Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 februari 2013

EU neemt het voortouw in de wereldwijde strijd tegen armoede en het streven naar duurzame ontwikkeling

Nu er in 2015 een einde komt aan de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en de Rio+20-conferentie begonnen is met het formuleren van duurzame ontwikkelingsdoelen, erkent de Europese Commissie dat de beide uitdagingen gezamenlijk moeten worden aangepakt.

De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling zijn een krachtig instrument geweest om de wereld te mobiliseren voor de strijd tegen armoede. Op dit moment is armoedebestrijding nog steeds een topprioriteit, samen met andere mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, schaarste van grondstoffen, milieuschade en sociale ongelijkheid. Het uitroeien van armoede en het garanderen van duurzame ontwikkeling zijn onderling verbonden en de mededeling "Een waardig leven voor iedereen: armoede uitroeien en de wereld een duurzame toekomst geven", die vandaag door de Europese Commissie is gepresenteerd, stelt een breed kader voor om de beide problemen samen aan te pakken. Het doel is om tot een gemeenschappelijk standpunt van de EU te komen, dat naar voren kan worden gebracht in de debatten bij de VN en wereldwijd.

Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs zei: "Het is mogelijk om binnen één generatie extreme armoede de wereld uit te helpen. Het is niet zozeer een kwestie van middelen, maar van politieke wil en het juiste kader. De internationale gemeenschap moet in de komende twee jaar haar ambitie op dit vlak bewijzen. De EU is vastbesloten een doorslaggevende rol te spelen en de mededeling van vandaag is daarin een eerste belangrijke stap."

Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei: "De inspanningen voor armoedebestrijding moeten hand in hand gaan met duurzame ontwikkeling. Anders kunnen we niet slagen. Daarom stelt de mededeling van vandaag één coherent kader voor om ervoor te zorgen dat tegen 2030 iedereen een waardig leven kan leiden."

Dit kader moet een beperkt aantal duidelijke en inspirerende doelstellingen omvatten, niet enkel van kwantitatieve maar ook van kwalitatieve aard, zoals normen voor onderwijs, voeding en toegang tot schoon water en schone lucht. Met deze doelstellingen moet een basis worden gecreëerd waarmee iedereen tegen 2030 een menswaardig leven kan leiden. Het kader moet aandacht besteden aan essentiële elementen zoals de elementaire levensstandaard, de motoren voor inclusieve en duurzame groei, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, billijkheid, gelijkheid en gerechtigheid, en vrede en veiligheid. Het moet gelden voor alle landen, relevant zijn voor elke wereldburger en een effectief partnerschap verzekeren tussen landen, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector, op nationaal en internationaal niveau.

Achtergrond

In het afgelopen decennium zijn de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling een krachtig instrument geweest om de wereld te mobiliseren voor de strijd tegen armoede. Hoewel de verwezenlijking van de doelstellingen enigszins is gevorderd, is de huidige agenda, die in 2015 afloopt, nog niet volledig gerealiseerd. Wij moeten resultaten boeken wat betreft de nog resterende doelstellingen. De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, heeft in 2012 een panel op hoog niveau benoemd – waarin commissaris Piebalgs zetelt – om een ontwikkelingsagenda voor na 2015 uit te werken. In de herfst van 2013 zal tijdens een speciaal evenement van de Algemene Vergadering van de VN de balans worden opgemaakt van de inspanningen die zijn geleverd om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te behalen. Het zal tevens de gelegenheid zijn om te bespreken hoe sneller vooruitgang kan worden geboekt voor 2015 en om gedachten uit te wisselen over wat daarna kan volgen.

Ondertussen is de internationale gemeenschap tijdens de Rio+20-conferentie in juni 2012 overeengekomen meer werk te maken van de belangrijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en is begonnen met het formuleren van duurzame ontwikkelingsdoelen, die de open werkgroep van de VN voor dit thema verder zal uitwerken. De verbintenissen van de Rio+20-conferentie die in juni 2012 plaatsvond, moeten nu worden uitgevoerd. Tegen september 2014 moet een verslag over de duurzame ontwikkelingsdoelen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN. De mededeling van vandaag draagt bij tot het standpunt van de EU over hoe deze doelen moeten worden geformuleerd.

In de mededeling die vandaag werd aangenomen, wordt ervoor gepleit om deze twee processen zo snel mogelijk op elkaar af te stemmen en ze na 2015 te integreren in één kader.

De mededeling is het resultaat van een uitgebreide raadpleging van de lidstaten, belanghebbenden en het grote publiek.

De EU is 's werelds grootste hulpverlener en verstrekt meer dan de helft van alle ontwikkelingshulp. Ze is ook de belangrijkste handelspartner van de ontwikkelingslanden, en een essentiële bron van technologie, innovatie, investeringen en ondernemerschap. Deze elementen hebben er samen voor gezorgd dat de EU een aanzienlijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. Tussen 2004 en 2010 kregen dankzij de hulp van de EU bijvoorbeeld 32 miljoen mensen toegang tot drinkwater. Meer dan 10 miljoen kinderen kregen toegang tot lager onderwijs en meer dan 5 miljoen kinderen werden ingeënt tegen de mazelen.

De EU zal zich blijven inspannen voor wereldwijde duurzame ontwikkeling en zal de overgang naar een inclusieve groene economie blijven ondersteunen, via een reeks beleidslijnen en maatregelen, zowel binnen de EU als op internationaal vlak.

Verdere informatie

De volledige tekst van de mededeling

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: Mededeling "Een waardig leven voor iedereen: armoede uitroeien en de wereld een duurzame toekomst geven"

Websites van de commissarissen voor Ontwikkeling en Milieu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van DG Milieu:

http://ec.europa.eu/environment/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Contact:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar