Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 4. marts

"eTwinning plus" skolām — jauns virtuālo klašu tīkls

Eiropas Komisijas izveidotais "eTwinning" jeb e-sadraudzības tīkls, kas internetā kopā savedis jau 100 000 skolu no 33 Eiropas valstīm, ar šodienu tiek paplašināts, lai tajā varētu uzņemt skolas no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas. Jaunais tīkls, "eTwinning plus", ļaus šo valstu skolām pievienoties milzīgām virtuālajām klasēm, kurās skolēni un skolotāji varēs labāk iepazīt sadraudzības skolas un piedalīties interaktīvos projektos, piemēram, par valodu apguvi vai par matemātiku. Tā ir arī iespēja jauniešiem izzināt citu valstu kultūras un tradīcijas, meklēt kopīgo un salīdzināt atšķirīgo.

"eTwinning ir brīnišķīgs izglītojošs projekts ar milzīgu kopsaucēja potenciālu. Skolu sadarbība, kas aizsākusies ar šā projekta palīdzību, ir izrādījusies fantastiski izdevīga visām iesaistītajām personām; eTwinning ļauj brīvi izvērst radošus un starpkultūru izglītības projektus, vienlaikus mudinot bērnus attīstīt ar informācijas un sakaru tehnoloģijām saistītās prasmes. eTwinning plus šim tīklam paver jaunus apvāršņus," tā Andrula Vasiliu, Eiropas komisāre izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās.

"eTwinning plus" ir izmēģinājuma projekts, un tā aizsākums meklējams ES kaimiņattiecību politikas paredzētajā Austrumu partnerības saziņas platformā "Contacts between people" jeb "Cilvēki. Saskarsme", kuras mērķis ir veicināt dialogu ar austrumu partnervalstīm. Komisija plāno šajā programmā pakāpeniski iekļaut arī dienvidu kaimiņvalstis, sākot ar Tunisiju. Sākuma posmā "eTwinning plus" platformas galvenās darba valodas būs angļu un krievu, vēlāk tiks pievienota arī franču un arābu valoda. Skolēniem un skolotājiem šī platforma kalpos par ideju apmaiņas vietu un ļaus skolām atrast sadarbības partnerus kopīgiem projektiem.

Komisārs Štefans File, kura pārziņā ir paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas joma, sacīja: "Lielāka ES iesaistīšanās vidējās, augstākās un profesionālās izglītības jomā palīdzēs mūsu partnervalstīm un jo īpaši to gados jaunajiem iedzīvotājiem labāk sagatavoties ekonomisko un sociālo apstākļu noteiktu dzīves situāciju risināšanai ES kaimiņvalstīs."

Tīkla izveides vajadzībām katrā no iesaistītajām kaimiņvalstīm izveidota partnerorganizācija — atbalsta aģentūra. Šīs aģentūras popularizēs "eTwinning plus" projektu valsts mērogā, nodrošinās skolu vajadzību ievērošanu un organizēs skolotāju kursus. Tās atlasīs iesaistītās skolas atkarībā no datortehnikas pieejamības un valodu zināšanu pakāpes. Aģentūras nodrošinās, ka projektā iesaistās kā lauku, tā pilsētu skolas un bērni ar dažādu sociālekonomisko tagadni.

"eTwinning plus" budžets ir EUR 834 000: aptuveni puse no šīs summas tiks ieguldīta jaunas tiešsaistes platformas izstrādē un koordinācijas darba veikšanā, bet pārējos līdzekļus novirzīs partnerorganizāciju — atbalsta aģentūru darbības līdzfinansēšanai. Līdzekļu sadalījums pa valstīm ir šāds: Armēnijai EUR 64 000, Azerbaidžānai EUR 80 000, Gruzijai EUR 64 000, Moldovai EUR 80 000 un Ukrainai EUR 96 000.

Vispārīga informācija

2005. gadā izveidotais "eTwinning" jeb e-sadraudzības tīkls vieno aizvien lielāku skaitu Eiropas skolu. Gandrīz 200 000 skolotāju un vairāk nekā 100 000 skolu no 33 Eiropas valstīm (27 ES dalībvalstis, Islande, Šveice, Norvēģija, Turcija, Horvātija un bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika) ir pieteikušies izmantot šī tīkla piedāvāto bezmaksas drošo tiešsaistes vidi skolotāju apmācībai un kopējiem izglītības projektiem. "eTwinning" portāls ir pieejams 25 valodās.

"eTwinning" tīkls ietilpst ES programmā "Comenius", kas ik gadu saņem apmēram 10 miljonu eiro finansējumu. Ar to nefinansē individuālus projektus, bet piedāvā skolotājiem un skolēniem tādus rīkus un atbalstu kā "eTwinning" portālu un skolotāju seminārus.

Nesenā pētījumā konstatēts, ka skolām "eTwinning" ir vienkāršs un finansiāli izdevīgs veids, kā iesaistīties starptautiskajā sadarbībā. Konstatēts arī tas, ka skolotājiem, kuri iesaistījušies "eTwinning" tīklā, ir uzlabojušās amata prasmes, kontakts ar skolēniem un paplašinājies profesionālās pazīšanās loks. Savukārt skolēniem pieaugusi griba mācīties un uzlabojušies grupu darba rezultāti.

Saistībā ar jauno programmu "Erasmus – visiem" , kuras īstenošana sāksies 2014. gadā, Komisija ir ierosinājusi izveidot "eTwinning" par sadarbības platformu visām skolām, kuras vēlas iekopt pārrobežu sadarbību ar ES atbalstu.

"eTwinning" tīkls palīdz sasniegt ES mērķi par digitālo prasmju uzlabošanu un sadarbību veicinošu mācīšanos citam no cita. Šā gada gaitā Komisija publicēs stratēģiju par izglītības "atvēršanu", lai veicinātu izglītības un prasmju uzlabošanu, izmantojot jaunās tehnoloģijas un publiski pieejamus izglītības resursus.

Sīkākas ziņas

eTwinning Plus

"eTwinning" portāls 

Eiropas Komisija: programma "Comenius"

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrulas Vasiliu tvīti: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); tvīti: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar