Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 4 martie 2013

Comisia Europeană lansează Marea coaliție în favoarea locurilor de muncă în sectorul digital

Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a lansat astăzi un apel întreprinderilor europene din sectorul digital, guvernelor și sectoarelor educației și formării să adere la Marea coaliție în favoarea locurilor de muncă în sectorul digital și să contribuie la ocuparea unui număr de până la 900 000 de locuri de muncă vacante care sunt preconizate să apară în Europa în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) până în 2015. În ciuda nivelurilor actuale ale șomajului, numărul locurilor de muncă în sectorul digital crește cu mai mult de 100 000 pe an. Cu toate acestea, numărul de noi absolvenți și de specialiști în sectorul TIC nu este suficient pentru a ține pasul cu cererea.

Vicepreședinții Neelie Kroes (agenda digitală) și Antonio Tajani (industrie și antreprenoriat) și comisarii Comisiei László Andor (ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune) și Androulla Vassiliou (educație, cultură, multilingvism și tineret) au participat, de asemenea, la lansarea Marii coaliții, care a avut loc astăzi la Bruxelles și care face parte din acțiunile întreprinse de Comisie pentru a face Europa mai competitivă.

Președintele Barroso a declarat în legătură cu acest subiect: „Marea coaliție pe care o lansăm astăzi este un element esențial pentru a readuce economia europeană pe drumul cel bun și a genera locuri de muncă pentru o parte dintre cei 26 de milioane de șomeri din Europa. Felicit întreprinderile care s-au alăturat astăzi acestei coaliţii. Dacă, împreună, reușim să inversăm tendința și să acoperim numărul în creștere de locuri de muncă vacante în sectorul TIC, impactul pe ansamblul economiei va fi mult mai mare. Vrem să ajutăm europenii să devină calificați pentru a ocupa locurile de muncă care vor genera noua revoluție în domeniul TIC.”

Europa nu își poate permite să nu profite de astfel de oportunități de ocupare a forței de muncă. Anunțul de astăzi încununează eforturile depuse de vicepreședintele Kroes pentru centralizarea angajamentelor inițiale cu privire la noi locuri de muncă, stagii, centre de formare profesională, finanțare pentru întreprinderile nou-înființate, cursuri universitare online gratuite și altele, exprimate de întreprinderi tehnologice, administrații, instituții de învățământ, parteneri sociali, furnizori de servicii legate de ocuparea forței de muncă și organizații ale societății civile cu ocazia Forumului Economic Mondial de la Davos (a se vedea IP/13/52).

Angajamentele inițiale ale părților interesate au fost adoptate, peste 15 întreprinderi și organizații aderând la Marea coaliție. Printre primele angajamente concretizate se numără o nouă platformă de învățare online pentru tineri, denumită Academia Cub, și un nou modul de formare pentru instalatorii de rețele energetice inteligente.

Comisia urmărește obținerea de angajamente în următoarele domenii de primă importanță:

  • Formare pentru domeniile digitale și asigurarea adecvării la piață – pentru a asigura adaptarea competențelor obținute la nevoile din domeniile respective;

  • Mobilitate – pentru a-i ajuta pe cei care au competențe în domeniu să ajungă la locul în care este nevoie de ei, pentru a evita deficitul sau surplusul de personal calificat în diferitele orașe;

  • Certificare – pentru ca, indiferent de țară, să fie mai ușor de dovedit competențele deținute în fața unui angajator;

  • Sensibilizare – pentru ca oamenii să știe că domeniile digitale oferă cariere atractive și profitabile atât pentru femei, cât și pentru bărbați;

  • Învățare și predare inovatoare – pentru extinderea și îmbunătățirea sistemelor noastre de educație și formare, astfel încât acestea să ofere tot mai multor oameni competențe care să le asigure succesul.

Totodată, președintele Barroso a îndemnat organizațiile să urmeze exemplul celor care și-au asumat deja angajamente. Comisia are un rol important, însă în cazul unor acțiuni precum formarea coordonată de industrie, susținerea mobilității forței de muncă, certificarea competențelor, îmbunătățirea programelor școlare și universitare, sensibilizarea publicului și crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderile nou-înființate este nevoie de implicarea activă a tuturor părților interesate.

De asemenea, Comisia lansează Startup Europe, o platformă unică pentru instrumente și programe de sprijinire a persoanelor care doresc să înființeze și să dezvolte noi întreprinderi în sectorul internetului în Europa.

Context

După cum s-a subliniat în pachetul privind ocuparea forței de muncă adoptat de Comisie în aprilie 2012, în pofida șomajului ridicat din alte domenii, există un deficit semnificativ de profesioniști în sectorul TIC (IP/12/380, MEMO/12/252).

În 2011, numărul persoanelor care lucrau în sectorul TIC în Europa s-a ridicat la 6,7 milioane, ceea ce reprezintă 3,1% din totalul forței de muncă. Din 2000 până în 2010, numărul persoanelor angajate în sectorul TIC a crescut cu o rată medie anuală de 4,3%. Conform unor cifre foarte recente, nepublicate încă (Empirica, martie 2013), numărul de locuri de muncă ce vor fi create în Europa până în 2015 în sectorul digital s-ar putea ridica la 864 000. Cu toate acestea, o scădere a numărului de absolvenți de universități TIC și pensionarea unei părți dintre specialiștii TIC în următorii ani riscă să pună în pericol potențialul de creștere a numărului de locuri de muncă în domeniul TIC. Trebuie consolidată educația în domenii precum științele, tehnologia, ingineria și matematica, iar imaginea de care se bucură carierele în aceste domenii trebuie îmbunătățită, în special pentru femei.

În plus, asigurându-ne că lucrătorii din UE au competențele de vârf necesare vom putea să atragem investiții și să prevenim pierderea de locuri de muncă în sectorul TIC în favoarea altor regiuni din lume, așa cum se subliniază în documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Exploatarea potențialului TIC de ocupare a forței de muncă”, care a fost publicat ca parte a pachetului privind ocuparea forței de muncă.

Pentru a anticipa mai bine nevoile în materie de competențe, Comisia Europeană a lansat în decembrie 2012 Panorama competențelor în UE, un site web care prezintă informații cantitative și calitative privind necesitățile pe termen scurt și mediu în materie de competențe, precum și privind oferta de competențe și discrepanțele dintre competențe și piața muncii (IP/12/1329). Panorama competențelor, care se bazează pe date și previziuni compilate la nivelul UE și al statelor membre, scoate în evidență ocupațiile profesionale cu creșterile cele mai rapide, precum și principalele ocupații profesionale care se confruntă cu blocaje, având un număr mare de locuri de muncă neocupate. În prezent, există aproximativ 2 milioane de locuri de muncă vacante în întreaga UE, în ciuda nivelurilor ridicate de șomaj. Site-ul web conține informații detaliate privind fiecare sector, fiecare profesie și fiecare țară.

Regândirea și deschiderea învățământului

Comisia a lansat strategia Reorganizarea învățământului în noiembrie 2012. Aceasta include un apel la creșterea investițiilor pentru a îmbunătăți sistemele de învățământ profesional și formare profesională, în special în domeniul TIC. Strategia oferă, de asemenea, informații privind modul în care pot fi direcționate investițiile în educație în vederea obținerii unui impact maxim într-o perioadă de austeritate financiară.

În plus, Deschiderea învățământului, o inițiativă comună a comisarilor Androulla Vassiliou și Neelie Kroes, care vizează să crească accesibilitatea educației prin intermediul tehnologiei și al resurselor educaționale cu acces liber, este prevăzută să fie adoptată în această vară.

Linkuri utile

Locuri de muncă în sectorul digital

Marea coaliție pentru locuri de muncă în domeniul digital 

Document-cadru privind Marea coaliție

Participați la Marea coaliție

Urmăriți Marea coaliție pe Twitter @eSkillsGrowthEU (hashtag-uri: #GC_EU, #eSkills și #ICTjobs)

Site-ul web dedicat Agendei digitale

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=enPachetul privind ocuparea forței de muncă

Educație și formare

Planul de acțiune Antreprenoriat 2020

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Anexă: Procentul persoanelor cu un nivel scăzut, mediu și ridicat de competențe informatice, 2011

Figure 6.7. Percentage of individuals with low, medium and high computer skills, 2011

Source: Eurostat, Information Society Statistics. Note: Individuals aged 16 to 74 years. For details about different types of computer activities, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar