Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. marts 2013

Iværksættelse af "eTwinning Plus" – et virtuelt klasseværelsesnetværk for skoler

Europa-Kommissionens "eTwinning"-netværk, som har tilskyndet 100 000 skoler i 33 europæiske lande til at tale med hinanden via internettet, bliver udvidet i dag til skoler i Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine. Iværksættelsen af "eTwinning Plus" vil give disse lande mulighed for at deltage i et kæmpe virtuelt klasseværelse, hvor elever og lærere kan lære mere om deres modparter og deltage i interaktive projekter, som for eksempel kan fokusere på sprogindlæring eller matematik. Det er også en mulighed for unge til at opdage andre kulturer og traditioner – og til at finde ud af, hvad de har til fælles.

"eTwinning er et fremragende uddannelsesprojekt med et enormt potentiale til at nedbryde barrierer. De kontakter, som vi har skabt mellem skolerne, er utroligt værdifulde for alle, som er involveret; eTwinning giver dem frihed til at udvikle kreative og inter-kulturelle uddannelsesprojekter, samtidigt med at det tilskynder børnene til at udvikle deres ikt-kompetencer. Med eTwinning Plus løfter vi dette netværk til nye højder", siger Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

eTwinning Plus er et pilotprojekt, der er del af EU’s naboskabspolitik under det østlige partnerskabs "mellemfolkelig kontakt"-platform, som sigter på at øge dialogen med de østeuropæiske partnere. Kommissionen har planlagt gradvist at udbygge ordningen til de sydlige nabolande, startende med Tunesien. Til at starte med vil eTwinning Plus-platformen bruge engelsk og russisk som hovedsprog, og på et senere tidspunkt vil fransk og arabisk støde til. Ud over at tjene som et mødested, hvor elever og lærere kan dele idéer, så vil det også tjene det formål at hjælpe skolerne med at finde partnere til fælles projekter.

Štefan Füle, EU-kommisær for udvidelse og naboskabspolitik, udtaler: "Et forøget EU-engagement i almen og videregående uddannelse samt erhvervsuddannelse vil hjælpe partnerlandene, og specielt de yngre generationer, til at blive bedre i stand til at løfte de økonomiske og sociale udfordringer i nabolandene".

Til at hjælpe med at skabe netværket er der oprettet et partnerstøtteorgan i hvert eneste af de deltagende nabolande. Disse organisationer vil fremme eTwinning Plus på det nationale plan, sikre, at det opfylder skolernes behov, og organisere uddannelseskurser for lærerne. De vil udvælge de deltagende skoler på basis af deres edb-udstyr og sprogkundskaber. De vil sikre, at skoler i byer og landdistrikter, lige så vel som børn fra forskellige socioøkonomiske baggrunde, er involveret.

Budgettet for eTwinning Plus er 834 000 EUR: Omkring halvdelen af denne sum vil blive investeret i at udvikle den nye onlineplatform og koordinering, mens resten vil gå til at samfinansiere partnerstøtteorganerne. Fordelingen pr. land er som følger: Armenien 64 000 EUR, Aserbajdsjan 80 000 EUR, Georgien 64 000 EUR, Moldova 80 000 EUR og Ukraine 96 000 EUR.

Sagsforløb

eTwinning blev oprettet i 2005 og er et voksende fællesskab af skoler i Europa. Næsten 200 000 lærere og mere end 100 000 skoler fra 33 europæiske lande (de 27 EU-medlemsstater, Island, Norge, Schweiz, Tyrkiet, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) har deltaget i dets frie og sikre online-miljø for uddannelse af lærere og fælles uddannelsesprojekter. eTwinning-portalen findes på 25 sprog.

eTwinning er en del af EU’s Comeniusprogram og modtager omkring 10 mio. EUR om året. Det finansierer ikke individuelle projekter, men tilbyder redskaber og support til lærere og elever såsom eTwinning-portalen og seminarer for lærere.

I en ny undersøgelse konkluderedes det, at eTwinning, for skolerne, er en let og omkostningseffektiv måde til at deltage i internationale samarbejdsprojekter. Et andet resultat var, at lærere, der er involveret i eTwinning, forbedrer deres kompetencer, deres forhold til eleverne og udvikler deres professionelle netværk. Eleverne følte sig mere motiverede og bedre til at samarbejde.

Som en del af det nye "Erasmus for Alle"-program, som starter i 2014, har Kommissionen foreslået at udvikle eTwinning som en platform for alle skoler, der ønsker at samarbejde på tværs af grænser med EU-støtte.

eTwinning-ordningen medvirker til at fremme EU's mål om at forbedre digitale kompetencer og peerlæring i samarbejde med andre. Senere i år vil Kommissionen offentliggøre en strategi om åbne uddannelsessystemer for at styrke uddannelses- og kompetenceudvikling gennem nye teknologier og åbne undervisningsressourcer.

Yderligere oplysninger

eTwinning Plus

eTwinning Portal 

Europa-Kommissionen: Comeniusprogrammet

Androulla Vassilious hjemmeside

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar