Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. marts 2013

Europa-Kommissionen lancerer et storstilet samarbejde om it-arbejdspladser

Kommissionsformand José Manuel Barroso har i dag bedt erhvervslivet, medlemsstaternes regeringer og uddannelses‑ og undervisningssektoren om at gå sammen i et storstilet samarbejde om it-arbejdspladser for at imødekomme behovet for at besætte op til 900 000 stillinger inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt), som forventes at blive skabt i Europa frem mod 2015. På trods af det nuværende arbejdsløshedsniveau vokser antallet af ikt-job med mere end 100 000 om året, men antallet af nye ikt-kandidater og fagkyndige ikt-medarbejdere følger ikke med i samme tempo.

Kommissionens næstformænd Neelie Kroes (den digitale dagsorden) og Antonio Tajani (erhvervsliv og iværksætteri) og kommissionsmedlemmerne László Andor (beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion) og Androulla Vassiliou (uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom) var også til stede ved lanceringen af samarbejdet, der fandt sted i Bruxelles i dag og er et led i Kommissionens indsats for at øge Europas konkurrenceevne.

Formand José Manuel Barroso udtalte: "Det samarbejde, vi lancerer i dag, er en vigtig brik i arbejdet for at få Europas økonomi tilbage på sporet og sikre job til nogle af de 26 mio. arbejdsløse, vi har i Europa i dag. Derfor vil jeg gerne rose de virksomheder, der i dag har meldt sig på banen i dette samarbejde. Hvis vi – sammen – kan vende udviklingen og besætte dette voksende antal ikt-stillinger, vil vi opleve, at det har en meget bred indvirkning på den samlede økonomi. Vi vil sætte europæerne i stand til at besætte de job, der kommer til at udgøre drivkraften bag den næste ikt-revolution"

Europa har ikke råd til at lade beskæftigelsesmuligheder som denne gå os forbi. Dagens lancering bygger på næstformand Kroes' forarbejde med indsamling af foreløbige tilsagn om nye job, praktikpladser, uddannelsespladser, startfinansiering, gratis onlineuniversitetskurser, m.m. afgivet af teknologivirksomheder, regeringer, undervisere, arbejdsmarkedets parter, arbejdsformidlere og civilsamfundet på Det Verdensøkonomiske Forum i Davos (IP/13/52).

De oprindelige tilsagn fra interessenterne er bekræftet af over 15 virksomheder og organisationer, der nu tilslutter sig samarbejdet om it-arbejdspladser. Blandt de første tiltag er en ny onlineplatform for unge ved navn Academy Cube og et nyt uddannelsesmodul for installatører af intelligente elnet og meget mere.

Kommissionen har søgt tilsagn inden for følgende nøgleområder:

  • Uddannelse til it-job, hvor formålet er at sikre, at folk får de kvalifikationer, som virksomhederne har brug for

  • Mobilitet, der går ud på at hjælpe personer med bestemte kvalifikationer til at komme derhen, hvor der er brug for dem, og undgå mangel på og overskud af kvalifikationer i forskellige byer og byområder

  • Certificering, der skal gøre det lettere at bevise over for en arbejdsgiver, hvilke færdigheder man har, uanset hvilket land man kommer fra

  • Oplysning med det formål at gøre folk bevidste om, at ikt-sektoren tilbyder udbytterige og interessante karrierer for både mænd og kvinder

  • Innovativ undervisning og læring, hvor målet er at udvide og forbedre vores uddannelsessystemer, så flere opnår kvalifikationer, der sætter dem i stand til at klare sig godt på arbejdsmarkedet.

Formand Barroso har desuden opfordret forskellige interesseorganisationer til at tilslutte sig samarbejdet. Kommissionen spiller en stor rolle i dette arbejde, men uddannelse i virksomheder, støtte til erhvervsmæssig mobilitet, certificering af kvalifikationer, forbedrede læseplaner for skoler og universiteter, informationskampagner og skabelsen af et gunstigt miljø for nystartede virksomheder kræver, at interessenterne aktivt engagerer sig.

Kommissionen lancerer desuden Startup Europe, som er en samlet platform med værktøjer og programmer til støtte for personer, som ønsker at starte og udvikle internetbaserede virksomheder i Europa.

Baggrund

Som det påpeges i Kommissionens beskæftigelsespakke, der blev vedtaget i april 2012, er der alvorlig mangel på ikt-fagfolk på trods af den høje arbejdsløshed på andre områder (IP/12/380, MEMO/12/252).)

I 2011 omfattede ikt-arbejdsstyrken i Europa 6,7 mio. mennesker, hvilket svarer til 3,1 % af den samlede arbejdsstyrke. Fra 2000 til 2010 havde ikt-arbejdsstyrken en gennemsnitlig årlig vækst på 4,3 %. Ifølge helt nye, endnu ikke offentliggjorte tal (Empirica, marts 2013) kan antallet af it-arbejdspladser, der vil blive skabt i Europa frem mod 2015, nå helt op på 864 000. Der er dog en risiko for, at et fald i antallet af færdiguddannede ikt-kandidater og pensionering blandt nuværende ikt-fagfolk hen over de kommende år sætter vækstpotentialet i ikt-branchen på spil. Videnskabs‑, teknologi‑, ingeniør‑ og matematikuddannelserne skal styrkes, og disse områders karriereimage skal forbedres, navnlig over for kvinder.

Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om udnyttelse af beskæftigelsespotentialet inden for ikt, der blev offentliggjort i forbindelse med beskæftigelsespakken, understreger også, at det vil være med til at tiltrække investeringer og forebygge flytningen af vigtige ikt-arbejdspladser til andre dele af verden, hvis det sikres, at ikt-medarbejderne i EU har de nødvendige højere kvalifikationer.

For bedre at kunne forudse, hvilke kvalifikationer der bliver behov for, lancerede Kommissionen i december 2012 EU Skills Panorama, som er et websted med kvantitative og kvalitative oplysninger om behovet for kvalifikationer på kort- og mellemlangt sigt, udbuddet af kvalifikationer og den manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer (IP/12/1329). Oversigten, som trækker på oplysninger og prognoser, der er samlet på EU- og medlemsstatsplan, sætter fokus på de hurtigst voksende erhverv og på de erhverv, der med mange ubesatte stillinger udgør flaskehalse. I øjeblikket er der ca. 2 mio. ubesatte stillinger i hele EU på trods af de høje arbejdsløshedsniveauer. Webstedet indeholder detaljerede oplysninger for hver enkelt sektor, hvert enkelt erhverv og hvert enkelt land.

Nytænkning og åbning af uddannelsessystemerne

Kommissionen fremlagde sin strategi til nytænkning på uddannelsesområdet i november 2012. Strategien omfatter flere investeringer i erhvervsuddannelsessystemerne, navnlig på ikt-området. Strategien giver også indblik i, hvordan investeringerne i uddannelse kan målrettes for at få optimal effekt i en tid med finansielle stramninger.

Derudover søger Androulla Vassiliou og Neelie Kroes' fælles initiativ om åbning af uddannelsessystemerne, der søsættes til sommer, at gøre uddannelse mere tilgængelig ved hjælp af teknologi og åbne uddannelsesressourcer.

Nyttige links

It-arbejdspladser

Samarbejdet om it-arbejdspladser  

Samarbejdet om it-arbejdspladser - rammedokument

Deltag i samarbejdet om it-arbejdspladser

Følg samarbejdet om it-arbejdspladser på Twitter @eSkillsGrowthEU (hashtags: #GC_EU, #eSkills and #ICTjobs)

Europa-Kommissionens websted for den digitale dagsordenden digitale dagsorden

Beskæftigelsespakken

Europa-Kommissionens websted for uddannelse

Handlingsplanen for iværksætteri 2020

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Bilag: Andel af befolkningen med lave, mellemhøje og høje computerkvalifikationer, 2011

Figure 6.7. Percentage of individuals with low, medium and high computer skills, 2011

Source: Eurostat, Information Society Statistics. Note: Individuals aged 16 to 74 years. For details about different types of computer activities, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar