Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 1. marca 2013

Pravice potnikov: boljše varstvo potnikov v avtobusnem prevozu v EU

Danes začne veljati Uredba (EU) št. 181/2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu, ki tem potnikom po vsej Evropski uniji zagotavlja nove pravice. Uredba določa osnovne pravice potnikov ter avtobusnim prevoznikom in upravljavcem postaj nalaga številne obveznosti do potnikov. Vsako leto v EU z avtobusi potuje približno 70 milijonov potnikov.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Držimo obljubo. S to uredbo bodo posebne pravice dobili tudi potniki, ki v EU potujejo z avtobusi. EU je tako postalo prvo območje na svetu, kjer potniki pri vseh vrstah prevoza uživajo celoten sklop pravic.“

Uredba o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu zagotavlja potnikom podobne pravice, kot jih imajo potniki v letalskem, železniškem in ladijskem prometu. Nove pravice vključujejo:

  • nediskriminacija na podlagi nacionalnosti glede tarif in drugih pogodbenih pogojev;

  • nediskriminacija pri obravnavi invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti brezplačna pomoč na določenih avtobusnih postajah in avtobusih kot tudi odškodnina za izgubo ali poškodbo njihove opreme za gibanje;

  • ustrezne in dostopne informacije za vse potnike pred potovanjem in med njim ter splošne informacije o njihovih pravicah na avtobusnih postajah in spletu;

  • povračilo celotne vrednosti vozovnice ali sprememba potovanja v primeru prevelikega števila rezervacij, odpovedi ali zamude, daljše od dveh ur od predvidenega časa odhoda (le pri potovanjih, kjer je prevoz daljši od 250 km);

  • povračilo polovične vrednosti vozovnice poleg povračila celotne vrednosti vozovnice v primeru prevelikega števila rezervacij, odpovedi ali zamude, daljše od dveh ur od predvidenega časa odhoda, kadar avtobusni prevoznik potniku ne omogoči izbire med povračilom in spremembo potovanja (le pri potovanjih, kjer je prevoz daljši od 250 km);

  • ustrezna pomoč (prigrizek, obrok, osvežilna pijača in po potrebi nastanitev) v primeru odpovedi in zamude, daljše od 90 minut pri potovanjih, ki trajajo dlje od treh ur (le pri potovanjih, kjer je prevoz daljši od 250 km);

  • odškodnina v primeru smrti, poškodbe, izgube ali škode zaradi prometne nesreče;

  • mehanizem za obravnavo pritožb, ki ga vzpostavijo avtobusni prevozniki in je na voljo vsem potnikom;

  • ustanovitev neodvisnih organov v vsaki državi članici EU, ki so pooblaščeni za izvrševanje Uredbe in po potrebi (za) izrekanje kazni.

Ozadje

Preden se je Evropska komisija pred petimi leti odločila, da bo predstavila predlog o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu, ni bilo niti mednarodnega sporazuma, ki bi veljal v večini držav članic, niti zakonodaje EU, ki bi določala splošne pravice za to vrsto prometa.

Sprejetje Uredbe o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu leta 2011 pomeni uresničitev pravnega okvira na ravni EU za vse potnike pri vseh vrstah prevoza. Danes je EU prvo območje s celovitimi pravicami potnikov na svetu: potniki uživajo pravno zaščito, ko potujejo po EU, ne glede na to, ali uporabljajo letalski, železniški, ladijski ali avtobusni prevoz.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo jeseni organizirala prvi sestanek z nacionalnimi organi, da bi uskladila učinkovito izvajanje zakonodaje o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu.

Več informacij

Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004.

Obiščite spletno stran Komisije z naslovom Pravice potnikov na dlani.

Prenesite aplikacijo v zvezi s pravicami potnikov za pametne telefone, ki je na voljo na vseh mobilnih platformah (pravice potnikov v ladijskem in avtobusnem prometu bodo kmalu posodobljene).

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar