Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 februari 2013

EU stelt 144 miljoen euro ter beschikking voor nieuw onderzoek naar zeldzame ziekten

Vandaag, op Zeldzame Ziektendag 2013, heeft de Europese Commissie aangekondigd dat 144 miljoen euro aan nieuwe financiering wordt vrijgemaakt voor 26 onderzoeksprojecten over zeldzame ziekten. De projecten zullen bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor een aantal van de 30 miljoen Europeanen die lijden aan een zeldzame ziekte. De geselecteerde projecten brengen meer dan 300 deelnemers bij elkaar uit 29 landen in Europa en daarbuiten, waaronder teams vanuit toonaangevende academische instellingen, het mkb en patiëntenorganisaties. Op die manier wil men de middelen bundelen en over de grenzen heen werken om zo een beter beeld te krijgen van zeldzame ziekten en passende behandelingen te vinden.

Máire Geoghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, verklaarde: "Meestal zijn het kinderen die door zeldzame ziekten worden getroffen; de meeste van die ziekten zijn verschrikkelijke genetische aandoeningen met een sterk verminderde levenskwaliteit of een vroegtijdige dood tot gevolg. Wij hopen dat deze nieuwe onderzoeksprojecten voor de patiënten, hun familie en de gezondheidswerkers een uitzicht op genezing zullen brengen en hen in hun dagelijkse strijd met ziekte zullen steunen."

De 26 nieuwe projecten bestrijken een grote verscheidenheid aan zeldzame ziekten, zoals cardiovasculaire aandoeningen en aandoeningen van het stofwisselings- en het immuunsysteem. Zij beogen:

  • stoffen te ontwikkelen die nieuwe of betere therapieën voor patiënten kunnen opleveren;

  • meer inzicht te krijgen in de oorsprong en de mechanismen van de ziekten;

  • een betere diagnose van zeldzame ziekten; en

  • de behandeling van zeldzame ziekten in ziekenhuizen en andere zorgomgevingen te verbeteren.

De teams zullen verschillende uitdagingen aanpakken, waaronder een nieuw "bioartificieel" leverondersteuningssysteem om acuut leverfalen te behandelen, krachtige gegevensverwerking om nieuwe diagnose-instrumenten, biomarkers en screeningstrategieën te ontwikkelen voor therapeutische middelen tegen zeldzame nierziekten en de klinische ontwikkeling van een geneesmiddel voor de behandeling van alkaptonurie, een genetische aandoening die leidt tot een ernstige en vroegtijdige vorm van artritis, hartziekten en handicaps waarvoor momenteel geen effectieve behandeling bestaat.

Veel van de nieuwe projecten zullen bijdragen aan het International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC), d.i. wereldwijd het grootste collectieve onderzoeksproject voor zeldzame aandoeningen. Het werd samen met nationale en internationale partners op initiatief van de Europese Commissie opgericht en de belangrijkste doelstelling is om tegen 2020 200 nieuwe therapieën te ontwikkelen voor zeldzame ziekten en middelen te vinden om de meeste daarvan te diagnosticeren. Met de nieuwe projecten komt het aantal door de EU gefinancierde onderzoekssamenwerkingssprojecten op het gebied van zeldzame ziekten de afgelopen zes jaar op bijna 100. Samen vertegenwoordigen zij een investering van bijna 500 miljoen euro.

Zie MEMO/13/148 en de website voor een lijst van alle projecten.

Achtergrond:

Een ziekte of aandoening wordt in Europa als zeldzaam gedefinieerd wanneer niet meer dan 1 op de 2 000 personen erdoor getroffen wordt. Maar omdat er zo veel verschillende zeldzame ziekten bestaan – tussen 6 000 en 8 000 – treffen ze in hun geheel genomen een significant deel van de bevolking. In de EU lijden maar liefst 30 miljoen mensen, waaronder veel kinderen, aan een zeldzame ziekte. De meeste zeldzame ziekten zijn genetisch, andere zijn het gevolg van infecties, allergieën of omgevingsfactoren. Het gaat gewoonlijk om chronisch slopende of zelfs levensbedreigende ziekten.

Meer informatie

Onderzoek naar zeldzame ziekten in de EU

(http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/index_en.html)

International Rare Diseases Research Consortium (www.irdirc.org)

Conferentie voor 2013 van het International Rare Diseases Research Consortium (Dublin, Ierland op 16 en 17 april 2013) (http://jk-events.com/IRDiRC2013)

EU-beleid inzake zeldzame ziekten

(http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_nl.htm)

6de internationale Zeldzame Ziektendag (www.rarediseaseday.org)

Portaalsite van KP7-projecten – Cordis (http://cordis.europa.eu//)

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar