Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 1 d., Briuselis

Keleivių teisės: geresnė miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių apsauga ES

Šiandien pradedamas taikyti Reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių, kuriuo visoje ES šiems keleiviams suteikiama naujų teisių. Reglamente išdėstytos pagrindinės keleivių teisės, o vežėjams ir stočių valdytojams nustatomos prievolės dėl atsakomybės keleivių atžvilgiu. Kasmet Europos Sąjungoje miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais naudojasi maždaug 70 mln. keleivių.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: Įvykdėme duotą pažadą: šiuo reglamentu ES užtikrinamos ir miesto bei tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės. Dabar ES yra pirmoji erdvė pasaulyje, kurioje visapusiškai užtikrintos visų rūšių transporto keleivių teisės.

Reglamente dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių nustatytos teisės yra panašios į tas, kuriomis naudojasi oro transportu, traukiniais ir laivais keliaujantys keleiviai. Naujosiomis teisėmis, be kita ko, užtikrinama:

  • nediskriminavimas dėl pilietybės nustatant tarifus ir kitas sutarties sąlygas;

  • nediskriminuojančios sąlygos neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Konkrečiai numatyta nemokama pagalba tiek nurodytose autobusų stotyse, tiek miesto bei tolimojo susisiekimo autobusuose, taip pat finansinė kompensacija už judėjimo įrangos dingimą ar sugadinimą;

  • tinkama ir prieinama informacija visiems keleiviams prieš kelionę ir jos metu, taip pat bendroji informacija apie jų teises autobusų stotyse ir internete;

  • už bilietą sumokėtos visos sumos grąžinimas tuo atveju, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, kai paslauga atšaukiama arba vėluojama išvykti daugiau nei 2 valandas nuo numatyto išvykimo laiko (tik kai kelionės atstumas yra daugiau nei 250 km);

  • be visos sumos grąžinimo, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, kai paslauga atšaukiama arba vėluojama išvykti daugiau nei 2 valandas nuo numatyto išvykimo laiko, numatyta ir 50 proc. bilieto kainos sudaranti kompensacija, jeigu vežėjas nepasiūlo keleiviui rinktis susigrąžinti sumokėtą sumą arba į galutinę atvykimo vietą vykti kitu maršrutu (tik kai kelionės atstumas yra daugiau nei 250 km);

  • tinkama pagalba (užkandžiai, patiekalai, gaivieji gėrimai, taip pat, jei būtina, apgyvendinimas), jeigu kelionės, kurios numatyta trukmė viršija tris valandas, atveju paslauga atšaukiama arba vėluojama išvykti daugiau nei 90 minučių (tik kai kelionės atstumas yra daugiau nei 250 km);

  • kompensacija mirties, kūno sužalojimo, taip pat bagažo dingimo ar jo sugadinimo dėl eismo įvykių atveju;

  • skundų nagrinėjimo procedūros, kurias nustato vežėjai ir kuriomis gali naudotis visi keleiviai;

  • visose ES valstybėse narėse numatyta paskirti nepriklausomas įstaigas, kurios būtų įgaliotos užtikrinti reglamento vykdymą ir, kai tinkama, skirti sankcijas.

Pagrindiniai faktai

Kai prieš penkerius metus Europos Komisija nusprendė pateikti pasiūlymą dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių, nebuvo nei daugumoje valstybių narių taikytino tarptautinio susitarimo, nei ES teisės aktų, kuriais būtų nustatytos bendrosios šios rūšies transportu keliaujančių keleivių teisės.

2011 m. priėmus reglamentą dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių, užbaigti ES lygmens teisinio reglamentavimo pagrindai, taikomi visų rūšių transporto priemonių naudotojams. Šiandien ES yra pirma integruota keleivių teisių erdvė pasaulyje: ES keliaujantys keleiviai yra apsaugoti neatsižvelgiant į tai, ar jie keliauja oro transportu, traukiniais, laivais, miesto ar tolimojo susisiekimo autobusais.

Tolesni veiksmai

Siekdama koordinuoti veiksmingą miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių teisės aktų taikymą, Europos Komisija 2013 m. rudenį surengs pirmą susitikimą su nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Daugiau informacijos

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004.

Apsilankykite Komisijos interneto svetainėje Keleivių teisės visada po ranka.

Atsisiųsite keleivių teisėms skirtą išmaniojo telefono programėlę, kuri veikia visose platformose (informacija apie laivų ir miesto bei tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teises netrukus bus atnaujinta).

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar