Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. veebruar 2013

Euroopa Liit rahastab haruldaste haigustega seotud uusi teadusuuringuid 144 miljoni euroga

Euroopa Komisjon teatas täna, haruldaste haiguste päeval 2013, et rahastab 144 miljoni euroga 26 haruldaste haigustega seotud uurimisprojekti. Projektid on ette nähtud selleks, et aidata parandada nende umbes 30 miljoni eurooplase elujärge, kes kannatavad haruldaste haiguste käes. Valikprojektide töös ühendavad oma jõud rohkem kui 300 osalejat 29 Euroopa ja kaugemast riigist, sealhulgas juhtivate akadeemiliste asutuste, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ning patsiendirühmade meeskonnad. Eesmärk on ühendada ressursid ja teha piiriülest koostööd, et paremini aru saada haruldaste haiguste olemusest ja leida sobiv ravi.

Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Suurem osa haruldasi haigusi kahjustab lapsi ning suurem osa neist haigustest kujutab endast laastavaid geneetilisi kõrvalekaldeid, mis tingivad elukvaliteedi vähenemise ja enneaegse surma. Me loodame neist uutest uurimisprojektidest kasu nii patsientidele, nende peredele ja tervishoiutöötajatele, et leida õige ravi ja aidata neid igapäevases võitluses haigusega.”

26 uut uurimisprojekti hõlmavad selliseid erinevaid haruldasi haigusi nagu südame-veresoonkonna ja ainevahetushaigused ning immunoloogilised häired. Projektide eesmärk on:

  • töötada välja ained, millest võib patsientide jaoks saada uus või parandatud ravivahend;

  • püüda paremini mõista haiguste teket ja kulgu;

  • diagnoosida täpsemalt haruldasi haigusi; ning

  • parandada haruldaste haiguste ohjamist haiglates ja tervishoiuasutustes.

Meeskonnad töötavad erinevate ülesannete lahendamisel, sealhulgas: uus maksa nn biotehislik toetussüsteem ägeda maksapuudulikkuse korral; võimsad andmetöötlussüsteemid, et haruldaste neeruhaiguste raviks töötada ravivahendina välja uudsed diagnostikameetodid, biomarkerid ja skriiningustrateegiad; ning ravimi kliiniline arendus alkaptonuuria raviks. Alkaptonuuria on geneetiline häire, mis põhjustab rasket ja varajase algusega artriiti, südamehaigust ning puuet, millele siiani ei ole tõhusat ravi.

Paljude uute projektidega tehakse kaastööd haruldaste haiguste uurimise rahvusvahelisele konsortsiumile (IRDiRC), mis on suurim üleilmne haruldaste haiguste uurimisega seotud ühisalgatus. Euroopa Komisjoni poolt koostöös riiklike ja rahvusvaheliste partneritega loodud konsortsiumi eesmärk on töötada 2020. aastaks välja 200 uut haruldaste haiguste ravivõimalust ning vahendid enamiku selliste haiguste diagnoosimiseks. Uute projektide lisandumisega on haruldaste haiguste uurimisega seotud ELi rahastatud ühisprojektide arv viimase kuue aasta jooksul suurenenud peaaegu 100-ni. Kokku on uurimisprojektidesse investeeritud peaaegu 500 miljonit eurot.

Kõigi projektide kohta vt MEMO/13/148 ning website.

Taust:

Euroopas loetakse haruldaseks haigust või häiret, mis esineb mitte rohkem kui ühel inimesel 2 000 kohta. Kuna erinevaid haruldasi haigusi on väga palju, 6 000–8 000, on nende all kannatava elanikkonna osa märkimisväärselt suur. Euroopa Liidus vaevleb haruldaste haiguste küüsis 30 miljonit inimest, suur osa neist on lapsed. Enamik haruldasi haigusi on geneetilised, ent teised on tingitud nakkustest, allergiatest ja keskkonnamõjuritest. Tavaliselt on need rasked kroonilised või elu ohustavad haigused.

Lisateave

Haruldaste haigustega seotud ELi terviseuuringud

(http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/index_en.html)

Haruldaste haiguste uurimise rahvusvaheline konsortsium (www.irdirc.org)

Haruldaste haiguste uurimise rahvusvahelise konsortsiumi 2013. aasta konverents (Dublin, Iirimaa, 16.–17. aprill 2013) (http://jk-events.com/IRDiRC2013)

Haruldaste haigustega seotud ELi poliitika

(http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm)

6. rahvusvaheline haruldaste haiguste päev (www.rarediseaseday.org)

Euroopa teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogramm - CORDIS

(http://cordis.europa.eu/)

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar