Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 28 d., Briuselis

ES skiria 144 milijonų eurų naujiems retų ligų moksliniams tyrimams

Šiandien, 2013 m. retų ligų dieną, Europos Komisija paskelbė, kad 26-iems retų ligų mokslinių tyrimų projektams bus skirta 144 milijonai eurų. Šie mokslinių tyrimų projektai padės pagerinti maždaug 30 milijonų retomis ligomis sergančių europiečių gyvenimo kokybę. Atrinktuose projektuose dalyvauja per 300 dalyvių (įskaitant garsiausių akademinių įstaigų grupes, VMĮ, pacientų grupes ir kt.) iš 29 Europos ir kitų šalių. Taip siekiama sutelkti išteklius ir bendradarbiaujant tarptautiniu mastu geriau ištirti retas ligas ir rasti tinkamą jų gydymą.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Dažniausiai retomis ligomis suserga vaikai, o dauguma tokių ligų yra pragaištingi genetiniai sutrikimai, dėl kurių labai pablogėja gyvenimo kokybė ir ištinka ankstyva mirtis. Tikimės, kad naujieji moksliniai tyrimai suteiks vilties pacientams, jų šeimoms bei sveikatos apsaugos specialistams ir padės jų kasdienėje kovoje su liga.

26 projektai apima platų retų ligų spektrą – nuo širdies ir kraujagyslių ligų iki medžiagų apytakos ir imuninių sutrikimų. Juos vykdant bus siekiama:

  • sukurti medžiagas, kurios galėtų būti naudojamos naujiems ar patobulintiems gydymo būdams;

  • geriau suprasti ligų ištakas ir mechanizmus;

  • pagerinti retų ligų diagnozavimą; taip pat

  • patobulinti retų ligų valdymą ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros institucijose.

Vykdant projektus bus sprendžiami įvairūs uždaviniai: naujos biologinės dirbtinės kepenų funkcijų palaikymo sistemos, naudojamos ūmiam kepenų nepakankamumui gydyti, kūrimo; galingų duomenų apdorojimo operacijų užtikrinimo, siekiant sukurti naujoviškas retų inkstų ligų diagnostikos priemones, biologinius žymenis ir gydymo priemonių atrankinės patikros strategijas; ir vaistų nuo alkaptonurijos – genetinio sutrikimo, sukeliančio sunkų ankstyvą artritą, širdies ligą ir sutrikimą, nuo kurio šiuo metu nėra efektyvaus gydymo, – kūrimo klinikiniu būdu.

Daugelis naujų projektų padės plėtoti Tarptautinį retų ligų tyrimų konsorciumą (angl. IRDiRC) – didžiausią pasaulyje retų ligų mokslinių tyrimų organizaciją. Su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais Europos Komisijos iniciatyva įkurto konsorciumo pagrindinis tikslas – iki 2020 m. sukurti 200 naujų retų ligų gydymo būdų ir daugumos iš jų diagnostikos priemones. Kartu su naujaisiais projektais, per pastaruosius šešerius metus ES finansavo jau kone 100 mokslinių tyrimų bendradarbiavimo projektų. Į visus šiuos projektus investuota beveik 500 milijonų eurų.

Informacija apie visus projektus pateikiama MEMO/13/148 ir interneto svetainėje.

Pagrindiniai faktai

Europoje liga ar sveikatos sutrikimas laikomas retu, jei juo suserga ne daugiau kaip vienas iš 2000 žmonių. Tačiau retų ligų yra tiek daug (6–8 tūkstančiai), kad apskritai jomis serga didelė gyventojų dalis. ES retomis ligomis serga net 30 milijonų žmonių, daugelis iš jų vaikai. Dauguma retų ligų yra genetinės kilmės, kitas sukelia infekcijos, alergijos ir aplinkos veiksniai. Jos lėtai sekina sveikatą ar netgi kelia pavojų gyvybei.

Daugiau informacijos

Retoms ligoms skirti ES sveikatos moksliniai tyrimai

(http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/index_en.html)

Tarptautinis retų ligų tyrimų konsorciumas (www.irdirc.org)

Tarptautinio retų ligų tyrimų konsorciumo konferencija 2013 m. (Dublinas, Airija 2013 m. balandžio 16-17 d.) (http://jk-events.com/IRDiRC2013)

ES retų ligų politika

(http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm)

6-oji tarptautinė retų ligų diena (www.rarediseaseday.org)

7-osios bendrosios programos informacinis portalas CORDIS (http://cordis.europa.eu/)

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar