Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 februari 2013

Dag voor gelijke beloning: vrouwen in Europa werken 59 dagen „voor niets”

16,2%: zo groot is de kloof tussen de beloning van mannen en vrouwen, of het gemiddelde verschil tussen het uurloon van mannen en vrouwen in de EU, volgens de laatste cijfers die vandaag door de Europese Commissie zijn vrijgegeven. Het nieuws is de voorbode van de Europese dag voor gelijke beloning op 28 februari 2013. Deze gebeurtenis markeert het aantal dagen dat vrouwen in de EU extra zouden moeten werken om evenveel te verdienen als mannen: momenteel 59 dagen, wat met zich meebrengt dat die dag dit jaar op 28 februari valt. Om de loonkloof aan te pakken, wijst de Commissie op een reeks goede praktijken van bedrijven in Europa die het probleem willen verhelpen. Het is de derde keer dat de dag voor gelijke beloning plaatsvindt op Europees niveau, na door de Commissie te zijn gestart op 5 maart 2011 (zie IP/11/255). In 2012 vond de tweede dag plaats op 2 maart (zie IP/12/211).

"De Europese dag voor gelijke beloning herinnert ons eraan dat vrouwen nog altijd niet evenveel worden betaald op de arbeidsmarkt. Hoewel de loonkloof de voorbije jaren kleiner is geworden, is er geen reden tot vieren. De loonkloof is nog altijd groot en veel van de veranderingen hebben er vooral toe geleid dat mannen minder verdienen in plaats van vrouwen meer”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, de EU-commissaris voor Justitie. "Het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk is al sedert 1957 vastgelegd in de EU‑Verdragen. Het is hoog tijd dat het overal in de praktijk wordt toegepast. Laten we samenwerken om niet alleen op de dag voor gelijke beloning resultaten voor te leggen, maar op alle dagen van het jaar!"

Uit de meest recente cijfers blijkt een loonkloof van gemiddeld 16,2% in 2010 in de Europese Unie. Zij bevestigen een licht neerwaartse tendens de voorbije jaren: in vorige jaren was het cijfer ongeveer 17% of meer.

De neerwaartse tendens in de loonkloof kan worden verklaard door het effect van de economische recessie in verschillende sectoren, waarbij de lonen in sectoren waarin vooral mannen werken (zoals bouw en machinebouw) sterker gedaald zijn. De verandering valt derhalve doorgaans niet toe te schrijven aan betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor vrouwen. Tegelijkertijd is het aandeel van mannen die deeltijds of onder minder goed betaalde omstandigheden werken, de voorbije jaren toegenomen.

De Commissie wil de werkgevers ondersteunen in hun inspanningen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Het project „Gelijkheid loont” wil bedrijven ervan bewust maken dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen en gelijke beloning commercieel interessant zijn. Gelet op de demografische veranderingen en het groeiend tekort aan mensen met de juiste vaardigheden, wil dit initiatief bedrijven betere toegang verlenen tot het arbeidspotentieel van vrouwen. Het bestaat uit opleidingsactiviteiten, events en instrumenten voor bedrijven om de loonkloof aan te pakken. Het project wil ook helpen om de doelstelling van de Europa 2020-strategie, namelijk de werkgelegenheidsgraad tot 75% doen stijgen, te bereiken. Daarvoor is een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt essentieel.

Enkele voorbeelden van goede praktijken door bedrijven die de loonkloof willen dichten:

  • het Duitse mediabedrijf Axel Springer AG startte in 2010 het programma „Chancen:gleich!” (gelijke kansen!) om het aantal vrouwelijke managers in het bestuur van het bedrijf binnen 5-8 jaar tot 30% te doen stijgen;

  • Kleemann Hellas SA, een Griekse liftenproducent, wil het aantal vrouwen in de verkoop en de technische ondersteuning doen stijgen, om stereotypen te doorbreken en de scheiding tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Dankzij het project „diversiteit en gelijkheid van mannen en vrouwen” steeg het aantal vrouwen in de verkoopdienst van 5% in 2004 tot 30% in 2012;

  • de Litouwse exploitant van mobiele communicatie Omnitel heeft een project „Een gezinsvriendelijke werkomgeving in het bedrijf” om het evenwicht tussen werk en gezin deel te doen uitmaken van de organisatiecultuur van het bedrijf en het personeel flexibele arbeidsmogelijkheden te bieden. Hierdoor is het aandeel vrouwelijke managers toegenomen;

  • IBM Duitsland heeft een „Duitse Raad voor leiderschap van vrouwen”, om vrouwen aan te moedigen een loopbaan te beginnen in de IT-sector door studenten in scholen persoonlijk en online mentoring aan te bieden. Het project biedt ook mentoring voor jonge collega’s die een management- of gespecialiseerde loopbaan willen beginnen.

Achtergrond

Een van de events van het project „gelijkheid loont” is een businessforum dat op 21 maart 2013 in Brussel plaatsvindt voor 150 bedrijven uit heel Europa. Bedoeling is ervaringen uit te wisselen met het aanmoedigen van gelijkheid van mannen en vrouwen en het aanpakken van de oorzaken van de loonkloof.

De Commissie bereidt momenteel een verslag voor over de toepassing van de Richtlijn 2006/54/EG betreffende gelijk loon. In dit verslag zal de toepassing van de bepalingen inzake gelijk loon in de praktijk worden beoordeeld. Het zal een overzicht omvatten van de belangrijkste EU‑rechtspraak op het gebied van gelijk loon. Het zal ook niet-bindende richtsnoeren bevatten voor genderneutrale werkevaluatie en systemen van werkclassificatie. Het verslag zal naar verwachting in de zomer van 2013 worden aangenomen.

De Commissie wil de samenwerking versterken met de lidstaten die hun eigen nationale dag voor gelijke beloning organiseren. De vertegenwoordigers van de lidstaten en de belanghebbenden die bij de organisatie van die dagen voor gelijke beloning zijn betrokken, zullen dit onderwerp kunnen bespreken tijdens een uitwisseling van goede praktijken die in juni 2013 in Estland zal worden gehouden.

Voor meer informatie

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Europese Commissie – loonkloof tussen mannen en vrouwen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bijlage

Statistieken over de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Bron: Eurostat 2010, met uitzondering van Griekenland: 2008


Side Bar