Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 4.

Az Európai Bizottság a digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíciót indít útjára

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke a mai napon azzal a kéréssel fordult az európai digitális profilú vállalkozásokhoz, a kormányokhoz, valamint az oktatási és képzési ágazat szereplőihez, hogy csatlakozzanak a digitális munkahelyteremtés érdekében kialakított nagykoalícióhoz és segítsék az Európában 2015-re várható, mintegy 900 000 információs és kommunikációs technológiai (IKT-) állás betöltését. A napjainkban tapasztalható magas munkanélküliség ellenére a digitális munkahelyek száma évről évre több mint 100 000-rel nő, amely növekedéssel azonban a frissen diplomát szerzett IKT-szakemberek, illetve az IKT területén szakképesítéssel rendelkező munkavállalók száma nem tud lépést tartani.

Neelie Kroes, a digitális menetrendért és Antonio Tajani, az ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős alelnökök, továbbá Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért, valamint Androulla Vassiliou, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztosok szintén részt vettek a nagykoalíciót útjára indító, mai brüsszeli rendezvényen, amely része a Bizottság Európa versenyképességének növelését célzó törekvéseinek.

Barroso elnök így nyilatkozott: „A mai napon elinduló nagykoalíció kiemelkedő szerepet játszik abban, hogy Európa gazdasága újra megerősödjön és álláshoz tudjuk segíteni kontinensünk közel 26 millió munkanélkülijének egy részét. Elismeréssel adózom azon vállalkozásoknak, amelyek itt és most csatlakoztak a kezdeményezéshez. Amennyiben együtt, közös erővel, meg tudjuk fordítani a jelenlegi tendenciát és be tudjuk tölteni az egyre növekvő számú, üresen maradó IKT-pozíciót, azzal az egész gazdaságra jótékony hatást gyakorolhatunk. Célunk, hogy ezen állások betöltéséről gondoskodva minden európai polgár aktív részese lehessen a jövő IKT-forradalmának.”

Európa nem engedheti meg magának, hogy kiaknázatlanul hagyjon ilyen foglalkoztatási lehetőségeket. A mai bejelentés az új munkahelyekre, gyakornoki programokra, képzési helyekre, induló finanszírozásra, az ingyenes online egyetemi képzésekre vonatkozó és még több, főleg a technológiai vállalkozások, a kormányok, az oktatási intézmények, a szociális partnerek, a foglalkoztatási szolgáltatók és a civil társadalmi szervezetek részéről érkező vállalásokra épít, melyeket Neelie Kroes alelnök Davosban, a Világgazdasági Fórumon gyűjtött össze (lásd: IP/13/52).

Az érdekelt felek eredeti vállalásaihoz a nagykoalíciót aláíró 15 vállalkozás és szervezet is csatlakozott. Az említett vállalások előhírnökei között kell megemlíteni a fiatalok számára létrehozott új, online tanulási platformot, az úgynevezett Academy Cube-ot (Akadémiai kocka), valamint az intelligens energiahálózatok kiépítésével foglalkozók számára meghirdetett új képzési modult.

A Bizottság a következő, kulcsfontosságú területekre kíván összpontosítani:

  • megfelelő digitális képzések – biztosítani, hogy a képzési programok igazodjanak az üzleti igényekhez;

  • mobilitás – gondoskodni arról, hogy a szakképesítéssel rendelkezők eljussanak oda, ahol igazán szükség van rájuk, így elkerülve egyes települések szakember-hiányát és -többletét;

  • tanúsítás – egyszerűbbé tenni a képzettségek munkaadó felé történő igazolását, függetlenül attól, hogy az állásra jelentkező melyik országban szerezte azt;

  • figyelemfelkeltés – tudatosítani az emberekben, hogy a digitális ágazat jól fizető és érdekes karrierlehetőséget biztosít mindkét nem számára;

  • innovatív tanulás és oktatás – bővíteni oktatási és képzési rendszereink profilját annak érdekében, hogy minél több embert hozzásegíthessünk a sikerhez szükséges képzettséghez.

Barroso elnök felkérte a szervezeteket is, hogy kövessék a koalíció mellett már elkötelezettek példáját. A Bizottság szerepe vitathatatlan, de csak valamennyi érdekelt fél aktív közreműködése mellett lehet biztosítani az ágazati szervezésű képzéseket, a munkaerő mobilitásának elősegítését, a képesítések tanúsítását, az iskolai és egyetemi tantervek fejlesztését, az ismertség növelését és kedvező környezet kialakítani az induló vállalkozások számára.

A Bizottság emellett „Startup Europe” néven olyan egységes platformot teremt, amely összegyűjti az induló és bővülni kívánó internetes vállalkozásokat támogató eszközöket és programokat.

Előzmények

A 2012 áprilisában elfogadott bizottsági foglalkoztatási csomag is kiemelte, hogy miközben sorra szűnnek meg a különböző típusú munkahelyek, az IKT-szakemberek iránt egyre nagyobb a kereslet (lásd: IP/12/380, MEMO/12/252)

Az európai IKT-ágazatban foglalkoztatottak száma 2011-ben 6,7 millió fő volt, ami a teljes munkaerő 3,1%-ának felel meg. A 2000–2010 közötti időszakban az IKT-munkaerő aránya évente átlagosan 4,3%-os ütemben nőtt. Egy (az Empirica által 2013 márciusában) készített legújabb, még nem közzétett tanulmány szerint az Európában 2015-ig kialakításra kerülő digitális munkahelyek száma elérheti a 864 000-et. Az egyetemről kikerülő, IKT-diplomát szerzettek számának visszaesése és a szektorban dolgozók elkövetkezendő években várható nyugdíjba menetele azonban veszélyt jelent az IKT-munkahelyek gazdasági növekedési potenciáljára nézve. Meg kell erősíteni a tudományos, technológiai, mérnöki és matematikai képzéseket, emellett pedig vonzóbbá kell tenni e tudományterületeket, különösen a nők számára.

Az uniós munkavállalók magas képzettségi szintjének biztosításával újabb beruházásokat tudunk Európába vonzani, és megelőzhetjük, hogy a világ más részeire helyeződjön át a kulcsfontosságú IKT-szektor foglalkoztatási piaca. Többek között erre hívta fel a figyelmet a foglalkoztatási csomag részeként „Az információs és kommunikációs technológiákban rejlő foglalkoztatási lehetőségek kiaknázása” címmel megjelent bizottsági szolgálati munkadokumentum.

Hogy átfogóbb képet kapjunk arról, milyen típusú készségeké a jövő, az Európai Bizottság 2012 decemberében útjára indította az uniós készségkörkép elnevezésű weboldalt. A portálon mennyiségi és minőségi információk találhatók arról, hogy milyen készségekre van szükség a munkaerőpiacon rövid és középtávon, és hogy a munkaerő-piaci kínálat milyen mértékben tudja kielégíteni a keresletet (lásd: IP/12/1329). A készségkörkép – az uniós és tagállami szinten összeállított adatok és előrejelzések alapján – bemutatja, hogy mely szakmák iránt nő legdinamikusabban a kereslet, és hogy mely szakmákra jellemző leginkább a képzett munkaerő hiánya. Jelenleg – a magas munkanélküliségi ráta ellenére – mintegy kétmillió betöltetlen állás van EU-szerte. A weboldal részletes információkat tartalmaz az egyes ágazatok, szakmák és országok szerinti lebontásban.

Az oktatás újragondolása és nyitottabbá tétele

A Bizottság 2012 novemberében az oktatás újragondolására vonatkozó stratégiát hozott létre. A stratégia kihangsúlyozza a befektetések fontosságát a szakoktatási és szakképzési rendszerek javításába, különösen az IKT területén. Betekintést ad továbbá, hogyan lehet az oktatásba irányuló, célzott befektetésekkel növelni azok hatását a pénzügyi megszorítások közepette.

Várhatóan ez év nyarán fogadják el Androulla Vassiliou és Neelie Kroes az oktatás nyitottabbá tételére vonatkozó közös kezdeményezését, amelynek célja, hogy technológiai és nyílt oktatási források segítségével hozzáférhetőbbé tegye az oktatást.

Hasznos linkek

Digitális munkahelyek

A digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció 

A nagykoalíció keretdokumentuma

Csatlakozzon a nagykoalícióhoz

Kövesse a nagykoalíciót a Twitteren: @eSkillsGrowthEU (hashtagek: #GC_EU, #eSkills és #ICTjobs)

A digitális menetrend weboldala

Foglalkoztatási csomag

Oktatás és képzés

Vállalkozás 2020 cselekvési terv

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Melléklet: Alacsony, közepes és magas szintű számítógépes ismeretek aránya, 2011

6.7. ábra: Alacsony, közepes és magas szintű számítógépes ismeretek aránya, 2011

Forrás: Eurostat, az információs társadalomra vonatkozó statisztikák. Megjegyzés: 16 és 74 év közötti személyek. A különböző típusú informatikai tevékenységekkel kapcsolatban részletes információkért lásd: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar