Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 27 d., Briuselis

Vienodo darbo užmokesčio diena: Europoje moterys 59 dienas dirba veltui

16,2 % – tiek skiriasi moterų ir vyrų darbo užmokestis arba vidutinis moterų ir vyrų valandinis uždarbis ES. Tokius duomenis šiandien paskelbė Europos Komisija. Naujienos paskelbtos artėjant 2013 m. Europos vienodo darbo užmokesčio dienai, šiemet minimai vasario 28 d. Šiuo visoje ES organizuojamu renginiu atkreipiamas dėmesys į tai, kiek dienų moterys turi papildomai dirbti, kad uždirbtų tiek pat kiek vyrai. Šiuo metu tai yra 59 dienos, todėl šiais metais ta diena yra vasario 28 d. Siekdama padėti panaikinti darbo užmokesčio skirtumą, Komisija atkreipia dėmesį į keletą gerosios patirties Europos bendrovėse, kurios ėmėsi spręsti šią problemą, pavyzdžių. Vienodo darbo užmokesčio diena Europos mastu organizuojama jau trečią kartą – ją Komisija pirmą kartą paminėjo 2011 m. kovo 5 d. (žr. IP/11/255), o antrą kartą – 2012 m. kovo 2 d. (žr. IP/12/211).

„Europos vienodo darbo užmokesčio diena primena mums apie nevienodas užmokesčio sąlygas, su kuriomis moterys vis dar susiduria darbo rinkoje. Nors pastaraisiais metais užmokesčio spraga sumažėjo, džiaugtis dar neturime kuo. Užmokesčio skirtumas vis dar yra labai didelis ir iš esmės didžiąją dalį užmokesčio spragos sumažėjimo faktiškai lėmė sumažėjęs vyrų darbo užmokestis, o ne padidėjęs moterų darbo užmokestis, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. Vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas į ES sutartis įtrauktas 1957 m. Jau pats laikas jį visur įgyvendinti praktiškai. Drauge siekime rezultatų – ne tik Vienodo užmokesčio dieną, bet ir visas 365 metų dienas!“

Naujausiais duomenimis, 2010 m. Europos Sąjungoje moterų ir vyrų darbo užmokestis vidutiniškai skyrėsi 16,2 %. Šie skaičiai rodo, kad skirtumas yra linkęs nežymiai mažėti – ankstesniais metais jis buvo 17 % ir didesnis.

Tai, kad darbo užmokesčio skirtumas yra linkęs mažėti, galima paaiškinti ekonominio nuosmukio poveikiu skirtingiems sektoriams – sektoriuose, kuriuose dominuoja vyriškos lyties darbuotojai (pavyzdžiui, statybų ar inžinerijos sektoriuje), bendros pajamos sumažėjo daugiau. Todėl pokytį iš esmės nulėmė ne pagerėjusios moterų atlygio ir darbo sąlygos. Be to, pastaraisiais metais padaugėjo vyrų, dirbančių ne visą darbo dieną arba dirbančių už mažesnį užmokestį.

Komisija nori paremti darbdavius, siekiančius pašalinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Projektu „Lygybė apsimoka“ siekiama, kad bendrovės geriau suvoktų lyčių lygybės ir vienodo darbo užmokesčio naudą verslui. Sprendžiant demografinių pokyčių problemas ir vis didėjant kvalifikuotų darbuotojų trūkumui, šia iniciatyva siekiama suteikti bendrovėms daugiau galimybių panaudoti moterų darbo jėgos potencialą. Iniciatyva apima mokymo veiklą, renginius ir priemones bendrovėms, siekiančioms panaikinti atlyginimo skirtumą. Projektu taip pat siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ tikslo padidinti užimtumo lygį iki 75 % – tam būtina, kad moterys aktyviau dalyvautų darbo rinkoje.

Bendrovių, siekiančių įveikti užmokesčio skirtumą, gerosios patirties pavyzdžiai:

  • Vokietijos žiniasklaidos bendrovės Axel Springer AG 2010 m. pradėjo programą „Chancen:gleich!“ (Galimybės: lygios!), kuria per 5–8 metus moterų vadovių skaičių bendrovėje siekiama padidinti iki 30 %.

  • Kleemann Hellas SA, Graikijos liftų gamybos įmonė, siekia padidinti moterų, dirbančių pardavimo ir techninės paramos skyriuose, skaičių naikindama stereotipus ir mažindamas lyčių segregaciją. Įgyvendinus „Įvairovės ir lyčių lygybės“ projektą, pardavimo skyriuje dirbančių moterų skaičius išaugo nuo 5 % 2004 m. iki 30 % 2012 m.

  • Lietuvos judriojo ryšio paslaugų bendrovės „Omnitel“ projektas „Šeimai palankios aplinkos kūrimas bendrovėje“ siekiama darbo ir gyvenimo pusiausvyrą integruoti į organizacijos kultūrą suteikiant lanksčias darbo sąlygas darbuotojams. Tai leido padidinti moterų, užimančių vadovaujančius postus, dalį.

  • Vokietijos IBM padalinio „Vokietijos moterų lyderystės taryba“ skatina moteris siekti karjeros IT pramonėje organizuodama tiesioginius ir internetinius kursus mokiniams mokyklose. Ji taip pat moko jaunąsias koleges, siekiančias vadovo ar specialisto karjeros.

Pagrindiniai faktai

Vienas iš projekto „Lygybė apsimoka“ renginių yra 2013 m. kovo 21 d. Briuselyje 150 Europos bendrovių organizuojamas verslo forumas, kuriame bus dalijamasi patirtimi, kaip puoselėti lyčių lygybę ir visų pirma pašalinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus.

Dabar Komisija rengia Vienodo užmokesčio direktyvos 2006/54/EB ataskaitą. Ataskaitoje daugiausiai dėmesio bus skiriama praktinio nuostatų dėl vienodo užmokesčio taikymo vertinimui. Joje taip pat bus apžvelgti žymiausi vienodo užmokesčio ES precedentų teisės atvejai ir neprivalomos lyčių požiūriu neutralių darbo vertinimo ir darbo klasifikavimo sistemų gairės. Ataskaitą planuojama priimti 2013 m. vasarą.

Komisija nori glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, organizuojančiomis nacionalines vienodo darbo užmokesčio dienas. Valstybių narių atstovai ir suinteresuotieji subjektai, dalyvaujantys organizuojant vienodo darbo užmokesčio dienas, turės galimybę aptarti šį klausimą gerosios patirties mainų renginyje, kuris įvyks 2013 m. birželio mėn. Estijoje.

Daugiau informacijos

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Europos Komisija. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Priedas

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo statistika

Šaltinis: Eurostat. 2010 m. duomenys, išskyrus Graikiją, kurios duomenys yra 2008 m.


Side Bar