Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 4 marca 2013 r.

Uruchomienie wirtualnej klasy szkolnej w ramach programu „eTwinning Plus”

Założona przez Komisję Europejską sieć „eTwinning”, w ramach której 100 000 szkół z 33 europejskich państw nawiązało ze sobą kontakty za pośrednictwem internetu, zostanie dzisiaj rozszerzona o szkoły w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Mołdawii oraz na Ukrainie. Uruchomienie programu „eTwinning Plus” pozwoli tym państwom na przyłączenie się do ogromnej klasy wirtualnej, w której uczniowie i nauczyciele mogą wiele nauczyć się o swoich rówieśnikach i partnerach oraz dzięki której mogą uczestniczyć w interaktywnych projektach, skupiających się na przykład na nauczaniu języków obcych lub matematyki. Jest to również okazja dla najmłodszych, by poznawać różne kultury i tradycje, a także odkrywać łączące ich podobieństwa.

„eTwinning jest znakomitym projektem edukacyjnym, który ma ogromny potencjał pozwalający na pokonywanie barier. Kontakty między szkołami, w których nawiązaniu pomogliśmy, przynoszą niezwykłe korzyści wszystkim zaangażowanym; eTwinning daje im swobodę opracowywania kreatywnych i międzykulturowych projektów edukacyjnych, jednocześnie zachęcając dzieci do rozwijania swoich umiejętności informatycznych. Za pośrednictwem programu eTwinning Plus przenosimy tę sieć na nowy poziom”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

eTwinning Plus to projekt pilotażowy, zapoczątkowany jako element unijnej polityki sąsiedztwa, a mianowicie funkcjonującej w ramach partnerstwa wschodniego platformy „kontaktów między ludźmi”, której celem jest pogłębienie dialogu z partnerami wschodnimi. Komisja planuje stopniowo rozszerzać projekt, tak aby objął państwa południowego sąsiedztwa, rozpoczynając od Tunezji. Na początku platforma eTwinning Plus będzie dostępna w języku angielskim i rosyjskim, które będą jej językami głównymi; na późniejszym etapie wprowadzony ma zostać język francuski i arabski. Platforma będzie służyć uczniom i nauczycielom jako miejsce spotkań pozwalające na wymianę myśli; ponadto umożliwi ona szkołom wyszukiwanie partnerów dla wspólnych projektów.

Komisarz Štefan Füle, odpowiedzialny za politykę rozszerzenia i europejską politykę sąsiedztwa powiedział: „Zwiększone zaangażowanie UE w edukację, szkolnictwo wyższe oraz szkolenia zawodowe pomoże krajom partnerskim, a zwłaszcza ludziom młodym, lepiej przygotować się na wyzwania gospodarcze i społeczne występujące w naszym sąsiedztwie.”

Aby pomóc w utworzeniu sieci, powołano partnerskie agencje wsparcia we wszystkich zaangażowanych państwach. Agencje te będą promować program eTwinning Plus na szczeblu krajowym, zapewniać spełnianie potrzeb szkół w ramach programu i organizować szkolenia dla nauczycieli. Agencje będą wybierać szkoły uczestniczące w programie, kierując się takimi kryteriami jak wyposażenie komputerowe i znajomość języków obcych. Dopilnują, aby udział w programie brały szkoły z obszarów miejskich i wiejskich, a także dzieci z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych.

Budżet przeznaczony na eTwinning Plus wynosi 834 000 euro: około połowa tej sumy zostanie zainwestowana w opracowanie nowej platformy internetowej i prace koordynacyjne; pozostała suma zostanie przeznaczona na współfinansowanie partnerskich agencji wsparcia. Przydział środków w podziale na kraje wygląda następująco: Armenia 64 000 euro, Azerbejdżan 80 000 euro, Gruzja 64 000 euro, Mołdawia 80 000 euro oraz Ukraina 96 000 euro.

Kontekst

eTwinning powstał w 2005 r. jako społeczność szkół w Europie i od tego czasu stale się rozwija. Już niemal 200 000 nauczycieli i ponad 100 000 szkół z 33 europejskich państw (27 państw członkowskich UE, Islandia, Szwajcaria, Norwegia, Turcja, Chorwacja oraz była jugosłowiańska republika Macedonii) zarejestrowało się, aby móc korzystać z tego bezpłatnego i bezpiecznego środowiska umożliwiającego szkolenie nauczycieli i realizację wspólnych projektów edukacyjnych. Portal projektu eTwinning jest dostępny w 25 językach.

Jest on częścią unijnego programu Comenius i otrzymuje co roku dofinansowanie w wysokości ok. 10 mln euro. Program nie służy do finansowania projektów indywidualnych, lecz oferuje nauczycielom i uczniom narzędzia i wsparcie, takie jak portal eTwinning oraz seminaria dla nauczycieli.

W przeprowadzonym niedawno badaniu stwierdzono, że eTwinning jest prostym i efektywnym pod względem kosztów sposobem na nawiązywanie przez szkoły międzynarodowej współpracy. Ustalono również, że nauczyciele zaangażowani w projekt eTwinning doskonalili swoje umiejętności, pogłębiali kontakty z uczniami i rozwijali swoje zawodowe sieci. Uczniowie czuli się lepiej zmotywowani i poprawiali swoje umiejętności pracy w zespole.

W ramach nowego programu Erasmus dla wszystkich, którego realizacja rozpocznie się w 2014 r., Komisja zaproponowała opracowanie programu eTwinning jako platformy dla wszystkich szkół, które pragną współpracować niezależnie od dzielących je granic, przy wsparciu UE.

Program eTwinning przyczynia się do realizacji celów UE polegających na poprawie kompetencji cyfrowych i wzajemnym uczeniu się od siebie w drodze współpracy. Jeszcze w tym roku Komisja opublikuje strategię dotyczącą otwartej edukacji, aby usprawnić system edukacji oraz rozwój umiejętności z pomocą nowych technologii i zasobów otwartej edukacji.

Dodatkowe informacje

eTwinning Plus

portal eTwinning

Komisja Europejska: program Comenius

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Śledź wypowiedzi Androulli Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar