Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. marca 2013

Vzpostavitev omrežja virtualnih učilnic za šole „eTwinning Plus“

Omrežju Evropske komisije „eTwinning“, ki je k medsebojnemu sodelovanju prek interneta spodbudilo že več kot 100 000 šol v 33 evropskih državah, so se danes pridružile šole v Armeniji, Azerbajdžanu, Gruziji, Moldaviji in Ukrajini. Začetek pobude „eTwinning Plus“ bo tem državam omogočil, da se priključijo velikanski virtualni učilnici, v kateri se lahko učenci in učitelji naučijo več o učencih in učiteljih od drugod ter sodelujejo v interaktivnih projektih, ki se osredotočajo na primer na učenje jezikov ali matematiko. Poleg tega daje pobuda mladim priložnost, da odkrivajo različne kulture in tradicije ter ugotovijo, kaj jim je skupno.

„Pobuda eTwinning je izvrsten izobraževalni projekt z ogromnim potencialom za rušenje ovir. Stiki, ki smo jih pomagali vzpostaviti med šolami, prinašajo vsem stranem izjemne koristi. Pobuda jim daje svobodo, da razvijajo ustvarjalne in medkulturne izobraževalne projekte, hkrati pa spodbuja otroke k razvoju informacijskih spretnosti. S pobudo eTwinning Plus se začenja za omrežje novo obdobje,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Pobuda eTwinning Plus je pilotni projekt, ki se je začel v okviru sosedske politike EU, natančneje v okviru platforme vzhodnega partnerstva za stike med ljudmi, katere namen je izboljšati dialog z vzhodnimi partnericami. Komisija načrtuje, da bo pobudo postopno razširila tudi na države iz južnega sosedstva, najprej na Tunizijo. Na začetku se bosta kot glavna jezika platforme eTwinning Plus uporabljali angleščina in ruščina, pozneje še francoščina in arabščina. Platforma bo shajališče za učence in učitelje, kjer bodo lahko izmenjevali zamisli, poleg tega pa bo omogočala šolam, da najdejo partnerice za skupne projekte.

Komisar Štefan Füle, pristojen za širitev in evropsko sosedsko politiko, je dejal: „Okrepljeno delovanje EU na področju izobraževanja, visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja bo partnerskim državam in predvsem mlajšim generacijam omogočilo, da se bolje pripravijo na gospodarske in družbene izzive v naši soseski.“

Za pomoč pri vzpostavljanju omrežja je bila v vsaki od zadevnih sosednjih držav ustanovljena partnerska podporna agencija. Te agencije bodo podpirale pobudo eTwinning Plus na nacionalni ravni, zagotavljale, da pobuda zadovoljuje potrebe šol, in organizirale usposabljanja za učitelje. Izbirale bodo sodelujoče šole, in sicer na podlagi njihove računalniške opreme in znanja jezikov. Pri tem bodo zagotavljale, da bodo zastopane tako podeželske kot mestne šole in otroci iz različnega socialno-ekonomskega okolja.

Proračun za pobudo eTwinning Plus znaša 834 000 evrov. Približno polovica tega zneska bo namenjena naložbam v razvoj nove spletne platforme in usklajevanju, preostanek pa sofinanciranju partnerskih podpornih agencij. Po državah bo Armeniji namenjenih 64 000 evrov, Azerbajdžanu 80 000 evrov, Gruziji 64 000 evrov, Moldaviji 80 000 evrov, Ukrajini pa 96 000 evrov.

Ozadje

Omrežje eTwinning je bilo ustanovljeno leta 2005 in od takrat se skupnost vanj vključenih evropskih šol širi. Vanj se je prijavilo skoraj 200 000 učiteljev in več kot 100 000 šol iz 33 evropskih držav (vseh 27 držav članic EU, Islandije, Švice, Norveške, Turčije, Hrvaške in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije), da lahko izkoriščajo to brezplačno in varno spletno okolje za usposabljanje učiteljev in skupne izobraževalne projekte. Portal eTwinning je na voljo v 25 jezikih.

Pobuda eTwinning je del programa EU Comenius in vsako leto prejme okoli 10 milijonov evrov sredstev. Ne financira posameznih projektov, ampak daje učiteljem in učencem na voljo orodja in podporo, kot so portal eTwinning in seminarji za učitelje.

V skladu z nedavno študijo je pobuda eTwinning enostaven in stroškovno učinkovit način, da se šole vključijo v mednarodno sodelovanje. Študija je prav tako pokazala, da so se učitelji, vključeni v pobudo, naučili novih spretnosti, izboljšali odnose z učenci in razširili strokovna omrežja, učenci pa so postali bolj motivirani in bolje delali v skupini.

Komisija je predlagala, da se v okviru novega programa Erasmus za vse, ki se bo začel izvajati leta 2014, eTwinning razvije kot platforma za vse šole, ki si želijo mednarodnega sodelovanja s podporo EU.

Shema eTwinning prispeva k uresničevanju ciljev EU glede izboljšanja digitalne pismenosti in skupnega vzajemnega učenja. V nadaljevanju leta bo Komisija objavila strategijo za odpiranje izobraževanja, v skladu s katero naj bi se s pomočjo novih tehnologij in odprtih izobraževalnih virov izboljšala izobraževanje in razvoj spretnosti.

Več informacij

eTwinning Plus

Portal eTwinning

Evropska komisija: Program Comenius

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte komisarko Androullo Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar