Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 4. marts

Eiropas Komisijas paspārnē sāk darboties "Lielā digitālo darbvietu koalīcija"

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu šodien aicināja Eiropas digitālās nozares uzņēmumus, dalībvalstu valdības, kā arī apmācības un izglītības sektoru apvienoties "Lielajā digitālo darbvietu koalīcijā", lai aizpildītu 900 000 brīvo darbvietu, kuras, sagaidāms, Eiropā līdz 2015. gadam būs pieejamas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Neraugoties uz pašreizējo bezdarba līmeni, "digitālo" darbvietu skaits pieaug par vairāk nekā 100 000 gadā. Tomēr IKT augstskolu absolventu un pieredzējušo IKT speciālistu skaits šādu pieprasījumu apmierināt nespēj.

Lielās koalīcijas — kas ir viens no Komisijas darba virzieniem Eiropas konkurētspējas uzlabošanai — sākuma pasākumā šodien Briselē piedalījās arī EK priekšsēdētāja vietnieki Nēlī Krusa (digitalizācijas programma) un Antonio Tajāni (rūpniecība un uzņēmējdarbība) un Komisijas locekļi Lāslo Andors (nodarbinātība, sociālās lietas un integrācija) un Andrula Vasiliu (izglītība, kultūra, daudzvalodība un jaunatne).

Komisijas priekšsēdētāja Barrozu komentārs ir šāds: "Šodien gaismu ieraudzījusī Lielā koalīcija ir ļoti vajadzīga, lai atdotu Eiropas ekonomikai tās agrāko sparu un atrastu darbu daļai no 26 miljoniem Eiropas bezdarbnieku. Es augstu vērtēju to uzņēmumu apņēmību, kas šodien apliecināja savu iesaistīšanos. Ja kopīgiem spēkiem spēsim pavērst situāciju pretējā virzienā un aizpildīt aizvien pieaugošo skaitu brīvo IKT darbvietu, tas labvēlīgi atbalsosies visā ekonomikā. Mēs vēlamies dot eiropiešiem darbvietas, kurās nobriedīs nākamās IKT revolūcijas dzinējspēks.”

Eiropa nevar atļauties neizmantot tik lieliskas nodarbinātības iespējas. Šodienas paziņojuma pamatā ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Nēlī Krusas vadītās iestrādes, Pasaules Ekonomikas forumā Davosā vācot ziņas par nākotnes darbvietām, prakses iespējām uzņēmumos, apmācības vietām, finansējumu uzņēmējdarbības sākšanai, augstskolu bezmaksas mācībām tiešsaistē un daudz ko citu, ko piedāvāja tehnoloģiju uzņēmumi, valdības, izglītības nozare, sociālie partneri, nodarbinātības pakalpojumu sniedzēji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas (sk. IP/13/52).

Sākotnējo saistību uzņemšanos apliecināja pirmie interesenti, un Lielās koalīcijas atbalstītāju vidū jau tagad ir vairāk nekā 15 uzņēmumi un organizācijas. Daži no pirmajiem praktiskajiem rezultātiem ir jauna tiešsaistes mācību platforma ar nosaukumu "Academy Cube" un jauns apmācības modulis enerģijas viedtīklu iekārtu uzstādītājiem.

Komisija ir aicinājusi strādāt šādos galvenajos virzienos:

  • apmācība un kvalifikācijas atbilstība "digitālo" darbvietu vajadzībām, lai palīdzētu cilvēkiem iegūt tās prasmes, kas nozarē ir pieprasītas;

  • mobilitāte, lai palīdzētu cilvēkiem ar prasmēm nokļūt vietās, kur tās ir vajadzīgas, un novērst prasmju iztrūkumu un pārpalikumu konkrētās pilsētās;

  • sertifikācija, lai varētu vieglāk pierādīt darba devējam savu kvalifikāciju neatkarīgi no valsts, kurā tas notiek;

  • izpratnes veidošana, lai cilvēki zinātu, ka IKT joma var piedāvāt labi apmaksātu un profesionālu piepildījumu nesošu karjeru gan sievietēm, gan vīriešiem;

  • inovatīva mācīšanās un mācīšana, lai mūsu izglītības un apmācības sistēmas augtu plašumā un kvalitātē un lai vairāk cilvēku varētu iegūt prasmes, kas ved uz personīgiem panākumiem.

Priekšsēdētājs Barrozu aicināja organizācijas sekot pirmo interesentu piemēram. Lai gan Komisijai šajā procesā ir sava loma, tādos jautājumos kā, piemēram, nozares rosināta apmācība, darbaspēka mobilitātes sekmēšana, prasmju sertificēšana, uzlabojumi skolu un augstskolu mācību programmās, izpratnes veidošana un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana jaunizveidotiem uzņēmumiem, ir nepieciešama aktīva visu ieinteresēto personu iesaistīšanās.

Komisija ir arī "Startup Europe" aizsācēja. "Startup Europe" ir vienota rīku un programmu platforma, kas izveidota, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri Eiropā vēlas dibināt un attīstīt jaunu interneta pakalpojumu uzņēmumus.

Vispārīga informācija

Komisijas 2012. gada aprīlī pieņemtajā Nodarbinātības paketē uzsvērts: lai gan bezdarba rādītāji ir augsti, IKT speciālistu nepietiek (IP/12/380, MEMO/12/252).

IKT darbaspēks Eiropā 2011. gadā bija 6,7 miljoni, un tas ir 3,1 % no kopējā darbaspēka. Laikā no 2000. līdz 2010. gadam IKT darbaspēks ir audzis gadā vidēji par 4,3 %. Jaunākais šīs jomas pētījums (Empirica, 2013. gada marts, vēl nav publicēts) liecina, ka "digitālo" darbvietu skaits, kuras Eiropā tiks izveidotas līdz 2015. gadam, varētu sasniegt pat 864 000. Tomēr augstskolu absolventu skaita samazināšanās IKT specialitātēs un IKT jomas darbinieku pensionēšanās turpmākajos gados apdraud IKT nodarbinātības iespēju izaugsmes potenciālu. Izglītības sistēmā jānostiprina zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas vieta un jāuzlabo šīs jomas karjeras tēls, īpaši sieviešu skatījumā.

Turklāt nodrošinot to, ka ES darbaspēkam ir vajadzīgās prasmes, kas prasa augstu kvalifikāciju, būs vieglāk piesaistīt ieguldījumus un novērst galveno IKT nodarbinātības iespēju aizplūšanu uz citiem pasaules reģioniem, — tā uzsvērts Komisijas dienestu darba dokumentā "Nodarbinātības potenciāla izvērtējums IKT jomā" (angļu valodā), kas publiskots kā daļa no Nodarbinātības paketes.

Lai labāk prognozētu nākotnē vajadzīgās prasmes, Eiropas Komisija 2012. gada decembrī atklāja "ES prasmju panorāmu": tā ir vietne, kurā apkopota kvantitatīva un kvalitatīva informācija par īstermiņa un vidēja termiņa vajadzībām pēc konkrētām prasmēm, prasmju piedāvājumu un piedāvājuma–pieprasījuma neatbilstībām (IP/12/1329). Izmantojot datus no ES un dalībvalstu līmenī apkopotajām prognozēm, panorāma iezīmē visvairāk pieprasītās profesijas un profesijas, kurās ir visvairāk neaizpildīto darbvietu. Patlaban, neraugoties uz augstajiem bezdarba rādītājiem, Eiropas Savienībā ir aptuveni 2 miljoni brīvu darbvietu. Minētajā vietnē pieejama detalizēta informācija pa nozarēm, profesijām un pa valstīm.

Izglītības pārvērtēšana un "atvēršana"

Komisija 2012. gada novembrī nāca klajā ar Izglītības pārvērtēšanas stratēģiju. Tajā aicināts palielināt ieguldījumus, lai uzlabotu profesionālās izglītības un apmācības sistēmas, īpaši IKT jomā. Stratēģija turklāt sniedz ieskatu jautājumā par to, kā virzīt ieguldījumus izglītībā, lai pašreizējos taupības apstākļos pastiprinātu to ietekmi.

Šovasar paredzēts pieņemt jaunu kopīgu iniciatīvu, kuras ierosinātājas ir Andrula Vasiliu un Nēlī Krusa un kuras mērķis ir "atvērt" izglītību jeb padarīt to pieejamāku, izmantojot tehnoloģijas un publiski pieejamus izglītības resursus.

Noderīgas saites

"Digitālās" darbvietas

Lielā "digitālo" darbvietu koalīcija

Lielās koalīcijas pamatdokuments

Kā iesaistīties Lielajā koalīcijā

Lielās koalīcijas tvīti: @eSkillsGrowthEU (birkas: #GC_EU, #eSkills un #ICTjobs)

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nodarbinātības pakotne

Izglītība un apmācība

Uzņēmējdarbības rīcības plāns līdz 2020. gadam

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Pielikums. Personas ar vājām, vidēji labām un ļoti labām datorprasmēm (procentuālais īpatsvars, 2011. gads)

Figure 6.7. Percentage of individuals with low, medium and high computer skills, 2011

Source: Eurostat, Information Society Statistics. Note: Individuals aged 16 to 74 years. For details about different types of computer activities, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar