Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 27. februārī

Vienlīdzīgas darba samaksas diena: sievietes Eiropā 59 dienas gadā strādā “par velti”

6,2 % — tik liela Eiropas Savienībā ir no dzimuma atkarīgā darba samaksas atšķirība, proti vidējā atšķirība starp sieviešu un vīriešu saņemto darba samaksu par stundu. Tā liecina šodien Eiropas Komisijas publiskotie jaunākie dati. Šī informācija kļūst zināma īsi pirms 28. februāra — 2013. gada Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas dienas. ES mēroga pasākums akcentē to, ka sievietēm, lai nopelnītu tikpat daudz, cik vīrieši, būtu jāstrādā vairāk. Pašlaik būtu vajadzīgas 59 papildu darba dienas. Tāpēc šogad šī diena iekrīt 28. februārī. Lai palīdzētu novērst samaksas atšķirību, Komisija izceļ labu praksi virknē Eiropas uzņēmumu, kuri apņēmušies problēmu risināt. Šogad vienlīdzīgas samaksas diena Eiropas līmenī tiek atzīmēta trešo reizi. Pirmā bija 2011. gada 5. martā (sk. IP/11/255), otrā — 2012. gada 2. martā (sk. IP/12/211).

"Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas diena mums atgādina, ka darba tirgū sievietes vēl aizvien saskaras ar nevienlīdzīgiem atalgojuma nosacījumiem. Lai gan darba samaksas atšķirība pēdējos gados ir mazinājusies, pamata īstam priekam nav. No dzimuma atkarīgā darba samaksas atšķirība joprojām ir ļoti liela, un daudzas izmaiņas ir saistītas ar vīriešu ienākumu samazināšanos, nevis ar sieviešu ienākumu palielināšanos,” atzīst Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu, kopš 1957. gada ierakstīts ES Līgumos. Ir pēdējais laiks to ieviests dzīvē it visur. Kopīgiem spēkiem tieksimies pēc rezultātiem ne tikai vienlīdzīgas samaksas dienā, bet visas 365 dienas gadā!

Jaunākie dati liecina, ka 2010. gadā visā Eiropas Savienībā sieviešu un vīriešu darba samaksa atšķīrās par 16,2 %. Tas apstiprina, ka pēdējos gados atšķirība nedaudz mazinājusies, jo iepriekš tā bija ap 17 % vai lielāka.

Samaksas atšķirības sarukumu var skaidrot ar ekonomikas lejupslīdes ietekmi dažādās nozarēs, un tā sevišķi skārusi jomas, kurās strādā pārsvarā vīrieši (piemēram, celtniecībā un mašīnbūvē), izraisot lielāku kopējo ienākumu samazinājumu. Tādējādi izmaiņu cēlonis lielākoties nav sieviešu samaksas un darba nosacījumu uzlabojumi. Pēdējos gados ir arī palielinājies to vīriešu skaits, kas strādā nepilnu slodzi vai ar sliktākiem samaksas nosacījumiem.

Komisija vēlas atbalstīt darba devēju centienus likvidēt sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību. Projekts “Equality Pays Off” (vienlīdzība atmaksājas) tiecas palielināt uzņēmumu informētību par dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgu darba samaksu. Situācijā, kad jārisina demogrāfisko pārmaiņu un kvalificēta darbaspēka trūkuma izraisītās problēmas, iniciatīva mēģina uzņēmumiem nodrošināt lielākas iespējas izmantot sieviešu darbaspēka potenciālu. Tā piedāvā uzņēmumiem mācības, pasākumus un instrumentus samaksas atšķirību mazināšanai. Projekts palīdz īstenot arī stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi palielināt nodarbinātību līdz 75 %. Šajā ziņā svarīgi palielināt sieviešu nodarbinātību.

Labas prakses piemēri uzņēmumos, kas cenšas mazināt darba samaksas atšķirības:

  • Vācijas mediju uzņēmums Axel Springer AG 2010. gadā sāka programmu “Chancen:gleich!” (‘vienlīdzīgas iespējas’), kuras mērķis ir 5–8 gadu laikā uzņēmuma vadībā palielināt sieviešu skaitu līdz 30 %;

  • Grieķijas liftu ražotājs “Kleemann Hellas SA”, cīnoties ar stereotipiem un mazinot dzimumu segregāciju, tiecas palielināt sieviešu skaitu pārdošanas un tehniskā atbalsta jomā. Ar projektu “Daudzveidība un dzimumu līdztiesība” izdevies palielināt sieviešu skaitu pārdošanas nodaļā no 5 % 2004. gadā līdz 30 % 2012. gadā;

  • Lietuvas mobilo sakaru uzņēmums “Omnitel” īsteno projektu “Ģimenei draudzīgas darba vides izveide uzņēmumā”. Nodrošinot elastīgus darba nosacījumus darbiniekiem, organizācijas kultūrā tiek integrēts darba un privātās dzīves līdzsvars. Tādējādi uzņēmuma vadībā tagad ir vairāk sieviešu;

  • IBM Vācijas filiāles projekts “Vācijas sieviešu līderības padome” mudina sievietes veidot karjeru IT nozarē, nodrošinot skolniecēm individuālas un datorizētas mācības. Tas ietver konsultācijas jaunām darbiniecēm, kuru vadītājas vai speciālistes karjera tikai sākusies.

Vispārīga informācija

Viens no “Equality Pays Off” pasākumiem “Biznesa forums”, kas notiks 2013. gada 21. martā Briselē, pulcēs ap 150 Eiropas uzņēmumu pieredzes apmaiņai par to, kā veicināt dzimumu līdztiesību, it īpaši mazināt no dzimuma atkarīgo darba samaksas atšķirību.

Komisija pašlaik izstrādā ziņojumu par Vienlīdzīgas darba samaksas direktīvas (2006/54/EK) piemērošanu. Ziņojumā sevišķi rūpīgi tiks novērtēta vienlīdzīgas samaksas piemērošana praksē. Tiks sniegts pārskats par svarīgākajiem nolēmumiem ES judikatūrā, kas attiecas uz vienlīdzīgu darba samaksu. Tas aptvers arī nesaistošās vadlīnijas par dzimumneitrālu darba novērtējumu un profesiju klasifikācijas sistēmām. Ziņojumu paredzēts pieņemt 2013. gada vasarā.

Komisija vēlas stiprināt sadarbību ar dalībvalstīm, kas rīko savas nacionālās vienlīdzīgas samaksas dienas. Dalībvalstu pārstāvji un ieinteresētās personas, kas piedalās vienlīdzīgas samaksas dienu organizēšanā, varēs apspriest šo jautājumu labas prakses apmaiņas pasākumā 2013. gada jūnijā Igaunijā.

Papildu informācija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Eiropas Komisijas informācija par atšķirībām darba samaksā sievietēm un vīriešiem:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pielikums

Statistika par darba samaksas atšķirību, kas atkarīga no dzimuma

Source: Eurostat 2010, except for Greece: 2008


Side Bar