprojekt och eleverna kan utveckla sin it-kompetens. Med eTwinning Plus tar vi nätverket till en ny nivå.

Pilotprojektet eTwinning Plus ingår i EU:s grannskapspolitik under plattformen för kontakter mellan människor, som ska främja dialogen med grannländerna i öst. Kommissionen planerar att gradvis utöka projektet till de södra grannländerna, med början i Tunisien. Till att börja med kommer plattformen för eTwinning Plus att använda engelska och ryska som huvudspråk, och i ett senare skede även franska och arabiska. Plattformen fungerar som en mötesplats där elever och lärare kan utbyta idéer och skolor kan hitta partner för gemensamma projekt.

Om EU satsar mer på skolutbildning, högre utbildning och yrkesinriktad utbildning kommer partnerländerna och särskilt de yngre generationerna att bli bättre rustade för att möta de ekonomiska och sociala utmaningarna i våra grannländer, säger EU-kommissionär Štefan Füle, som ansvarar för EU:s utvidgning och grannskapspolitik.

För att hjälpa till att bygga upp nätverket finns det en särskild stödorganisation i varje deltagande grannland. Deras uppgift är att främja eTwinning Plus på nationell nivå, se till att initiativet svarar mot skolornas behov och anordna lärarutbildningar. De väljer ut vilka skolor som får delta på basis av skolornas datorutrustning och språkkunskaper. Men de ska också se till att skolor från både städer och landsbygd och elever med olika socioekonomisk bakgrund deltar.

Budgeten för eTwinning Plus är 834 000 euro. Omkring hälften av budgeten ska gå till att utveckla den nya webbplattformen och till samordning, medan resten går till att samfinansiera stödorganisationerna. Så här fördelas budgeten per land: Armenien 64 000 euro, Azerbajdzjan 80 000 euro, Georgien 64 000 euro, Moldavien 80 000 euro och Ukraina 96 000 euro.

Bakgrund

Initiativet eTwinning startade 2005 och är en ständigt växande nätgemenskap för europeiska skolor. Nästan 200 000 lärare och över 100 000 skolor från 33 europeiska länder (de 27 EU-länderna, Island, Norge, Schweiz, Turkiet, Kroatien och Makedonien) använder portalen för lärarfortbildning och gemensamma undervisningsprojekt. Portalen eTwinning finns på 25 språk.

eTwinning ingår i EU-programmet Comenius och får stöd med cirka 10 miljoner euro per år. Initiativet ger inte pengar till enskilda projekt, utan erbjuder verktyg och stöd åt lärare och elever i form av t.ex. eTwinningportalen och lärarseminarier.

Enligt en ny studie är eTwinning ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för skolor att samarbeta internationellt. Studien visar också att lärare som deltar i eTwinningprojekt förbättrar sina kunskaper och kontakter med eleverna och utvecklar sina nätverk med kollegor. Eleverna blir också mer motiverade och bättre på att arbeta i grupp.

Som en del av det nya programmet Erasmus för alla som startar 2014 har kommissionen föreslagit att utveckla eTwinning som en plattform för alla skolor som vill samarbeta över gränserna med EU-stöd.

Initiativet eTwinning bidrar till EU:s mål om att förbättra it-kompetens och gemensamt lärande. Senare i år kommer kommissionen att lägga fram en strategi om öppna utbildningssystem för att främja utbildning och kompetensutveckling genom ny teknik och öppna utbildningsresurser.

Läs mer

eTwinning Plus

eTwinningportalen

EU-kommissionen: Comeniusprogrammet

Androulla Vassilious webbplats

Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar