Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 4 d.

Iniciatyva „eTwinning Plus“. Išplečiamas virtualiųjų klasių tinklas

Prie Europos Komisijos tinklo „eTwinning“, kuriam šiuo metu priklauso 100 000 internetu bendraujančių mokyklų 33 Europos šalyse, nuo šiol galės prisijungti ir Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Moldovos bei Ukrainos mokyklos. Iniciatyva „eTwinning Plus“ šių šalių mokiniams ir mokytojams atvers duris į virtualiąsias klases, kuriose jie galės sužinoti daugiau apie kitų šalių mokinius ir mokytojus bei dalyvauti sąveikiuosiuose projektuose, skirtuose mokytis, pavyzdžiui, kalbų ar matematikos. Be to, tai puiki galimybė jaunuoliams atrasti naujas kultūras ir tradicijas ir drauge suvokti europiečių bendrystę.

IniciatyvaeTwinning“ – puikus švietimo projektas, turintis didžiulio potencialo šalinti kliūtis. Mokyklų užmegzti ryšiai teikia didžiulės naudos visiems tinklo dalyviams. Ši iniciatyva suteikia galimybę įgyvendinti kūrybiškus kultūrų pažinimo projektus ir drauge gerinti mokinių gebėjimus naudotis IRT. „eTwinning Plus“ – naujas šio tinklo gyvavimo etapas“, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

„eTwinning Plus“ – bandomasis projektas, vykdomas pagal ES kaimynystės politikos Rytų partnerystės žmonių tarpusavio ryšių platformą. Jo tikslas – skatinti dialogą su rytiniais ES partneriais. Komisija ketina palaipsniui išplėsti iniciatyvą ir į pietines kaimynines šalis, pradedant Tunisu. Iš pradžių „eTwinning Plus“ platformoje bus bendraujama anglų ir rusų kalbomis. Kiek vėliau bus pradėtos vartoti ir prancūzų bei arabų kalbos. Tai bus ne tik susitikimų vieta, kurioje mokiniai ir mokytojai galės dalytis idėjomis, bet ir platforma, kurioje mokyklos galės ieškoti partnerių bendriems projektams įgyvendinti.

Už plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingas Komisijos narys Štefan Füle sakė: „Aktyvesnis ES dalyvavimas švietimo, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityse padės šalims partnerėms ir visų pirma tų šalių jaunuoliams geriau pasirengti spręsti jų regione kylančius ekonominius ir socialinius uždavinius.“

Siekiant sutvirtinti tinklą, visose dalyvaujančiose šalyse buvo įsteigtos partnerių rėmimo agentūros. Jos rems „eTwinning Plus“ nacionaliniu lygmeniu, užtikrins, kad jo veikla atitiktų mokyklų reikmes ir rengs mokytojų švietimo užsiėmimus. Be to, šios agentūros atrinks mokyklas pagal jų turimą kompiuterių įrangą ir kalbų mokėjimą. Jos sieks užtikrinti kaimo ir miesto mokyklų bei skirtingos socialinės ir ekonominės kilmės vaikų įtrauktį.

„eTwinning Plus“ biudžetas – 834 000 EUR. Maždaug pusė šios sumos bus investuota į naujos interneto platformos kūrimą ir koordinavimo veiklą; likusi dalis bus skirta partnerių rėmimo agentūrų bendram finansavimui. Armėnijai bus skirta 64 000 EUR, Azerbaidžanui – 80 000 EUR, Gruzijai – 64 000 EUR, Moldovai – 80 000 EUR, Ukrainai – 96 000 EUR.

Pagrindiniai faktai

2005 m. suburtas tinklas „eTwinning“ – nuolat auganti Europos mokyklų bendruomenė. Į tinklo veiklą įsitraukė ir nemokamomis bei saugiomis internetinėmis mokytojų švietimo ir bendrų švietimo projektų įgyvendinimo galimybėmis naudojasi beveik 200 000 mokytojų ir daugiau kaip 100 000 mokyklų iš 33 Europos šalių (27 ES valstybių narių, Islandijos, Šveicarijos, Norvegijos, Turkijos, Kroatijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos). „eTwinning“ portalas veikia 25 kalbomis.

Ši iniciatyva, kurios metinis biudžetas – maždaug 10 mln. EUR, yra ES programos „Comenius“ dalis. Pavieniai projektai pagal šią iniciatyvą nefinansuojami, tačiau teikiama pagalba bei priemonės mokytojams ir moksleiviams, pavyzdžiui, suteikiama prieiga prie „eTwinning“ portalo, rengiami seminarai mokytojams.

Naujo tyrimo duomenimis, „eTwinning“ – nesudėtinga ir nebrangi tarptautinio mokyklų bendradarbiavimo iniciatyva. Taip pat paaiškėjo, kad šioje iniciatyvoje dalyvaujantys mokytojai pagerino savo gebėjimus, santykius su mokiniais ir sustiprino ryšius su kolegomis. Mokiniai jautėsi labiau motyvuoti ir geriau gebėjo dirbti komandoje.

Pagal naująją programą „Erasmus visiems“, kurią ketinama pradėti 2014 m., Komisija pasiūlė toliau plėtoti ES remiamą „eTwinning“ platformą, kurioje susiburtų visos bendradarbiauti tarptautiniu mastu pageidaujančios mokyklos.

Iniciatyva „eTwinning“ prisidedama prie ES tikslų pagerinti skaitmeninį raštingumą ir partnerių savitarpio mokymąsi. Šiemet Komisija paskelbs naują strategiją, kuria bus siekiama skatinti švietimo ir gebėjimų plėtotę naudojantis naujosiomis technologijomis ir atviraisiais švietimo ištekliais.

Daugiau informacijos

eTwinning Plus

Portalas „eTwinning“

Europos Komisija. Programa „Comenius“

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar