Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 1 maart 2013

Passagiersrechten: betere bescherming voor bus- en touringcarpassagiers in de EU

Vanaf vandaag is Verordening (EU) nr. 181/2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers van toepassing en worden bus- en touringcarreizigers in de EU beter beschermd. De verordening waarborgt passagiers een aantal basisrechten, legt een aantal verplichtingen op aan autobus- en touringcarbedrijven, alsmede aan van terminalbeheerders, die allen een verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van passagiers. Elk jaar reizen in de Unie ongeveer 70 miljoen passagiers per bus of touringcar.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "We komen onze belofte na: dankzij deze nieuwe verordening gelden de Europese passagiersrechten nu ook voor bus- en touringcarpassagiers. De EU is wereldwijd de eerste regio met een volwaardige bescherming van de passagiersrechten voor alle vervoerswijzen."

De rechten die bus- en touringcarpassagiers dankzij deze verordening genieten, zijn vergelijkbaar met die voor luchtvaart-, trein- en scheepspassagiers. Deze nieuwe rechten omvatten:

  • het verbod op discriminatie op basis van nationaliteit op het gebied van tarieven en andere contractuele voorwaarden;

  • niet-discriminerende behandeling van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit. Er wordt gratis bijstand geboden in busterminals en aan boord van bussen en touringcars en passagiers hebben recht op financiële compensatie in geval van verlies of beschadiging van mobiliteitshulpmiddelen;

  • degelijke en toegankelijke informatie voor alle passagiers vóór en tijdens hun reis, alsook algemene informatie over passagiersrechten in busterminals en op het internet;

  • terugbetaling van de volledige ticketprijs of vervoer via een alternatieve route bij overboeking, annulering of een vertraging van meer dan twee uur na de voorziene vertrektijd (slechts van toepassing voor trajecten van meer dan 250 km);

  • compensatie van 50 % van de ticketprijs bovenop de terugbetaling van de volledige prijs bij overboeking, annulering of een vertraging van meer dan twee uur vanaf de voorziene vertrektijd, wanneer het bus- of touringcarbedrijf de passagiers geen keuze biedt tussen terugbetaling of een alternatieve route (alleen van toepassing voor trajecten van meer dan 250 km);

  • passende bijstand (eten, drinken en indien nodig accommodatie) bij annulering of vertraging van meer dan 90 minuten voor ritten van meer dan drie uur (alleen voor afstanden van meer dan 250 km);

  • compensatie bij overlijden, letsel, dan wel verlies of beschadiging van bagage door verkeersongevallen;

  • de verplichting voor bus- en touringcarbedrijven om een regeling voor klachtenbehandeling op te zetten die toegankelijk is voor alle passagiers;

  • de oprichting in alle lidstaten van onafhankelijke nationale instanties die toezien op de naleving van de verordening en waar nodig boetes kunnen opleggen.

Achtergrond

Voordat de Commissie vijf jaar geleden besloot haar voorstel over rechten van scheepspassagiers in te dienen, viel bus- en touringcarvervoer niet onder de EU-wetgeving en in de meeste lidstaten evenmin onder internationale overeenkomsten.

Door de vaststelling van de verordening betreffende de rechten van bus- en touringcarpassagiers beschermt het EU-regelgevingskader passagiers van alle vervoerswijzen. De EU is op wereldschaal de eerste geïntegreerde vervoersruimte met passagiersrechten voor alle vervoerswijzen: passagiers genieten altijd bescherming wanneer zij binnen de EU reizen, ongeacht of ze kiezen voor de trein, het vliegtuig, de boot, dan wel bus of touringcar.

Volgende stappen

De Europese Commissie zal in de herfst van 2013 een eerste bijeenkomst met nationale instanties organiseren om de effectieve toepassing van de wetgeving inzake de rechten van bus- en touringcarpassagiers te coördineren.

Verdere informatie

Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004:

zie de website van de Commissie Uw rechten als reiziger bij de hand.

Download de smartphone-applicatie inzake reizigersrechten. De app is beschikbaar voor alle mobiele platforms (de informatie voor scheeps-, bus- en touringcarpassagiers wordt binnenkort bijgewerkt).

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar