Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. februārī

ES piešķir 144 miljonus eiro jauniem pētījumiem reto slimību jomā

Eiropas Komisija šodien, 2013. gada Reto slimību dienā, paziņoja par jauna 144 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu 26 pētniecības projektiem reto slimību jomā. Projekti palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti vairāk nekā 30 miljoniem eiropiešu, kuri sirgst ar retām slimībām. Izraudzītie projekti apvienos vairāk nekā 300 dalībnieku no 29 Eiropas un pasaules valstīm, tostarp vadošo akadēmisko iestāžu komandas, MVU un pacientu grupas. Mērķis ir apkopot resursus un strādāt pārrobežu līmenī, lai iegūtu labāku izpratni par retām slimībām un atklātu piemērotas ārstniecības metodes.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Vairums reto slimību skar bērnus, un lielākā daļa no tām ir smagas ģenētiskas slimības, kas ievērojami samazina dzīves kvalitāti un izraisa pāragru nāvi. Mēs ceram, ka šie jaunie pētniecības projekti pacientiem, viņu ģimenēm un veselības aprūpes speciālistiem ļaus tuvoties efektīvu ārstniecības metožu atklāšanai un palīdzēs viņiem ikdienas cīņā ar slimību."

26 jaunie projekti aptver plašu reto slimību spektru — piemēram, sirds un asinsvadu, vielmaiņas un imūnsistēmas slimības. Šo projektu mērķis ir:

  • izstrādāt vielas, kas pacientiem var sniegt jaunu vai uzlabotu terapiju;

  • gūt labāku izpratni par slimību cēloņiem un mehānismiem;

  • uzlabot retu slimību diagnosticēšanu; un

  • uzlabot retu slimību ārstēšanu slimnīcu un veselības aprūpes sistēmu kontekstā.

Komandas ieguldīs darbu dažādos uzdevumos, izstrādājot, piemēram, jaunu "biomākslīgu" aknu darbības atbalsta sistēmu akūtas aknu mazspējas ārstēšanai, jaudīgas datu apstrādes darbības, kas ļautu izstrādāt jaunus diagnostikas rīkus, biomarķierus un skrīninga stratēģijas terapeitiskiem līdzekļiem pret retām nieru slimībām, kā arī klīniski izstrādājot zāles, kas ārstē alkaptonūriju — ģenētisku slimību, kura izraisa agrīnu, smagu artrītu, sirds slimības un invaliditāti un kuras ārstēšanai līdz šim nav efektīvas terapijas.

Daudzi jaunie projekti sniegs ieguldījumu Reto slimību pētniecības starptautiskā konsorcija (RSPSK) darbā. RSPSK ir lielākais reto slimību kolektīvās pētniecības projekts visā pasaulē. Izveidot šo konsorciju ierosināja Eiropas Komisija kopā ar valstu un starptautiskiem partneriem, un tā galvenais mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gadam būtu pieejamas 200 jaunas terapijas retu slimību ārstēšanai un līdzekļi, kas ļautu diagnosticēt vairumu šo slimību. Līdz ar jaunajiem projektiem to kopīgo pētniecības projektu skaits, kuri veltīti retām slimībām un kurus pēdējo sešu gadu laikā finansējusi ES, tuvosies 100. Kopumā šajos projektos ir ieguldīti gandrīz 500 miljoni eiro.

Lai iepazītos ar visiem projektiem, skatiet MEMO/13/148 un apmeklējiet attiecīgo tīmekļa vietni.

Vispārīga informācija

Slimību Eiropā uzskata par retu, ja tā skar ne vairāk kā 1 personu no 2000. Tomēr, tā kā ir tik daudz dažādu retu slimību — no 6000 līdz 8000 —, tās kopā skar nozīmīgu sabiedrības daļu. ES ar retām slimībām sirgst līdz pat 30 miljoniem cilvēku, un daudzi no tiem ir bērni. Vairumā gadījumu retajām slimībām ir ģenētiski cēloņi, bet citu retu slimību cēloņi mēdz būt infekcijas, alerģija un vides apstākļi. Lielākoties tās ir hroniski novājinošas vai pat dzīvībai bīstamas slimības.

Papildu informācija

ES medicīniskie pētījumi par retām slimībām (http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/index_en.html)

Reto slimību pētniecības starptautiskais konsorcijs (www.irdirc.org)

Reto slimību pētniecības starptautiskā konsorcija 2013. gada konference (Dublinā, Īrijā, 2013. gada 16.–17. aprīlī) (http://jk-events.com/IRDiRC2013)

ES politika reto slimību jomā

(http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm)

6. starptautiskā Reto slimību diena (www.rarediseaseday.org)

Portāls informācijai par Septītās pamatprogrammas projektiem (http://cordis.europa.eu/)

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar