Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Bruselu 4. března 2013

Zahajuje se provoz virtuální vyučovací sítě pro školy „eTwinning Plus“

Síť Evropské komise nazvaná eTwinning, která podpořila 100 000 škol ze 33 evropských zemí v komunikaci prostřednictvím internetu, bude ode dneška rozšiřována také do škol v Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii, Moldavsku a Ukrajině. Díky spuštění sítě „eTwinning Plus“ se tyto země budou moci připojit k vyučování v obrovské virtuální učebně, kde se žáci i učitelé mohou dozvědět více o ostatních školách a účastnit se interaktivních projektů zaměřených např. na učení jazyků nebo matematiku. Pro mladé lidi je to také příležitost objevit různé kultury a tradice a zjistit, co mají společného.

Síť eTwinning je vynikající vzdělávací projekt s obrovským potenciálem k překonávání bariér. Kontakty mezi školami, které jsme umožnili, jsou pro všechny zúčastněné velice přínosné; eTwinning dává volnost při rozvíjení tvůrčích a mezikulturních vzdělávacích projektů a současně také děti podporuje v rozvoji dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií. Iniciativa eTwinning Plus tuto síť posouvá na novou úroveň,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Síť eTwinning Plus je pilotní projekt zahájený jako součást evropské politiky sousedství v rámci platformy východního partnerství „kontakty mezi lidmi“, jejímž cílem je posílit dialog s východními partnery. Komise plánuje postupné zavádění tohoto systému do zemí jižního sousedství, počínaje Tuniskem. Platforma eTwinning bude zpočátku jako hlavní jazyk používat angličtinu a ruštinu, k nimž v pozdější fázi přibude francouzština a arabština. Kromě toho, že tato platforma poslouží žákům, studentům a učitelům jako styčný bod ke sdílení nápadů, umožní školám hledat partnery pro společné projekty.

Komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství Štefan Füle uvedl: „Díky intenzivnějšímu působení EU ve vzdělávání, vyšším vzdělávání a odborné přípravě budou partnerské země a zejména mladší generace lépe vybaveny a schopny reagovat na hospodářské a sociální změny v našem sousedství.“

V každé zapojené zemi byla zřízena partnerská podpůrná agentura, která bude nápomocna při budování sítě. Tyto organizace budou propagovat síť eTwinning Plus na vnitrostátní úrovni, zajišťovat, aby splňovala potřeby škol, a organizovat školení pro učitele. Vyberou účastnické školy na základě jejich počítačového vybavení a jazykových znalostí. Zajistí, aby byly zapojeny školy ve městech i na venkově a také děti z různého sociálně ekonomického prostředí.

Rozpočet na eTwinning Plus činí 834 000 EUR: přibližně polovina této částky bude investována do rozvoje nové online platformy a do koordinační práce a zbývající část bude přidělena na spolufinancování partnerských podpůrných agentur. Rozdělení podle zemí je následující: 64 000 EUR pro Arménii, 80 000 EUR pro Ázerbájdžán, 64 000 EUR pro Gruzii, 80 000 EUR pro Moldavsko a 96 000 EUR pro Ukrajinu.

Souvislosti

Síť eTwinning byla vytvořena v roce 2005 a je rostoucí komunitou škol v Evropě. K využívání volného a bezpečného online prostředí, které tato síť poskytuje, pro vzdělávání učitelů a společné vzdělávací projekty se přihlásilo téměř 200 000 učitelů a více než 100 000 škol z 33 evropských zemí (27 členských států EU, Norsko, Island, Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie). Portál eTwinning je k dispozici ve 25 jazycích.

Síť eTwinning je součástí programu EU Comenius a každoročně je na ni vyčleněno přibližně 10 milionů EUR. Nefinancuje jednotlivé projekty, ale nabízí učitelům a žákům nástroje a podporu, například v podobě portálu eTwinning a seminářů pro učitele.

Nedávná studie zjistila, že eTwinning nabízí školám nákladově efektivní způsob jak rozvíjet mezinárodní spolupráci. Bylo rovněž zjištěno, že učitelé, kteří se na projektu e-Twinning podílejí, zlepšili své pedagogické dovednosti i vztahy s žáky a rozšířili své profesní sítě. Žáci se cítili motivovanější a lépe pracovali v týmu.

Jako součást nového programu Erasmus pro všechny, který bude zahájen v roce 2014, navrhla Komise rozvinout eTwinning jako platformu pro všechny školy, které chtějí spolupracovat přes hranice s podporou EU.

Iniciativa eTwinning přispívá k dosažení cílů EU spočívajících ve zlepšování kompetencí v oblasti práce s digitálními technologiemi a vzájemném učení. V druhé polovině letošního roku Komise zveřejní strategii, která se týká otevření vzdělávacích systémů s cílem posílit vzdělávání a rozvoj dovedností prostřednictvím nových technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů.

Více informací

eTwinning Plus

eTwinning Portal 

Evropská komise: program Comenius

Internetové stránky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby :

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar