Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 februari 2013

Slimme grenzen: grotere mobiliteit en meer veiligheid

De EU ontwikkelt een moderne en doeltreffende vorm van grensbeheer waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie. Vandaag heeft de Commissie een pakket maatregelen voorgesteld dat ervoor moet zorgen dat vreemdelingen die naar de EU reizen, sneller, gemakkelijker en beter worden gecontroleerd. Het pakket omvat een programma voor geregistreerde reizigers en een inreis-uitreissysteem. Dit bespaart frequente reizigers uit derde landen rompslomp aan de buitengrens van het Schengengebied, terwijl de veiligheid aan de grenzen van de EU toeneemt.

“Dankzij nieuwe technologieën zullen burgers van derde landen de buitengrens in de toekomst vlotter kunnen passeren. We willen het buitenlandse bezoekers gemakkelijker maken om de EU binnen te komen. Dit is niet alleen in het belang van de reizigers, maar komt ook de Europese economie ten goede. Alleen al in 2011 droegen buitenlandse reizigers naar schatting 271 miljard euro bij aan onze economie. Met moderne systemen kunnen we de veiligheid vergroten door illegale grensoverschrijdingen te voorkomen en te controleren wie er langer blijft dan toegestaan”, aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse zaken.

Verordening betreffende een EU-programma voor geregistreerde reizigers

  1. Dankzij het programma voor geregistreerde reizigers komen burgers van derde landen die regelmatig naar de EU reizen, in aanmerking voor vereenvoudigde grenscontrole, mits zij zich vooraf aan een veiligheidsonderzoek hebben onderworpen en zijn gescreend. Geschat wordt dat jaarlijks vijf miljoen reizigers van buiten de EU van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Het nieuwe programma werkt met automatische grenscontrolesystemen (automatische poorten) bij belangrijke grensdoorlaatposten, zoals luchthavens. Daardoor zullen geregistreerde reizigers in de toekomst veel sneller kunnen worden gecontroleerd.

  2. Er zijn groepen reizigers die de grens wellicht meerdere keren per jaar passeren, zoals zakenlieden, werknemers met een kortlopend contract, onderzoekers, studenten, mensen met nauwe familiebanden met EU-burgers en inwoners van een regio die aan de EU grenst. Door het voor hen zo gemakkelijk mogelijk te maken om de EU te bezoeken, blijft Europa een aantrekkelijke bestemming, wat gunstig is voor de economische activiteit en de werkgelegenheid.

Verordening betreffende een inreis-uitreissysteem van de EU

  1. Het inreis-uitreissysteem registreert waar en wanneer onderdanen van derde landen de EU in- en uitreizen. Zo kan de toegestane verblijfsduur elektronisch (in plaats van handmatig) worden berekend en krijgen de nationale autoriteiten een waarschuwing als er bij het verstrijken van de toegestane verblijfsduur geen uitreis is geregistreerd. Dit maakt het ook gemakkelijker om op te treden wanneer mensen langer blijven dan op grond van hun visum voor kort verblijf is toegestaan.

  2. Wanneer een onderdaan van een derde land de buitengrens van de EU wil passeren, baseren de lidstaten hun controle momenteel hoofdzakelijk op de stempels in zijn reisdocument. Met deze tijdrovende methode worden geen betrouwbare gegevens over grensoverschrijdingen verzameld, is niet eenvoudig na te gaan wie te lang blijft en kan niet doeltreffend worden opgetreden bij verlies of vernietiging van reisdocumenten. Bovendien kunnen de lidstaten de aanzwellende stroom reizigers die de EU in- en uitreizen met de huidige systemen niet langer in goede banen leiden. Alleen aan de luchtgrenzen zal hun aantal waarschijnlijk al met 80% stijgen, van 400 miljoen in 2009 tot 720 miljoen in 2030.

Achtergrond

De nieuwe voorstellen volgen op een mededeling uit 2011 (IP/11/1234), waarin de aanzet werd gegeven tot een discussie over nieuwe systemen. Daarbij hebben de instellingen en autoriteiten van de EU met name gekeken naar de toegevoegde waarde, de implicaties op het vlak van technologie en gegevensbescherming, en de kosten.

De voorstellen maken deel uit van een uitgebreide aanpak om de globale governance van het Schengengebied te versterken. Dit beleidsstreven is aangekondigd in de mededeling over migratie van 4 mei 2011 (IP/11/532 en MEMO/11/273).

Volgende stappen

Over deze voorstellen moet nu eerst met het Europees Parlement en de Raad worden onderhandeld. Wanneer de tekst door de medewetgevers is vastgesteld, kan worden begonnen met de nadere ontwikkeling van de systemen. Tegen 2017 of 2018 zouden zij in gebruik moeten kunnen worden genomen.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

De website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse zaken via Twitter

Infographics over grenzen en visa

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar