Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. marca 2013

Evropska komisija začenja veliko koalicijo za digitalna delovna mesta

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je danes evropska digitalna podjetja, vlade ter sektorja izobraževanja in usposabljanja pozval, naj se pridružijo veliki koaliciji za digitalna delovna mesta, da bi skupaj obravnavali vprašanje do 900 000 prostih delovnih mest, ki bodo po pričakovanjih do leta 2015 v Evropi na voljo na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Kljub trenutnim stopnjam brezposelnosti število digitalnih delovnih mest narašča, in sicer za več kot 100 000 letno. Vendar pa univerzitetnih diplomantov in strokovnjakov s področja IKT primanjkuje.

Današnjega dogodka ob začetku velike koalicije v Bruslju so se udeležili podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes (pristojna za digitalno agendo) in Antonio Tajani (pristojen za industrijo in podjetništvo) ter člana Komisije László Andor (pristojen za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) in Androulla Vassiliou (pristojna za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade). Ta velika koalicija je del pobude Komisije za večjo konkurenčnost.

Predsednik Barroso je ob tej priložnosti dejal: „Velika koalicija, ki jo danes začenjamo, je bistvenega pomena za oživitev evropskega gospodarstva in zagotovitev delovnih mest za en del od skupno 26 milijonov brezposelnih v Evropi. Pozdravljam odločitev podjetij, ki so se pridružila danes. Če nam skupaj uspe stvari spremenili in zapolniti vedno več prostih delovnih mest na področju IKT, bodo širše posledice vidne na celotnem gospodarstvu. Evropejcem želimo omogočiti, da zapolnijo delovna mesta, ki bodo gonilo naslednje revolucije na področju IKT.“

Evropa si ne more privoščiti, da ne bi izkoristila takšnih zaposlitvenih priložnosti. Današnja objava je rezultat pripravljalnega dela pod okriljem podpredsednice Neelie Kroes, med katerim so bile zbrane obljube tehnoloških podjetij, vlad, delavcev na področju izobraževanja, socialnih partnerjev, ponudnikov storitev zaposlovanja in organizacij civilne družbe, ki so se na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu (glej IP/13/52) zavezali, da bodo priskrbeli nova delovna mesta, pripravništva, mesta za usposabljanje, sredstva za financiranje novih podjetij, brezplačne univerzitetne študijske programe na spletu in drugo.

Prvotne zaveze zainteresiranih strani je potrdilo več kot 15 podjetij in organizacij, ki so se pridružili veliki koaliciji. Med prvimi uresničenimi zavezami sta nova spletna učna platforma za mlade, imenovana Akademska kocka (Academy Cube), in nov modul usposabljanja za tiste, ki nameščajo inteligentna energetska omrežja.

Komisija je iskala zaveze na naslednjih ključnih področjih:

  • usposabljanje in prilagajanje za digitalna delovna mesta – da bi zagotovili skladnost med spretnostmi, ki se jih ljudje učijo, in spretnostmi, ki so na tem področju potrebne;

  • mobilnost – pomoč usposobljenim, da se selijo tja, kjer jih potrebujejo, da bi se tako izognili pomanjkanju in presežkom delovne sile v različnih mestih;

  • certificiranje – s čimer se delodajalcu lažje dokaže svojo usposobljenost ne glede na državo;

  • ozaveščanje – ljudje bodo tako vedeli, da digitalni sektor nudi obetavne poklicne kariere za ženske in moške;

  • inovativno učenje in poučevanje – tako se bodo naši sistemi izobraževanja in usposabljanja razširili in izboljšali ter omogočili več ljudem, da pridobijo potrebne spretnosti in uspejo.

Predsednik Barroso je organizacije tudi pozval, naj sledijo vzoru tistih, ki so se že zavezali. Komisija ima sicer pomembno vlogo, vendar so za ukrepe, kot so usposabljanje v industriji, podpora mobilnosti delovne sile, certificiranje znanj, izboljšanje šolskih in univerzitetnih učnih načrtov, povečanje ozaveščenosti in zagotavljanje ugodnega okolja za novoustanovljena podjetja, potrebna dejavna prizadevanja vseh zainteresiranih strani.

Komisija vzpostavlja tudi enotno platformo Startup Europe za orodja in programe v podporo tistim, ki želijo ustanoviti ali razširiti spletna podjetja v Evropi.

Ozadje

Sveženj o zaposlovanju, ki ga je Komisija sprejela aprila 2012, poudarja, da kljub visoki splošni brezposelnosti močno primanjkuje strokovnjakov na področju IKT (IP/12/380, MEMO/12/252).

Leta 2011 je bilo v Evropi 6,7 milijona zaposlenih na področju IKT, kar je 3,1 % celotne delovne sile. Med letoma 2000 in 2010 je število zaposlenih na področju IKT raslo s povprečno letno stopnjo 4,3 %. Glede na nove in še neobjavljene podatke (Empirica, marec 2013) bi bilo lahko v Evropi do leta 2015 ustvarjenih 864 000 digitalnih delovnih mest. Vendar pa lahko manjše število univerzitetnih diplomantov na področju IKT in upokojitve strokovnjakov za IKT v prihodnjih letih ogrozijo potencial za nova delovna mesta na tem področju. Okrepiti je treba izobraževanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike ter izboljšati predstavo o karieri na teh področjih, zlasti za ženske.

Z zagotavljanjem visoko usposobljenih delavcev v EU bomo pritegnili tudi naložbe in preprečili izgubo ključnih delovnih mest na področju IKT, ki bi se lahko selila v druge regije sveta, kot je poudarjeno v delovnem dokumentu služb Komisije „Izkoriščanje zaposlitvenega potenciala IKT“, objavljenem kot del svežnja o zaposlovanju.

Da bi lahko bolje predvideli potrebe po spretnostih, je Evropska komisija decembra 2012 pripravila evropsko panoramo spretnosti (EU Skills Panorama), spletišče, ki zagotavlja kvantitativne in kvalitativne podatke o kratkoročnih in srednjeročnih potrebah po spretnostih, ponudbi spretnosti ter neustreznih spretnostih (IP/12/1329). Panorama, ki se opira na podatke in napovedi, zbrane na ravneh EU in držav članic, izpostavlja najhitreje rastoče poklice in poklice, pri katerih je število nezapolnjenih delovnih mest visoko. Trenutno je v EU kljub visoki stopnji brezposelnosti približno 2 milijona prostih delovnih mest. Spletišče vsebuje podrobne informacije po sektorjih, poklicih in državah.

Ponovni razmislek o izobraževanju in odpiranje izobraževanja

Komisija je novembra 2012 predstavila svojo strategijo Ponovni razmislek o izobraževanju. Strategija poziva k povečanju naložb za izboljšanje sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti na področju IKT, in hkrati nudi vpogled, kako ciljno usmeriti naložbe v izobraževanje, da bi v času varčevalnih ukrepov povečali njihov učinek.

Poleg tega bo predvidoma letos poleti sprejeta skupna pobuda Androulle Vassiliou in Neelie Kroes z naslovom Odpiranje izobraževanja (Opening up Education), katere cilj je izboljšati dostop do izobraževanja s pomočjo tehnologije in odprtih izobraževalnih virov.

Uporabne povezave

Digitalna delovna mesta

Velika koalicija za digitalna delovna mesta

Okvirni dokument velike koalicije

Pridružite se veliki koaliciji

Sledite veliki koaliciji na Twitterju @eSkillsGrowthEU (oznake na Twitterju: #GC_EU, #eSkills in #ICTjobs)

Spletišče digitalne agende

Sveženj ukrepov za zaposlovanje

Izobraževanje in usposabljanje

Akcijski načrt za podjetništvo

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Sarah Collins (+32 22968076)

Ryan Heath (+32 22961716)

Dennis Abbott (+32 22959258)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Priloga: Odstotek posameznikov s slabim, srednjim in dobrim računalniškim znanjem, 2011

Preglednica 6.7 Odstotek posameznikov s slabim, srednjim in dobrim računalniškim znanjem, 2011

Vir: Eurostat, Statistika o informacijski družbi. Opomba: posamezniki v starosti od 16 do 74 let. Podrobnejši podatki o različnih vrstah računalniških dejavnosti so na voljo na spletni strani http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF.


Side Bar