Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 27.

Az EU vezető szerepet vállal a szegénység elleni globális küzdelemben és a fenntartható fejlődés biztosításában

A millenniumi fejlesztési célok elérésére kitűzött időszak 2015-ben véget ér és a Rio+20 konferencia elindította a fenntartható fejlődési célok kialakításának folyamatát, az Európai Bizottság pedig elismeri, hogy mindkét kihívással összehangolt megközelítés révén kell foglalkozni.

A millenniumi fejlesztési célok hatékony eszközként szolgálták a világ mobilizálását a szegénység elleni küzdelem tekintetében. A szegénység elleni küzdelem továbbra is kiemelkedő prioritás, csakúgy mint az olyan egyéb globális kihívások, mint például az éghajlatváltozás, az erőforrások szűkössége, a környezetkárosodás és a társadalmi egyenlőtlenségek. A szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés biztosítása két összekapcsolódó kihívás, és az Európai Bizottság által a mai napon bemutatott, „Élhető élet biztosítása mindenki számára: A szegénység felszámolása és fenntartható jövő biztosítása világszerte" ("A Decent Life for All: Ending Poverty and Giving the Wrold a Sustainable Future") című közlemény egy globális keret segítségével javasolja kezelni mindkét kihívást, olyan közös uniós álláspont kialakítása révén, amely élénkíti az ENSZ-en belül és világszerte folytatott eszmecserét.

Andris Piebalgs, európai fejlesztési biztos a következőket nyilatkozta: „A világszerte jelen lévő szélsőséges szegénység felszámolása megvalósítható egy generáción belül. Ez nem a forrásoktól, hanem sokkal inkább a politikai akarat meglététől és a megfelelő keret kialakításától függ. A következő két év döntő fontosságú lesz a nemzetközi közösség számára, hogy megmutassa, rendelkezik a szükséges ambíciókkal. Az EU elkötelezett aziránt, hogy meghatározó szerepet töltsön be, és a mai javaslat az első lépés ebbe az irányba.”

Janez Potočnik, környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „A szegénység felszámolására irányuló erőfeszítéseknek együtt kell járniuk a fenntartható fejlődéssel. Máskülönben nem tudunk sikert elérni. A ma bemutatott közlemény éppen ezért egységes, összefüggő keretet javasol ahhoz, hogy 2030-ig mindenki számára élhető életet alakítsunk ki. ”

A keretnek korlátozott számú, egyértelmű és ösztönző jellegű célkitűzéseket kell tartalmaznia, amelyek nemcsak mennyiségi célokra, hanem olyan minőségi célokra is irányulnak, mint az oktatás, táplálkozás, valamint a tiszta vízhez és levegőhöz való hozzáférés biztosítása. Ezeknek a célkitűzéseknek egy olyan alsó küszöbértéket kell meghatározniuk, amely alá egyetlen férfi, nő vagy gyermek sem kerülhet 2030-at követően, a mindenki számára élhető élet biztosítása érdekében. A keretnek olyan kulcsfontosságú elemekre kell összpontosulniuk, mint az alapvető emberi életszínvonal, az inkluzív és fenntartható növekedés ösztönző tényezői, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, a méltányossággal, egyenlőséggel és igazságossággal kapcsolatos kérdések, valamint a béke és biztonság. Ezt valamennyi ország esetében alkalmazni kell, és valamennyi polgárra vonatkoznia kell, továbbá az országok, a civil társadalom és a magánszektor közötti hatékony partnerséget kell biztosítania tagállami és nemzetközi szinten egyaránt.

Előzmények

Az elmúlt évtizedben a millenniumi fejlesztési célok hatékony eszközként szolgáltak a világnak a szegénység elleni küzdelem tekintetében való mobilizálásához. Ugyan történt némi előrehaladás a célok elérése felé, továbbra is vannak kihívások, amelyek rávilágítanak, hogy a millenniumi fejlesztési célok jelenlegi, 2015-ben záruló programja kapcsán a befejezetlen kérdéseket le kell zárni. 2012-ben Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár magas szintű munkacsoportot nevezett ki – Piebalgs biztos is a tagok között van –, amelynek feladata egy fejlesztési menetrend kidolgozása 2015 utánra. 2013 őszén az ENSZ-közgyűlés különleges rendezvényén számba fogják venni a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében tett erőfeszítéseket, megtárgyalják a folyamat 2015 előtt való felgyorsításának lehetséges módjait, és eszmecserét indítanak arról, hogy mi várható 2015 után.

Ezzel egyidőben, a 2012 júniusában megrendezett Rio+20 konferencián a nemzetközi közösség megállapodott arról, hogy határozottabban lép fel a legfontosabb fenntarthatósági kihívások kapcsán, és megkezdte a fenntartható fejlesztési célok kialakításának folyamatát, amellyel a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó ENSZ nyílt munkacsoport fog a továbbiakban foglalkozni. A 2012 júniusában megrendezett Rio+20 konferencián tett kötelezettségvállalásokat most végre kell hajtani. A fenntartható fejlesztési célokról szóló jelentést az ENSZ-közgyűlés ülésén fogják bemutatni 2014 szeptembere előtt, és a mai közlemény beépül majd az EU-nak a célok megfogalmazására vonatkozó álláspontjába.

A mai napon elfogadott közlemény sürgeti e két folyamat mielőbbi konvergálását, valamint annak egy egységes keretbe való foglalását 2015 után.

A közlemény a tagállamokkal, érdekelt felekkel és a lakossággal folytatott széles körű konzultáció eredményeképp jött létre.

Az EU a világon a legnagyobb segélydonor, a fejlesztési segély több mint fele innen származik. Az EU továbbá a legjelentősebb kereskedelmi partner a fejlődő országok számára, valamint a technológia, az innováció, a befektetés és a vállalkozói készség legfontosabb forrása. Ezek az elemek együttesen azt jelentik, hogy az EU jelentős mértékben hozzájárult a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez. 2004 és 2010 között például az EU 32 millió ember számára biztosított hozzáférést az ivóvízhez, több mint 10 millió gyermek számára tette lehetővé, hogy megkezdje az alapfokú iskolai tanulmányait, és több mint 5 millió gyermeknek biztosított kanyaró elleni védőoltást.

Az EU továbbra is törekedni fog a globális fenntartható fejlődés és az inkluzív zöld gazdaságra való áttérés biztosítására, nevezetesen több, uniós és nemzetközi szintű szakpolitika és fellépés segítségével.

További információk

A közlemény teljes szövege az alábbi helyen érhető el:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: „Élhető élet biztosítása mindenki számára: A szegénység felszámolása és fenntartható jövő biztosítása világszerte” című közlemény

A fejlesztési és a környezetvédelmi biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

A Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_hu.htm

A Környezetvédelmi Főigazgatósággal kapcsolatos honlapok:

http://ec.europa.eu/environment/index_hu.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kapcsolattartók:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar