Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 1. martā

Pasažieru tiesības: lielāka aizsardzība ES autobusu pasažieriem

Šodien stājas spēkā Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām, un tā sniedz jaunas tiesības autobusu pasažieriem visā ES. Regula nosaka pasažieru pamattiesības, bet autobusu transporta uzņēmumiem un autoostu pārvaldītājiem paredz vairākus pienākumus, kas saistīti ar atbildību pret pasažieriem. Eiropas Savienībā katru gadu ar autobusu pārvietojas aptuveni 70 miljoni pasažieru.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass norādīja: "Mēs esam turējuši doto vārdu — līdz ar šo regulu ES pasažieru tiesības attiecas arī uz autobusu transportu. ES ir kļuvusi par pirmo vietu pasaulē, kur visiem transporta veidiem ir noteikts pilnīgs pasažieru tiesību kopums."

Autobusu transporta regula nosaka pasažieriem līdzīgas tiesības kā gaisa, dzelzceļa un ūdensceļu transporta pasažieriem. Jaunās tiesības ietver šādus aspektus:

  • aizliegums diskriminēt pēc tautības, nosakot atšķirīgus tarifus vai citus atšķirīgus līguma nosacījumus;

  • aizliegums diskriminēt personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Konkrētāk, gan noteiktās autoostās, gan autobusos šīm personām ir jāsniedz bezmaksas palīdzība, kā arī finansiāla kompensācija par pārvietošanās palīgierīču nozaudēšanu vai bojājumiem;

  • atbilstīgas un viegli pieejamas informācijas sniegšana visiem pasažieriem pirms brauciena un tā laikā, kā arī vispārīgas informācijas par pasažieru tiesībām sniegšana autoostās un internetā;

  • biļetes pilnas cenas atlīdzināšana vai maršruta maiņas piedāvāšana, ja rezervēto vietu skaits pārsniedz pieejamo vietu skaitu, brauciens tiek atcelts vai sākas vairāk nekā 2 stundas vēlāk par paredzēto atiešanas laiku (šis noteikums attiecas tikai uz braucieniem, kuru attālums pārsniedz 250 km);

  • kompensācija 50 % biļetes cenas apmērā papildus biļetes pilnas cenas atlīdzināšanai par to, ka rezervēto vietu skaits pārsniedz pieejamo vietu skaitu, brauciens tiek atcelts vai sākas vairāk nekā 2 stundas vēlāk par paredzēto atiešanas laiku, ja autobusu transporta uzņēmums pasažierim nepiedāvā tiesības izvēlēties starp biļetes cenas atlīdzināšanu un maršruta maiņu (šis noteikums attiecas tikai uz braucieniem, kuru attālums pārsniedz 250 km);

  • pietiekama palīdzība (uzkodas, maltītes, atspirdzinājumi un vajadzības gadījumā arī izmitināšana), ja brauciens tiek atcelts vai kavējas vairāk par 90 minūtēm gadījumos, kad brauciena ilgums pārsniedz 3 stundas (šis noteikums attiecas tikai uz braucieniem, kuru attālums pārsniedz 250 km);

  • kompensācija nāves, miesas bojājumu un bagāžas nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā, ja iemesls ir ceļu satiksmes negadījums;

  • autobusu transporta uzņēmumu izveidots sūdzību izskatīšanas mehānisms, kas ir pieejams visiem pasažieriem;

  • tādas neatkarīgas struktūras izveide katrā ES dalībvalstī, kurai ir pilnvaras nodrošināt regulas piemērošanu un attiecīgā gadījumā uzlikt sodu.

Vispārīga informācija

Līdz brīdim, kad Eiropas Komisija pirms pieciem gadiem nolēma iesniegt priekšlikumu par autobusu pasažieru tiesībām, šajā jomā nebija ne starptautiska nolīguma, kas būtu piemērojams lielākajā daļā dalībvalstu, ne ES tiesību aktu, kas noteiktu vispārējas tiesības attiecībā uz šo transporta veidu.

Autobusu pasažieru tiesību regulas pieņemšana 2011. gadā noslēdza ES līmeņa tiesiskā regulējuma izveidi visu transporta veidu lietotājiem. Pašlaik ES ir pirmā integrētā pasažieru tiesību teritorija pasaulē — pasažieri, kas ceļo ES teritorijā, tiek aizsargāti neatkarīgi no tā, vai viņi izmanto gaisa, dzelzceļa, ūdensceļu vai autobusu transportu.

Turpmākie pasākumi

2013. gada rudenī Eiropas Komisija organizēs pirmo sanāksmi, kurā tā tiksies ar valstu iestādēm, lai koordinētu to tiesību aktu efektīvu piemērošanu, kuri reglamentē autobusu pasažieru tiesības.

Vairāk informācijas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004.

Apmeklējiet Komisijas tīmekļa vietni Ziniet savas pasažiera tiesības.

Lejupielādējiet visām platformām pieejamo viedtālruņa sīkprogrammu par pasažieru tiesībām (informācija par ūdensceļu transporta un autobusu pasažieru tiesībām tiks drīz atjaunināta).

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar