Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 1. maaliskuuta 2013

Matkustajien oikeudet: linja-autoliikenteen matkustajien suoja paranee EU:ssa

Tänään ryhdytään soveltamaan matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 181/2011, jossa säädetään linja-autoliikenteen matkustajien uusista oikeuksista EU:ssa. Asetuksessa säädetään matkustajien perusoikeuksista ja asetetaan linja-autoyrityksille ja terminaalien pitäjille useita velvoitteita, jotka koskevat niiden vastuuta matkustajia kohtaan. Joka vuosi noin 70 miljoonaa henkilöä matkustaa linja-autolla EU:ssa.

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi EU:n pitäneen lupauksensa. ”Asetuksella matkustajien oikeudet ulotetaan EU:ssa myös linja-autoliikenteeseen. EU on ensimmäisenä maailmassa ottanut käyttöön matkustajien täydet oikeudet kaikissa liikennemuodoissa”, komissaari jatkoi.

Linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista annetussa asetuksessa vahvistetaan samankaltaiset oikeudet kuin lento-, juna- ja laivaliikenteessä. Näitä uusia oikeuksia ovat muun muassa seuraavat:

  • Oikeus siihen, ettei ketään syrjitä kansallisuuden perusteella hinnoissa ja muissa sopimusehdoissa.

  • Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeus syrjimättömään kohteluun. Erityisesti maksuton apu nimetyissä linja-autoterminaaleissa ja linja-autoissa sekä lisäksi rahallinen korvaus liikkumisen apuvälineen katoamisesta tai vaurioitumisesta.

  • Kaikille matkustajille on annettava riittävästi helposti saatavilla olevia tietoja ennen matkaa ja matkan aikana, ja matkustajien oikeuksista on annettava yleistietoa linja-autoterminaaleissa ja internetissä.

  • Koko lipun hinnan palautus tai uudelleenreititys ylivaraustilanteessa, lähdön peruuntuessa tai lähdön myöhästyessä yli kaksi tuntia arvioidusta lähtöajasta (ainoastaan jos matkan pituus on yli 250 kilometriä).

  • Korvaus, joka on 50 prosenttia matkalipun hinnasta, sen lisäksi, että koko lipun hinta palautetaan, ylivaraustilanteessa, lähdön peruuntuessa tai lähdön myöhästyessä yli kaksi tuntia arvioidusta lähtöajasta, jos linja-autoyritys ei ole tarjonnut matkustajalle joko lipun hinnan palautusta tai uudelleenreititystä (ainoastaan jos matkan pituus on yli 250 kilometriä).

  • Riittävä apu (välipalat, ateriat, virvokkeet ja tarvittaessa majoitus), jos lähtö peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, kun matkan on tarkoitus kestää yli kolme tuntia (ainoastaan jos matkan pituus on yli 250 kilometriä).

  • Korvaus liikenneonnettomuudesta aiheutuvissa kuolemantapauksissa, henkilövahingoissa ja matkatavaroiden katoamis- tai vahingoittumistapauksissa.

  • Linja-autoyritysten on perustettava valitustenkäsittelymenettely, jota kaikki matkustajat voivat käyttää.

  • Jokaisessa EU-maassa on oltava riippumaton kansallinen elin, joka valvoo asetuksen soveltamista ja määrää tarvittaessa seuraamuksia.

Tausta

Ennen kuin Euroopan komissio viisi vuotta sitten päätti esittää linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan ehdotuksen, useimmissa jäsenvaltioissa ei ollut yleisistä oikeuksista linja-autoliikenteen alalla voimassa yhtään kansainvälistä sopimusta eikä EU:n lainsäädäntöä.

Linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista vuonna 2011 hyväksytyn asetuksen myötä oikeudellinen kehys saatiin valmiiksi kaikkien eri liikennemuotojen käyttäjien osalta EU:n tasolla. EU on ensimmäisenä maailmassa luonut matkustajien oikeuksien yhdennetyn alueen: matkustajien oikeuksia suojataan heidän matkustaessaan EU:ssa riippumatta siitä, kuljetaanko lentoteitse, rautateitse, laivalla tai linja-autolla.

Seuraavat vaiheet

Euroopan komissio järjestää syksyllä 2013 ensimmäisen kokouksen kansallisten viranomaisten kanssa linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön tehokkaan soveltamisen koordinoimiseksi.

Lisätietoja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta.

Lisätietoja löytyy komission verkkosivustolta Matkustajien oikeudet ulottuvillasi.

Voit ladata matkustajien oikeuksia koskevan älypuhelinsovelluksen, joka on saatavilla kaikilla alustoilla (vesiliikenteen ja linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet päivitetään pian).

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar