Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 февруари 2013 г.

ЕС предоставя 144 милиона евро за нови изследвания на редки болести

Днес, в Деня на борбата с редките болести ― 2013, Европейската комисия обяви 144 млн. евро ново финансиране на 26 изследователски проекта относно редки заболявания. Проектите ще спомогнат за подобряването на живота на част от 30-те милиона европейци, страдащи от рядко срещана болест. Над 300 ― от 29 държави от Европа и извън нея ― са участниците в избраните проекти, като това включва екипи от водещи академични институции, малки и средни предприятия и групи на пациентите. Целта е да се обединят ресурсите и работата отвъд границите, да се постигне по-добро разбиране на редките болести, както и да се намерят съответни лечения.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Повечето редки болести засягат деца, като голяма част от тях са генетични заболявания с опустошителни последици ― значително намалено качество на живота и преждевременна смърт. Надяваме се тези нови научноизследователски проекти да приближат пациентите, техните семейства и здравните специалисти още една стъпка към успешното лечение, както и да ги подкрепят в ежедневната борба с болестта“.

26-те нови проекти обхващат широк спектър от редки болести, като например сърдечносъдови, метаболитни и имунологични заболявания. Те ще са насочени към:

  • разработване на вещества, които могат да послужат като нови или подобрени терапии за пациентите;

  • по-добро разбиране на произхода и механизма на болестите;

  • по-добро диагностициране на редките болести; както и

  • подобряване на терапевтичния подход при тези заболявания в болниците и здравните заведения.

Екипите ще работят по намирането на отговор на различни предизвикателства, включително: нова биоинженерна система за поддръжка на черния дроб при лечение на остра чернодробна недостатъчност, мощни операции по обработката на данни за разработване на нови диагностични инструменти, биомаркери и стратегии за скрининг на терапевтични агенти, действащи срещу редките заболявания на бъбреците, както и клинична разработка на лекарства за лечение на алкаптонурия, генетично нарушение, което води до сериозни и рано възникващи форми на артрит, сърдечно заболяване и инвалидизация и за което понастоящем не съществува ефективно лечение.

Много от новите проекти ще допринесат за работата на Международния консорциум за изследване на редките болести (IRDiRC) ― най-голямата обща платформа на научноизследователските усилия в борбата с рядко срещаните болести в световен мащаб. Създаден по инициатива на Европейската комисия съвместно с национални и международни партньори, основната цел на консорциума до 2020 г. е откриването на 200 нови терапии за рядко срещаните заболявания и средства за диагностициране на повечето от тях. С новите проекти броят на финансираните от ЕС през последните шест години съвместни изследователски проекти, свързани с редките болести, наближава сто. Като цяло, те представляват инвестиция от почти 500 млн. евро.

За да имате поглед върху всички проекти, запознайте се с MEMO/13/148 и посетете страницата в Интернет (website).

Контекст:

Дадена болест или нарушение се определят като редки в Европа, когато те засягат не повече от 1 на 2000 души. При все това, тъй като броят на различните заболявания е висок — между 6000 и 8000 — взети заедно, те засягат значителен дял от населението. В ЕС около 30 милиона души страдат от редки болести, като много от тях са деца. Повечето от тези заболявания са с генетичен произход, докато други са резултат от инфекции, алергии и причини, свързани с околната среда. Те са обикновено хронично инвалидизиращи или дори животозастрашаващи.

За повече информация:

Изследвания на ЕС за редките болести

(http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/index_en.html)

Международен консорциум за изследване на редките болести (www.irdirc.org)

Конференция на Международния консорциум за изследване на редките болести ― 2013 г. (Дъблин, Ирландия, 16―17 април 2013 г.) (http://jk-events.com/irdirc2013)

Политика на ЕС в областта на редките болести

(http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_bg.htm)

6-ти международен ден на борбата с редките болести (www.rarediseaseday.org)

Портал за информация относно проектите по Седмата рамкова програма — CORDIS (http://cordis.europa.eu/)

За контакт:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar