Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. maaliskuuta 2013

Euroopan komissio käynnistää kouluille suunnatun virtuaaliluokkana toimivan eTwinning Plus -verkon

Euroopan komission eTwinning ‑verkko on tarjonnut 100 000 koululle 33:ssa Euroopan maassa mahdollisuuden pitää toisiinsa yhteyttä internetin välityksellä. Tänään tämä verkko laajenee Armeniaan, Azerbaidžaniin, Georgiaan, Moldovaan ja Ukrainaan. Uuden ’eTwinning Plus’ ‑verkon käynnistämisen myötä näillä mailla on tilaisuus liittyä massiiviseen virtuaaliluokkaan, jossa oppilaat ja opettajat voivat oppia lisää toisistaan ja osallistua interaktiivisiin hankkeisiin, joissa keskitytään esimerkiksi kielen oppimiseen tai matematiikkaan. Virtuaaliluokan ansiosta nuoret voivat myös tutustua eri kulttuureihin ja perinteisiin sekä huomata, mitkä asiat yhdistävät heitä.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan eTwinning on loistava koulutushanke, joka tarjoaa valtaisia mahdollisuuksia raja-aitojen rikkomiseen. ”Verkon edistämät koulujen väliset kontaktit ovat äärettömän hyödyllisiä kaikille osanottajille, sillä eTwinning tarjoaa puitteet kulttuurien välisten luovien hankkeiden kehittämiseen ja auttaa samalla koululaisia parantamaan tieto- ja viestintäteknisiä taitojaan. Verkko viedään eTwinning Plus hankkeen myötä nyt uudelle tasolle”, Vassoula sanoi.

eTwinning Plus on EU:n naapuruuspolitiikan osana käynnistetty pilottihanke. Se kuuluu Yhteydet ihmisten välillä ‑nimisen itäisen kumppanuuden foorumin alaisuuteen, jonka tavoitteena on lisätä vuoropuhelua itäisten kumppanimaiden kanssa. Komissio aikoo laajentaa verkkoa vähitellen myös eteläisen naapurialueen maihin alkaen Tunisiasta. eTwinning Plus ‑verkon pääkielet ovat aluksi englanti ja venäjä ja myöhemmin myös ranska ja arabia. Sen lisäksi, että verkko toimii oppilaiden ja opettajien kohtauspaikkana ideoiden jakamiseksi, se myös tarjoaa kouluille välineen löytää yhteistyökumppaneita yhteisiin hankkeisiin.

Laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Štefan Füle kommentoi hanketta seuraavasti: "EU:n laajempi osallistuminen perus- ja korkeakoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen tarjoaa kumppanimaille ja erityisesti nuoremmille sukupolville paremmat valmiudet selvitä naapurialueidemme taloudellisista ja yhteiskunnallisista haasteista."

Jokaiseen osallistuvaan naapurialueen maahan on perustettu tukivirasto auttamaan verkon luomisessa. Virastot edistävät eTwinning Plus ‑hanketta kansallisella tasolla, varmistavat, että se vastaa koulujen tarpeita, ja järjestävät opettajille suunnattua koulutusta. Ne valitsevat hankkeeseen osallistuvat koulut sen perusteella, millaiset tietotekniset laitteet koululla on ja mitä kieliä koulussa osataan. Ne varmistavat, että hankkeeseen osallistuu niin maaseutualueiden kuin kaupunkien kouluja sekä sosioekonomiselta taustaltaan erilaisia oppilaita.

eTwinning Plus ‑verkon budjetti on 834 000 euroa. Noin puolet tästä summasta investoidaan uuden verkkofoorumin ja koordinointitoimien kehittämiseen, ja loppusumma suunnataan tukivirastojen rahoittamiseen. Määrärahat jaetaan maittain seuraavasti: Armenia 64 000 €, Azerbaidžan 80 000 €, Georgia 64 000 €, Moldova 80 000 € ja Ukraina 96 000 €.

Tausta

Vuonna 2005 perustettu eTwinning ‑verkko kokoaa yhteen kasvavan joukon Euroopan kouluja. Lähes 200 000 opettajaa ja yli 100 000 koulua 33:sta Euroopan maasta (EU:n 27 jäsenvaltiota, Islanti, Sveitsi, Norja, Turkki, Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia) on kirjautunut kyseisen, opettajien koulutusta ja yhteisiä koulutushankkeita tarjoavan maksuttoman ja turvallisen verkkoympäristön käyttäjiksi. eTwinning-portaali on käytettävissä 25 kielellä.

eTwinning on osa EU:n Comenius-ohjelmaa ja saa vuotuista rahoitusta noin 10 miljoonaa euroa. Siitä ei rahoiteta yksittäisiä hankkeita, vaan se tarjoaa opettajille ja oppilaille välineitä ja tukea, joita ovat esimerkiksi eTwinning-portaali ja opettajille järjestettävät seminaarit.

Äskettäin toteutetun tutkimuksen mukaan eTwinning tarjoaa kouluille helpon ja kustannustehokkaan keinon osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Tutkimuksessa havaittiin myös, että verkkoon liittyneet opettajat paransivat eTwinningin avulla osaamistaan ja suhteitaan oppilaisiin ja laajensivat ammatillisia verkostojaan. Oppilaat kokivat olevansa motivoituneempia ja parempia ryhmätyöskentelijöitä.

Komissio on ehdottanut, että eTwinning-verkkoa kehitettäisiin EU:n tuella uuden, vuonna 2014 käynnistettävän Yhteinen Erasmus ohjelman osana kaikkien sellaisten koulujen käytettävissä olevaksi foorumiksi, jotka haluavat tehdä rajat ylittävää yhteistyötä.

eTwinning-verkko edistää digitaalisen lukutaidon ja vertaisryhmäoppimisen parantamiseen liittyviä EU:n tavoitteita. Komissio julkaisee myöhemmin tänä vuonna koulutuksen avoimuuden lisäämistä käsittelevän strategian, jolla pyritään edistämään koulutusta ja taitojen kehittämistä uuden teknologian ja avointen oppimisresurssien avulla.

Lisätietoja

eTwinning Plus

eTwinning-portaali

Euroopan komissio: Comenius-ohjelma

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32-2) 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32-2) 295 96 67


Side Bar