Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 1. marts 2013

Passagerrettigheder: bedre beskyttelse af europæiske buspassagerer

Den nye forordning om buspassagerers rettigheder, forordning (EU) nr. 181/2011, træder i kraft i dag og giver dermed busrejsende i hele EU nye rettigheder. Forordningen fastsætter de rejsendes grundlæggende rettigheder og pålægger busselskaberne og busterminalerne en række forpligtelser i forbindelse med deres ansvar overfor passagererne, der tæller rundt regnet 70 mio. mennesker hvert år.

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, udtaler: "Vi har holdt vores løfte: Med denne nye forordning udvides passagerrettighederne til også at gælde ved bustransport. EU er hermed det første område i verden, der har et komplet sæt passagerrettigheder for alle transportformer."

Den nye forordning fastsætter en række passagerrettigheder, der minder om de rettigheder, som fly‑, tog‑ og skibspassagerer har. Rettighederne omfatter bl.a.:

  • ret til ligebehandling uanset nationalitet, hvad angår priser og andre transportvilkår

  • ikke-diskriminerende behandling af handicappede og bevægelseshæmmede personer, navnlig gratis assistance i udpegede busterminaler og ombord på bussen og ret til pengeerstatning for tab af eller skade på bevægelseshjælpemidler

  • fyldestgørende og tilgængelige oplysninger til alle passagerer i løbet af deres rejse og adgang til generelle oplysninger om deres rettigheder i busterminalerne og på internettet

  • ret til tilbagebetaling af den fulde billetpris eller omlægning af rejsen i tilfælde af overbookning, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt (gælder kun ved rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)

  • ret til erstatning svarende til 50 % af billetprisen ud over tilbagebetaling af den fulde billetpris, når busselskabet undlader at tilbyde passageren valget mellem tilbagebetaling eller omlægning (gælder i tilfælde af overbookning, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt for rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)

  • ret til passende assistance (f.eks. snacks, måltider, forfriskninger og, når det er nødvendigt, indkvartering) i tilfælde af aflysning eller forsinkelse på mere end 90 minutter (gælder kun ved rejser med en rejsetid på mere end 3 timer og en rejseafstand på mere end 250 km)

  • ret til erstatning i tilfælde af trafikulykker, der medfører død, personskade, bortkomst eller beskadigelse af bagage

  • en obligatorisk klageordning oprettet af busselskaberne, som de skal stille til rådighed for alle passagerer

  • oprettelse af uafhængige organer i alle EU-medlemsstater med beføjelse til at håndhæve forordningen og eventuelt pålægge bøder.

Baggrund

Inden Europa-Kommissionen fremlagde sit forslag om buspassagerers rettigheder for 5 år siden, fandtes der hverken internationale aftaler, der var gældende i de fleste medlemsstater, eller EU-lovgivning om passagerers generelle rettigheder i forbindelse med denne transportform.

Vedtagelsen af forordningen om buspassagerers rettigheder i 2011 satte således sidste punktum i arbejdet med at skabe et komplet sæt regler for brugere af alle transportformer på EU-plan. EU er det første område i verden, der har et komplet sæt passagerrettigheder for alle transportformer: passagerne er beskyttede, når de rejser rundt i EU, hvad enten de rejser med fly, tog, skib eller bus.

De næste skridt

I efteråret 2013 vil Europa-Kommissionen holde et første møde med de nationale myndigheder for at koordinere selve gennemførelsen af reglerne om buspassagerers rettigheder.

Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

Besøg også Kommissionens websted Tag hånd om dine passagerrettigheder.

Download smartphoneappen om passagerrettigheder, der snart opdateres med skibs‑ og buspassagerers rettigheder (tilgængeligt til alle platforme).

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar