Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 4 d.

Europos Komisija pristato didžiąją koaliciją užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti

Šiandien Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso paragino Europos skaitmeninio sektoriaus įmones, vyriausybes, mokymo ir lavinimo sektorius jungtis prie didžiosios koalicijos užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti ir pasirengti iki 2015 m. užpildyti beveik 900 000 informacinių ir ryšių technologijų (IRT) darbo vietų Europoje. Nors šiuo metu nedarbo lygis yra gana aukštas, darbo vietų skaičius skaitmeniniame sektoriuje kasmet išauga daugiau kaip 100 000, o naujų IRT diplomantų ir kvalifikuotų IRT specialistų skaičius didėja lėčiau.

Šiandien didžiosios koalicijos pristatyme Briuselyje taip pat dalyvavo Komisijos pirmininko pavaduotojai Neelie Kroes (skaitmeninė darbotvarkė) ir Antonio Tajani (pramonė ir verslumas), Komisijos nariai László Andoras (užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis) ir Androulla Vassiliou (švietimas, kultūra, daugiakalbystė ir jaunimas). Ši koalicija – viena iš Komisijos priemonių užtikrinti didesnį Europos konkurencingumą.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Šiandien pristatoma didžioji koalicija – viena svarbiausių priemonių siekiant atgaivinti Europos ekonomiką ir padėti įsidarbinti 26 milijonams Europos bedarbių. Džiaugiuosi šiandien prie koalicijos prisijungusių įmonių pasirinkimu. Jei mums kartu pavyktų pakeisti įvykių eigą ir užpildyti laisvas IRT darbo vietas, kurių vis daugėja, poveikį pajustų visos ekonomikos sritys. Mes norime parengti europiečius užpildyti darbo, kuris taps kitos IRT revoliucijos varomąja jėga, vietas.“

Europa negali sau leisti neišnaudoti tokių įdarbinimo galimybių. Šio pristatymo pagrindas – Komisijos pirmininko pavaduotojos N. Kroes tarnybų sukaupta informacija apie pradinius įsipareigojimus kurti naujas darbo vietas, siūlyti stažuotes, kurti profesinio mokymo vietas, siūlyti naujų įmonių pradinį finansavimą ir nemokamus universitetinio lygio kursus internetu ir kt. Šiuos įsipareigojimus Pasaulio ekonomikos forume Davose prisiėmė technologijų bendrovės, vyriausybės, mokslo įstaigos, socialiniai partneriai, įdarbinimo įstaigos ir pilietinės visuomenės organizacijos (žr. IP/13/52).

Pradinius suinteresuotųjų šalių įsipareigojimus taip pat patvirtino ir prie didžiosios koalicijos prisijungė 15 bendrovių ir organizacijų. Vieni pirmųjų įgyvendinamų įsipareigojimų – naujas internetinis jaunimo mokymo portalas Academy Cube (liet. Akademijos kubas) ir naujas mokymo modulis pažangiųjų energetikos tinklų įrengėjams.

Komisija siekė sulaukti įsipareigojimų šiose pagrindinėse srityse:

  • mokymo ir atitikties darbo skaitmeniniame sektoriuje reikalavimams, kad padėtų užtikrinti, jog ugdomi įgūdžiai atitinka įmonių poreikius;

  • judumo, kad padėtų įgūdžių turintiems žmonėms įsidarbinti ten, kur jie reikalingi, ir būtų išvengta trūkumo ar pertekliaus skirtinguose miestuose;

  • sertifikavimo, kad darbuotojui, nepriklausomai nuo kilmės šalies, būtų lengviau įrodyti darbdaviui turimus įgūdžius;

  • informuotumo gerinimo, kad žmonės žinotų, jog skaitmeniniame sektoriuje ir vyrams, ir moterims siūloma pasitenkinimą teikianti karjera;

  • naujoviško mokymo ir mokymosi, kad švietimo ir mokymo sistemos taptų platesnės ir geresnės ir kad būtų ugdomi sėkmę lemiantys įgūdžiai.

Pirmininkas J. M. Barroso taip pat paragino organizacijas sekti jau įsipareigojusiųjų pavyzdžiu. Komisija turi atlikti savo vaidmenį, tačiau į tokią veiklą kaip pramonės rengiamas mokymas, pagalba užtikrinant darbuotojų judumą, įgūdžių sertifikavimas, mokyklų ir universitetų mokymo programų gerinimas, informuotumo gerinimas ir verslumui palankios aplinkos naujoms įmonės kūrimas turi aktyviai įsijungti visos suinteresuotosios šalys.

Komisija taip pat pristato pradedančią veikti bendrą priemonių ir programų platformą Startup Europe, skirtą paremti tiems, kurie nori Europoje steigti ir plėsti naujas interneto įmones, paremti.

Pagrindiniai faktai

2012 m. balandžio mėn. Komisijos priimtame užimtumo srities dokumentų rinkinyje nurodyta, kad labai trūksta IRT specialistų, nors nedarbo lygis yra aukštas (IP/12/380 MEMO/12/252).

2011 m. Europoje buvo 6,7 mln. IRT srities darbuotojų, tai yra 3,1 % visos darbo jėgos. Nuo 2000 m. iki 2010 m. IRT darbuotojų skaičius didėjo vidutiniškai 4,3 % per metus. Remiantis naujausiais, dar neskelbtais duomenimis (Empirica, 2013 m. kovo mėn.), iki 2015 m. skaitmeniniame sektoriuje gali būti sukurta net 864 000 papildomų darbo vietų. Universitetus baigiančių IRT diplomantų vis mažėja, todėl į pensiją išėjus IRT darbuotojams per ateinančius metus gali sumažėti IRT darbo vietų užpildymo potencialas. Reikia gerinti išsilavinimą mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse bei kurti patrauklesnį (ypač moterims) šių sričių įvaizdį.

Be to, kaip pabrėžiama į užimtumo srities dokumentų rinkinį įtrauktame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente „IRT sektoriaus darbo vietų kūrimo potencialo išnaudojimas“, užtikrinus, kad ES darbuotojai turi geresnių įgūdžių, galima pritraukti investicijų ir sustabdyti svarbiausios IRT darbo jėgos nutekėjimą į kitus pasaulio regionus.

Siekdama tiksliau numatyti įgūdžių poreikius, 2012 m. gruodžio mėn. Komisija atvėrė svetainę ES įgūdžių panorama, kurioje pateikiama kiekybinė ir kokybinė informacija apie įgūdžių trumpalaikius ir vidutinės trukmės poreikius, pasiūlą ir neatitiktį (IP/12/1329). Panoramoje, remiantis ES ir valstybių narių lygmeniu sukauptais duomenimis ir prognozėmis, nurodoma, kokių profesijų darbuotojų skaičius didėja greičiausiai ir kokių specialistų labiausiai trūksta labiausiai, kad būtų užpildytos darbo vietos. Nors nedarbo lygis yra aukštas, šiuo metu ES yra beveik 2 milijonai laisvų darbo vietų. Svetainėje galima rasti išsamios informacijos, pateiktos pagal sektorius, profesijas ir šalis.

Švietimo persvarstymas ir atvėrimas

2012 m. lapkričio mėn. Komisija pristatė Švietimo persvarstymo strategiją. Joje raginama daugiau investuoti, kad būtų pagerintos profesinio mokymo ir lavinimo sistemos, ypač IRT srityje. Strategijoje taip pat pateikiama įžvalgų, kur turi būti nukreipiamos švietimui skirtos investicijos, kad jų poveikis finansinių išteklių taupymo laikais būtų didžiausias.

Be to, šią vasarą ketinama priimti bendrą Androullos Vassiliou ir Neelie Kroes iniciatyvą Švietimo atvėrimas, kurios tikslas – technologinėmis priemonėmis lengviau pasiekiamas švietimas ir atviri švietimo ištekliai.

Naudingos nuorodos

Darbo vietos skaitmeniniame sektoriuje

Didžioji koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti

Didžiąją koaliciją reglamentuojantis dokumentas

Prisijunkite prie didžiosios koalicijos

Sekite didžiosios koalicijos veiklą Twitter tinkle @eSkillsGrowthEU #GC_EU, #eSkills ir #ICTjobs

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Užimtumo srities dokumentų rinkinys

Švietimas ir mokymas

Verslumas 2020 veiksmų planas

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Priedas. Asmenų, turinčių žemo, vidutinio ir aukšto lygio kompiuterinių įgūdžių, procentas 2011 m.

6.7 lentelė Asmenų, turinčių žemo, vidutinio ir aukšto lygio kompiuterinių įgūdžių, procentas 2011 m.

Šaltinis: Eurostatas, Informacinės visuomenės statistika. Pastaba. 16–74 metų asmenys. Išsamesnės informacijos apie su kompiuteriais susijusią statistiką galima rasti http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar