Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, is-27 ta’ Frar 2013

Jum għall-Paga Ugwali: In-nisa fl-Ewropa jaħdmu 59 ġurnata “bla ħlas”

16.2%: dik hija d-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel, jew id-differenza medja tad-dħul fis-siegħa bejn in-nisa u l-irġiel madwar l-UE, skont l-aħħar ċifri ppubblikati llum mill-Kummissjoni Ewropea. L-aħbar toħroġ qabel il-Jum Ewropew għall-Paga Ugwali fit-28 ta’ Frar tal-2013. L-avveniment kbir tal-UE jimmarka n-numru ta’ ġranet iżjed li n-nisa jkollhom jaħdmu biex jilħqu l-ammont li qalgħu l-irġiel: attwalment 59 ġurnata, li jfisser li din is-sena il-jum jaħbat fit-28 ta’ Frar. Biex tgħin sabiex tiġi trattata d-diskrepanza fil-pagi, il-Kummissjoni qed tenfasizza sensiela ta’ prattiki tajbin minn kumpaniji fl-Ewropa li ħadu miżuri biex jindirizzaw il-problema. Din hija t-tielet darba li qed iseħħ il-Jum għall-Paga Ugwali fil-livell Ewropew, wara t-tnedija tiegħu mill-Kummissjoni fil-5 ta’ Marzu 2011 (ara IP/11/255) u t-tieni jum fit-2 ta' Marzu 2012 (ara IP/12/211).

"Il-Jum Ewropew għall-Paga Ugwali jfakkarna fil-kundizzjonijiet ta’ paga inugwali li n-nisa għadhom jiffaċċjaw fis-suq tax-xogħol. Filwaqt li d-diskrepanza fil-pagi naqset f’dawn l-aħħar snin, għad m’hemm ebda raġuni ta’ ċelebrazzjoni. Id-diskrepanza fil-pagi għadha kbira ħafna u ħafna mill-bidla fil-fatt tirriżulta mit-tnaqqis tal-qligħ tal-irġiel minflok żieda għan-nisa”, qalet il-Viċi President Viviane Reding, il-Kummissarju tal-Ġustizzja tal-UE. "Il-prinċipju ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali ilu miktub fit-Trattati tal-UE mill-1957. Wasal iż-żmien li din titqiegħed fil-prattika kullimkien. Ejjew naħdmu flimkien biex nagħtu riżultati mhux biss fil-Jiem tal-Pagi Ugwali, iżda fit-365 ġurnata tas-sena! "

L-aħħar ċifri juru medja ta’ 16.2% fid-diskrepanza fil-pagi bejn is-sessi fl-2010 madwar l-Unjoni Ewropea. Dawn jikkonfermaw xejra ftit aktar pożittiva f’dawn l-aħħar snin, meta ċ-ċifra kienet madwar 17% jew ogħla fis-snin preċedenti.

It-tendenza fit-tnaqqis tad-diskrepanza fil-paga tista’ tiġi spjegata bl-impatt tat-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku fuq setturi differenti, fejn setturi iddominati minn ħaddiema rġiel (bħall-bini jew fis-settur tal-inġinerija) raw tnaqqis akbar fil-qligħ globali. Il-bidla għalhekk mhix ġeneralment minħabba t-titjib fil-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol għan-nisa. Fl-istess ħin, is-sehem tal-irġiel li jaħdmu part-time jew taħt kondizzjonijiet imħallsa inqas żdied f'dawn l-aħħar snin.

Il-Kummissjoni trid tappoġġa lil min iħaddem fl-isforzi tiegħu sabiex tiġi affrontata d-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Il-proġett "Equality pays offEquality Pays Off" għandu l-għan li jagħmel lill-kumpaniji aktar konxji tal-"każ tan-negozju" għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u pagi ndaqs. Bl-isfidi tat-tibdil demografiku u żieda fin-nuqqas ta’ ħiliet, l-inizjattiva għandha l-għan li tipprovdi lill-kumpaniji aċċess aħjar tal-potenzjal tal-forza tax-xogħol tan-nisa. Din tinkludi attivitajiet ta’ taħriġ, avvenimenti u għodod għall-kumpaniji biex jindirizzaw id-diskrepanzi fil-pagi. Il-proġett huwa wkoll intiż sabiex jgħin biex tintlaħaq il-mira tal-Istrateġija Ewropa 2020 li tgħolli r-rata tal-impjiegi għal 75% - li għalih il-parteċipazzjoni akbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija essenzjali.

Eżempji ta’ prattika tajba minn kumpaniji li qed jindirizzaw id-diskrepanza fil-pagi jinkludu:

  • Id-ditta tal-midja Ġermaniża Axel Springer AG nediet il-“Chancen:gleich!” Il-programm (Opportunitajiet:Ugwali!) fl-2010 bil-għan li żżid in-numru ta’ maniġers nisa għal 30% tal-ġestjoni tal-kumpanija fi żmien 5-8 snin.

  • Kleemann Hellas SA, produttur Grieg tal-liftijiet, għandha l-għan li żżid in-numru ta' nisa fil-bejgħ u l-appoġġ tekniku, billi tkisser l-isterjotipi u tnaqqas is-segregazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel. Il-proġett “Diversity and Gender Equality" żied il-preżenza tan-nisa fid-dipartiment tal-bejgħ minn 5% fl-2004 għal 30% fl-2012.

  • Il-proġett tal-kumpanija Litwana tal-komunikazzjonijiet tal-mowbajl Omnitel “Creating a family friendly work environment in the company” għandu l-għan li jagħmel il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol parti mill-kultura organizzattiva billi joffri possibbiltajiet ta’ xogħol flessibbli lill-istaff tagħhom. Dan żied il-proporzjon ta’ maniġers nisa.

  • L-IBM Ġermaniża “it-Tmexxija tal-Kunsill tan-Nisa Ġermaniżi” tfittex li tħeġġeġ lin-nisa biex jagħżlu karriera f’din l-industrija li tipprovdi mentoraġġ personali u ċibernetiku lill-istudenti fl-iskejjel. Hija toffri wkoll mentoraġġ lill-kollegi żgħażagħ li jeżerċitaw karriera ġestjonali jew speċjalizzata.

Sfond

Wieħed mill-avvenimenti li jaqa’ taħt il-proġett "Equality Pays Off" huwa "Forum tan-Negozju" fil-21 ta’ Marzu 2013 fi Brussell għal 150 kumpanija minn madwar l-Ewropa kollha biex jiskambjaw esperjenzi fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, b'mod partikolari biex jiġu indirizzati l-kawżi tad-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel.

Il-Kummissjoni bħalissa qed tħejji rapport dwar l-applikazzjoni tal-Paga Ugwali id-Direttiva 2006/54/KE. Ir-rapport se jiffoka b'mod partikolari fuq il-valutazzjoni tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-paga indaqs fil-prattika. Din se tinkludi ħarsa ġenerali lejn il-Landmark tal-Każistika tal-UE dwar il-pagi ugwali. Ser tinkludi wkoll gwida mhux vinkolanti dwar l-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni tax-xogħol newtrali fir-rigward tan-nisa u tal-irġiel Ir-rapport huwa skedat għall-adozzjoni fis-Sajf tal-2013.

Il-Kummissjoni trid issaħħaħ il-kollaborazzjoni mal-Istati Membri li jorganizzaw il-jiem ta’ paga ugwali nazzjonali tagħhom stess. Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri u l-partijiet interessati involuti fl-organizzazzjoni ta' dawn il-jiem ta’ paga ugwali se jkollhom l-opportunità li jiddiskutu din il-kwistjoni fi skambju ta' prassi tajba li se ssir f'Ġunju 2013 fl-Estonja.

Għal aktar informazzjoni

Il-paġna ewlenija tal-Viċi President u l-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Il-Kummissjoni Ewropea – Id-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_mt.htm

Kuntatti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Anness

L-istatistika tad-diskrepanza fil-pagi bejn is-sessi

Sors: Eurostat 2010, ħlief għall-Greċja: 2008


Side Bar