Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. februar 2013

Europæisk dag for ligeløn: europæiske kvinder arbejder 59 dage uden løn

16,2 %: det er lønkløften mellem kønnene eller den gennemsnitlige forskel på kvinders og mænds timeløn i EU – ifølge de seneste tal, der i dag offentliggøres af Europa-Kommissionen. Dette tal er blevet offentliggjort forud for den europæiske dag for ligeløn den 28. februar 2013. Denne EU-mærkedag er med til at markere det ekstra antal dage, kvinder vil skulle arbejde for at opnå en lige så stor indtjening som mænd, nemlig 59 dage, og det betyder, at denne dag i år falder på den 28. februar. For at udjævne lønkløften retter Kommissionen projektørerne mod flere former for god praksis i europæiske virksomheder, som har taget denne udfordring op. Det er tredje gang, at ligelønsdagen gennemføres i EU, efter at den blev lanceret af Kommissionen den 5. marts 2011 (se IP/11/255). Den anden gang, den blev markeret, var den 2. marts 2012 (se IP/12/211).

“Den europæiske dag for ligeløn minder os om de ulige lønvilkår, der stadig er gældende for kvinder. Lønkløften er ganske vist blevet mindre de senere år, men der er ikke noget at fejre af den grund. Lønkløften er stadig meget stor, og den ændrede situation skyldes ikke så meget, at kvindernes løn er gået op, men derimod snarere, at mændenes indkomster er gået ned,” udtalte Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. “Princippet om ligeløn for lige arbejde har været fastsat i EU-traktaterne siden 1957. Det er på høje tid, at det føres ud i livet over alt. Lad os arbejde sammen om at sikre resultater - ikke kun angående mærkedage til fremme af ligeløn – men derimod for alle årets 365 dage!”

De seneste tal viser en gennemsnitlig lønkløft mellem kønnene på 16,2 % i 2010 i Den Europæiske Union. De bekræfter, at der har været en svagt nedadgående tendens i de senere år. De foregående år lå tallet på omkring 17 % eller derover.

Reduktionen af lønkløften er en konsekvens af den økonomiske tilbagegang, hvor der i sektorer, som er domineret af mandlige arbejdstagere (f.eks. byggeri og maskinindustrien), generelt er sket større fald i indkomsterne. Udviklingen skyldes derfor ikke generelt forbedrede løn- og arbejdsvilkår for kvinder. Samtidigt er andelen af mænd, der arbejder på deltid eller til en ringere løn, øget i de senere år.

Kommissionen ønsker at støtte arbejdsgiveres indsats for at udjævne den kønsbetingede lønkløft. Projektet til fremme af ligeløn tager sigte på at gøre virksomhederne mere opmærksomme på, at de har en forretningsmæssig interesse i at fremme ligestilling og ligeløn. På baggrund af udfordringerne i forbindelse med demografiske forandringer og tiltagende kvalifikationsmangler tager initiativet sigte på at sikre virksomhederne bedre adgang til det arbejdskraftpotentiale, som kvinderne står for. Det omfatter uddannelsesaktiviteter, arrangementer og værktøjer for virksomheder til udjævning af lønkløften. Projektet tager også sigte på at bidrage til at nå Europa 2020-strategimålet, som er at hæve erhvervsfrekvensen til 75 %, og til det formål har det afgørende betydning, at kvindernes andel på arbejdsmarkedet øges.

Eksempler på god praksis i virksomheder, der søger at udjævne lønkløften, omfatter:

  • Den tyske medievirksomhed Axel Springer AG, som lancerede “Chancen:gleich!” (Lige muligheder)-programmet i 2010 med det formål at øge andelen af kvindelige ledere til 30 % i virksomheden inden for en periode på 5-8 år.

  • Kleemann Hellas SA, som er en græsk elevatorproducent, satser på at øge antallet af kvinder inden for salg og teknisk support, komme stereotyper til livs og reducere omfanget af kønsopdelingen. Projektet vedrørende ”Mangfoldighed og ligestilling” øgede kvindernes andel i salgsafdelingen fra 5 % i 2004 til 30 % i 2012.

  • Det litauiske mobilkommunikationsselskab Omnitels projekt til fremme af et familievenligt arbejdsmiljø i virksomheden tager sigte på at skabe balance mellem arbejde og privatliv i virksomhedsorganisationen ved at tilbyde medarbejderne fleksible arbejdsmuligheder. Det har medført, at andelen af kvindelige ledere er øget.

  • IBM Germany’s “German Women’s Leadership Council” (tyske kvinders ledelsesråd) søger at tilskynde kvinder til at indlede en karriere i it-industrien ved at tilbyde personlig vejledning og cybervejledning til studerende i skoler. Det tilbyder også vejledning til unge kolleger, der er i gang med en karriere som ledere eller eksperter.

Baggrund

Et af arrangementerne under projektet til fremme af ligeløn er et virksomhedsforum den 21. marts 2013 i Bruxelles for 150 virksomheder fra hele Europa, hvor der vil blive mulighed for at udveksle erfaringer med fremme af ligestilling, navnlig med hensyn til at adressere årsagerne til lønkløften mellem kønnene.

Kommissionen er i øjeblikket i gang med at forberede en rapport om gennemførelsen af direktivet om ligeløn (direktiv 2006/54/EF). Rapporten vil navnlig fokusere på, hvordan bestemmelserne om ligeløn anvendes i praksis. Den vil omfatte et overblik over EU-retspraksis på ligelønsområdet. Den vil også omhandle ikke-bindende vejledning om kønsneutrale jobevaluerings- og jobklassifikationssystemer. Rapporten forventes vedtaget i løbet af sommeren 2013.

Kommissionen ønsker at styrke samarbejdet med medlemsstater, der arrangerer deres egne nationale dage til fremme af ligeløn. Medlemsstaternes repræsentanter og interessenter, der er med til at arrangere disse dage til fremme af ligeløn, vil få mulighed for at diskutere emnet i forbindelse med en udveksling af god praksis, der blive arrangeret i juni 2013 i Estland.

Yderligere oplysninger

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Europa-Kommissionen – Kønsbetinget lønkløft:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Bilag

Statistikker over kønsbetinget lønkløft

Source: Eurostat 2010, except for Greece: 2008


Side Bar