Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. februarja 2013

Dan enakega plačila: ženske v Evropi 59 dni letno delajo „brezplačno“

16,2 %: To je odstotek, ki po danes objavljenih najnovejših podatkih Evropske komisije odraža razliko v plačilu med spoloma ali povprečno razliko med urnim zaslužkom žensk in moških v EU. Komisija je ta podatek objavila pred letošnjim Evropskim dnem enakega plačila, ki ga bomo praznovali 28. februarja. Ta evropski dogodek zaznamuje dodatno obdobje, v katerem bi morale delati ženske, da bi zaslužile enak znesek kot moški. Trenutno bi morale letno delati 59 dni več, kar pomeni, da se za ta dan letos določi 28. februar. Komisija v pomoč pri odpravi razlik v plačilu izpostavlja vrsto dobrih praks v tistih evropskih podjetjih, ki so to vprašanje začela reševati. Dan enakega plačila se na evropski ravni praznuje tretjič. Komisija ga je prvič obeležila 5. marca 2011 (glej IP/11/255), drugič pa 2. marca 2012 (glej IP/12/211).

„Evropski dan enakega plačila nas opozarja, da so ženske na trgu dela še vedno slabše plačane. Čeprav se je razlika v plačilu v zadnjih letih zmanjšala, s tem še ne moremo biti zadovoljni. Ta razlika je še vedno zelo velika in dobršni del premikov na tem področju je dejansko posledica upada zaslužka moških, ne pa povečanja zaslužka žensk,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding ter dodala: „Načelo enakega plačila za enako delo je v Pogodbah EU zapisano že od leta 1957. Skrajni čas je, da se začne v praksi izvajati povsod. To lahko dosežemo skupaj, in sicer ne samo ob dnevih enakega plačila, temveč tudi vseh 365 dni v letu!“

Najnovejši podatki kažejo na povprečno 16,2-odstotno razliko v plačilu med spoloma za leto 2010 po vsej Evropski uniji. Hkrati potrjujejo rahel trend zmanjševanja razlike iz preteklih let, ko je bila ta približno 17-odstotna ali celo višja.

Trend zmanjševanja razlike v plačilu med spoloma je mogoče razložiti z upadom gospodarske rasti v različnih sektorjih, pri čemer se je najbolj zmanjšal splošni dobiček v sektorjih, v katerih prevladujejo moški delavci (kot sta gradbeni in strojni sektor). Ta premik zato praviloma ni odraz izboljšav na področju plač in delovnih pogojev za ženske. Hkrati se je v preteklih letih povečal delež moških, zaposlenih s krajšim delovnim časom, in slabše plačanih moških.

Komisija želi podpreti delodajalce pri njihovih prizadevanjih za odpravljanje razlik v plačilu med spoloma. Cilj projekta „Enakost se obrestuje“ je ozaveščanje podjetij o „gospodarskih koristih“, ki jih prinašata enakost spolov in enako plačilo. Ker se spopadamo z izzivoma demografskih sprememb in vedno večjega pomanjkanja znanj in spretnosti, je cilj pobude podjetjem zagotoviti boljši dostop do potenciala delovne sile žensk. Vključuje usposabljanja, dogodke in orodja za podjetja, da bi ta odpravila razlike v plačilu med spoloma. S tem projektom želi Komisija tudi prispevati k izpolnitvi cilja strategije Evropa 2020, da se stopnja zaposlenosti poveča na 75 %, česar ne bo mogoče doseči brez večje prisotnosti žensk na trgu dela.

Primeri dobrih praks podjetij, ki si prizadevajo za odpravo razlik v plačilu:

  • Nemško medijsko podjetje Axel Springer AG je leta 2010 zasnovalo program „Chancen: gleich!“ (Enake možnosti!), katerega cilj je v 5 do 8 letih povečati število žensk na vodstvenih položajih na 30 %.

  • Grški proizvajalec dvigal Kleemann Hellas SA namerava zaposliti več žensk v prodaji in tehnični podpori, s čimer presega stereotipe in zmanjšuje spolno segregacijo. S projektom „Raznolikost in enakost spolov“ se je v prodajnem oddelku delež žensk s 5 % v letu 2004 povečal na 30 % v letu 2012.

  • Cilj projekta litovskega podjetja za mobilne komunikacije Omnitel „Družini prijazno delovno okolje v podjetju“ je, da se uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem z zagotavljanjem prožnih delovnih pogojev vključi v organizacijsko kulturo. S tem projektom se je povečal delež žensk na vodstvenih položajih.

  • Projekt podjetja IBM Nemčija „Vodstveni svet nemških žensk“ spodbuja ženske, da se odločijo za poklicno pot v sektorju informacijske tehnologije. V okviru projekta je za učenke v šolah organizirano osebno mentorstvo ter mentorstvo prek spleta. Ponuja tudi mentorstvo mladim sodelavkam v zvezi s poklicno potjo na vodstvenih delovnih mestih ali poklicno potjo strokovnjakov.

Ozadje

Eden od dogodkov, ki bo organiziran v okviru projekta „Enakost se obrestuje“, je tudi poslovni forum, ki bo potekal 21. marca 2013 v Bruslju za 150 podjetij iz vse Evrope in bo namenjen izmenjavi izkušenj pri spodbujanju enakosti spolov, pri čemer bo poudarek na odpravi vzrokov za razlike v plačilu med spoloma.

Komisija trenutno pripravlja poročilo o uporabi Direktive 2006/54/ES o enakem plačilu. Poročilo se bo ukvarjalo zlasti z oceno uporabe določb o enakem plačilu v praksi. V njem bodo podani tudi pregled prelomne sodne prakse EU o enakem plačilu in nezavezujoča navodila v zvezi z oceno dela, ki je nevtralna glede na spol, ter sistemi razvrščanja delovnih mest. Poročilo bo predvidoma sprejeto poleti 2013.

Komisija želi okrepiti sodelovanje z državami članicami, ki samostojno organizirajo dneve enakega plačila. Predstavniki držav članic in zainteresirane strani, ki sodelujejo pri organizaciji teh dnevov enakega plačila, bodo imeli priložnost, da o tem vprašanju razpravljajo v okviru izmenjave dobrih praks, ki bo potekala junija 2013 v Estoniji.

Več informacij

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Evropska komisija – Razlika v plačilu med ženskami in moškimi:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_sl.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga

Statistični podatki o razliki v plačilu med spoloma

Source: Eurostat 2010, except for Greece: 2008


Side Bar