Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. märts 2013

Euroopa Komisjon käivitab virtuaalse klassiruumi projekti eTwinning Plus

Euroopa Komisjoni loodud e-mestimisvõrk (eTwinning) on andnud 100 000-le koolile 33-s Euroopa riigis võimaluse omavahel interneti kaudu suhelda. Tänasest kuuluvad võrku ka Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova ja Ukraina koolid. Tänu e-mestimisvõrgu laiendamisele (eTwinning Plus) on neil riikidel võimalus ühineda ülisuure virtuaalse klassiruumiga, kus õpilased ja õpetajad saavad üksteist paremini tundma õppida ja osaleda interaktiivsetes projektides, kus õpitakse näiteks keeli või matemaatikat. Virtuaalses klassiruumis saavad noored tutvuda eri kultuuride ja kommetega ning avastada oma ühisjooni.

E-mestimisvõrk on suurepärane haridusprojekt, mis aitab ülihästi kaasa igasuguste tõkete eemaldamisele. Tänu võrgule on koolid loonud omavahel palju kasulikke kontakte ja arendanud loovaid ja kultuuridevahelisi haridusprojekte. Ühtlasi on lastel olnud võimalus parandada oma infotehnoloogia kasutamise oskusi. E-mestimisevõrgu laiendamisega anname sellele võrgule uue suurema mõõtme,” ütles Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou.

E-mestimisvõrgu laiendamine on pilootprojekt, mida viiakse ellu osana Euroopa naabruspoliitikast. See kuulub inimestevaheliste kontaktide idapartnerluse tegevusprogrammi, mille eesmärk on arendada dialoogi idapoolsete partnerriikidega. Komisjonil on kavas laiendada võrku järk-järgult ka lõunapoolsetesse naabruspoliitikaga hõlmatud riikidesse alates Tuneesiast. Esialgu on laiendatud e-mestimisvõrgu töökeelteks inglise ja vene, millele hiljem lisatakse prantsuse ja araabia keel. Võrk on kohtumispaik õpilastele ja õpetajatele ideede vahetamiseks ja koolidele koht, kust leida koostööprojektide jaoks partnereid.

Võrgu rajamiseks on igas osalevas naabruspoliitika riigis loodud tugiasutus, kes tutvustab laiendatud e-mestimisvõrku oma riigis, tagab selle vastavuse koolide vajadustele ja korraldab õpetajatele koolitusi. Tugiasutused valivad projektidesse osalema koole nende arvutipargi ja keelteoskuse alusel ning nad peaksid võrku kaasama nii maakoolid kui ka linnakoolid ja eri sotsiaalmajandusliku taustaga lapsed.

Suurem ELi osalus üld- ja kõrghariduses ning kutseõppes annab partnerriikidele ja eriti noortele paremad võimalused tulla toime meie naabruskonna majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega,” ütles laienemise ja naabruspoliitika volinik Štefan Füle.

Laiendatud e-mestimisvõrgu eelarve on 834 000 eurot. Ligikaudu pool sellest investeeritakse uue elektroonilise platvormi väljatöötamisse ja koordineerimistegevusse ning ülejäänud summa eraldatakse tugiasutuste kaasrahastamiseks. Rahastamisvahendid jaotatakse riigiti järgmiselt: Armeeniale 64 000, Aserbaidžaanile 80 000, Gruusiale 64 000, Moldovale 80 000 ja Ukrainale 96 000 eurot.

Taust

2005. aastal loodud e-mestimisvõrk on kasvav koolide kogukond Euroopas, mida saab kasutada 25 keeles. Ligikaudu 200 000 õpetajat ja üle 100 000 kooli 33-st Euroopa riigist (ELi 27 liikmesriiki, Island, Šveits, Norra, Türgi, Horvaatia ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik) on registreerunud tasuta ja turvalise õpetajakoolitust ja ühiseid haridusprojekte pakkuva internetikeskkonna kasutajaks.

Algatus kuulub ELi Comeniuse programmi ja sellele eraldatakse igal aastal ligikaudu 10 miljonit eurot. Algatuse raames ei toetata üksikprojekte, vaid pakutakse õpetajatele ja õpilastele tuge ning vahendeid, näiteks e-mestimise veebivärav ja õpetajatele mõeldud seminarid.

Hiljutise uuringu kohaselt on e-mestimisvõrk koolidele lihtne ja kulutõhus vahend rahvusvahelise koostöö tegemiseks. Lisaks selgus, et e-mestimisvõrgus osalevate õpetajate oskused, suhted õpilastega ja erialased kontaktid paranesid. Õpilased aga olid motiveeritumad ja tegid paremini rühmatööd.

Komisjon on teinud ettepaneku, et EL võiks e-mestimisvõrgu arendamist toetada osana uuest 2014. aastal algavast programmist „Erasmus kõigile”. Võrk võiks olla koht, kus kõik rahvusvahelise koostöösooviga koolid saaksid ühiselt tegutseda.

E-mestimise algatus aitab saavutada ELi eesmärki suurendada infotehnoloogilist pädevust ja arendada vastastikust õppimist. Komisjon avaldab veel sel aastal haridusruumi avardamise strateegia, mille eesmärk on toetada õppimist ja oskuste arendamist uute tehnoloogiate ja avatud hariduse võimaluste abil.

Lisateave

eTwinning Plus

eTwinningu portaal

Euroopa Komisjon: Comeniuse programm

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar