Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. februarja 2013

Spodbujanje mobilnosti in varnosti prek „pametnih meja“

Evropska unija se približuje sodobnejšemu in učinkovitejšemu upravljanju meja z uporabo najsodobnejše tehnologije. Evropska komisija je danes predlagala sveženj o „pametnih mejah“, s katerim naj bi se pospešili, olajšali in izboljšali postopki mejne kontrole za tujce, ki potujejo v EU. Sveženj vsebuje program za registrirane potnike in sistem vstopa/izstopa, ki bosta olajšala življenje potnikom iz tretjih držav, ki pogosto prehajajo schengenske zunanje meje, ter okrepila varnost meja EU.

„Uporaba nove tehnologije bo državljanom tretjih držav, ki želijo priti v EU, omogočila lažje in hitrejše prehajanje meja. Tujim potnikom želimo olajšati vstop v EU. To ni samo v njihovem interesu, temveč bo koristilo tudi evropskemu gospodarstvu. Po ocenah so tuji potniki k našemu gospodarstvu zgolj v letu 2011 prispevali kar 271 milijard evrov. Posodobitev naših sistemov bo omogočila preprečevanje nezakonitih prehodov meje in odkrivanje oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, s čimer se bo povišala raven varnosti,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Uredba o vzpostavitvi programa za registrirane potnike

  1. Program za registrirane potnike (PRP) bo potnikom, ki pogosto potujejo iz tretjih držav v EU ter so varnostno vnaprej pregledani in preverjeni, omogočil uporabo poenostavljenih mejnih kontrol. Ocenjuje se, da bo ta novi program na leto uporabilo pet milijonov zakonitih potnikov iz tretjih držav. PRP bo uporabljal sistem avtomatiziranega mejnega nadzora (tj. avtomatizirana kontrolna vrata) na večjih mejnih prehodih, kot so letališča, ki uporabljajo to sodobno tehnologijo. Zato bo mejna kontrola registriranih potnikov veliko hitrejša kot danes.

  2. Zelo verjetno je, da poslovni potniki, delavci s pogodbami o zaposlitvi za določen čas, raziskovalci in študenti ter državljani tretjih držav, ki imajo tesne družinske vezi z državljani EU ali živijo v regijah, ki mejijo na EU, prečkajo meje večkrat na leto. Čim večja poenostavitev prehajanja meja EU bi zagotovila, da bo Evropa še naprej privlačna destinacija, ter spodbudila gospodarsko dejavnost in ustvarjanje delovnih mest.

Uredba o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa

  1. Sistem vstopa/izstopa (SVI) bo beležil čas in kraj vstopa in izstopa državljanov tretjih držav, ki potujejo v EU. Omogočil bo elektronski izračun trajanja dovoljenega kratkoročnega bivanja v elektronski obliki, s čimer se bo nadomestil sedanji ročni sistem, ter izdajanje opozoril nacionalnim organom, če do izteka obdobja dovoljenega bivanja izstop ne bo zabeležen. Tako bo sistem pripomogel tudi k obravnavanju vprašanja prekoračitve obdobja dovoljenega bivanja iz vizuma za kratkoročno bivanje.

  2. Sedanja praksa držav članic pri kontroli državljanov tretjih držav, ki želijo prečkati zunanje meje EU, temelji predvsem na žigih v potnih listinah. Ta praksa je zamudna, ne zagotavlja zanesljivih podatkov o prehajanju meja, ne omogoča odkrivanja prekoračitev obdobja dovoljenega bivanja na praktičen način in ni učinkovita v primerih izgube ali uničenja potnih listin. Poleg tega današnji sistemi državam članicam EU ne omogočajo učinkovitega odziva na vse večji pritisk potnikov, ki vstopajo v EU in izstopajo iz nje. Pričakuje se, da se bo njihovo število zgolj na zračnih mejah povečalo za 80 %, tj. s 400 milijonov v letu 2009 na 720 milijonov v letu 2030.

Ozadje

Današnja predloga sledita sporočilu iz leta 2011 (IP/11/1234), v katerem je bila sprožena razprava med institucijami in organi EU o izvajanju novih sistemov, in sicer glede njihove dodane vrednosti, tehnoloških posledic in posledic za varstvo podatkov ter njihovih stroškov.

Predloga sta del pobude za krepitev splošnega upravljanja schengenskega območja, kot je bilo napovedano v sporočilu o migracijah, sprejetem 4. maja 2011 (IP/11/532 in MEMO/11/273).

Naslednji koraki

Zdaj se bodo začela pogajanja z Evropskim parlamentom in Svetom o zakonodajnih predlogih za PRP in SVI. Po sprejetju pravnih aktov s strani sozakonodajalcev bo potekala vzpostavitev sistemov, ki naj bi začela delovati leta 2017 ali 2018.

Uporabne povezave

Spletna stran Cecilie Malmström

Sledite komisarki Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Infografike o mejah in vizumih

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar