Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 28 februāris 2013

“Viedrobežas” – mobilitātes un drošības veicināšana

ES virzās un modernāku un efektīvāku robežpārvaldību, izmantojot jaunāko tehnoloģiju. Šodien Komisija ierosināja “viedrobežu pasākumu kopumu”, lai paātrinātu, vienkāršotu un pastiprinātu robežpārbaudes procedūras ārvalstniekiem, kas ceļo uz ES. Pasākumu kopumā ietilpst Reģistrēto ceļotāju programma (RCP) un Ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS), kas vienkāršos Šengenas ārējo robežu šķērsošanu tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ceļo bieži, un pastiprinās ES robežu drošību.

“Pateicoties jaunajām tehnoloģijām, trešo valstu pilsoņi, kas vēlas ieceļot ES, robežu varēs šķērsot vienkāršāk un ātrāk. Mūsu mērķis ir atvieglot ārvalstu ceļotāju ieceļošanu ES. Tas būs ne vien ceļotāju interesēs, bet arī nāks par labu Eiropas ekonomikai. Tiek lēsts, ka 2011. gadā vien ārvalstu ceļotāju devums mūsu ekonomikai ir mērāms 271 miljarda eiro apmērā. Modernizējot mūsu sistēmas, tiks panākts arī augstāks drošības līmenis, novēršot nelikumīgu robežšķērsošanu un atklājot personas, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu,” sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Regula par ES Reģistrēto ceļotāju programmu (RCP)

  1. Reģistrēto ceļotāju programma (RCP) ļaus biežiem ceļotājiem no trešām valstīm ieceļot ES, izmantojot vienkāršotas robežpārbaudes, ja pirms tam būs veikta personas pirmatnējā pārbaude un personas padziļināta drošības pārbaude. Tiek lēsts, ka šo jauno programmu izmantos 5 miljoni likumīgo ceļotāju no ārpussavienības valstīm. RCP izmantos automatizētas robežkontroles sistēmas (t.i., automatizētas izejas) lielākajās robežšķērsošanas vietās, piemēram, lidostās, kas izmanto šo jauno tehnoloģiju. Tā rezultātā reģistrēto ceļotāju robežpārbaudes notiktu daudz ātrāk nekā pašlaik.

  2. Darījumu ceļotāji, darbinieki, kam ir īstermiņa darba līgums, pētnieki un studenti, trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir ciešas ģimenes saites ar ES pilsoņiem vai kuri dzīvo reģionos, kas robežojas ar ES, visticamāk šķērso robežas vairākas reizes gadā. Cik iespējams atvieglojot viņu ieceļošanu ES, tiks panākts, ka ES arī turpmāk būs pievilcīgs galamērķis, un tiks līdzēts saimnieciskās darbības veicināšanai un darbavietu radīšanai.

Regula par ES Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu

  1. Ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS) tiks reģistrēts, kad un kur trešo valstu valstspiederīgie, kas ceļo uz ES, ieceļo ES vai izceļo no tās. Sistēma elektroniski aprēķinās atļautās īstermiņa uzturēšanās ilgumu, aizstājot pašreizējo manuālo sistēmu, un izdos brīdinājumu valstu iestādēm, ja līdz atļautās uzturēšanās termiņa beigām nebūs veikts izceļošanas ieraksts. Tādējādi sistēma arī palīdzēs risināt situāciju, kad cilvēki pārsniedz īstermiņa vīzā noteikto uzturēšanās termiņu.

  2. Pašlaik dalībvalstu prakse, pārbaudot trešo valstu valstspiederīgos, kas vēlas šķērsot ES ārējās robežas, galvenokārt balstās uz spiedogiem ceļošanas dokumentos. Šāda prakse ir laikietilpīga, nesniedz uzticamus datus par robežšķērsošanām, nedod praktisku iespēju atklāt personas, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un nespēj sniegt efektīvu risinājumu gadījumos, kad ceļošanas dokumenti ir pazaudēti vai iznīcināti. Turklāt ar pašreizējām sistēmām ES dalībvalstis nespēs pienācīgi pārvaldīt arvien lielāko ceļotāju skaitu, kuri ieceļo ES vai izceļo no tās – paredzams, ka to skaits pie gaisa robežām vien palielināsies par 80 % – no 400 miljoniem 2009. gadā līdz 720 miljoniem 2030. gadā.

Vispārīga informācija

Šodien iesniegtie priekšlikumi izriet no 2011. gada paziņojuma (IP/11/1234), ar kuru tika sākta diskusija starp ES iestādēm par jauno sistēmu īstenošanu, ņemot vērā to pievienoto vērtību, ietekmi uz tehnoloģiju un datu aizsardzību un to izmaksas.

Priekšlikumi ir daļa no Šengenas zonas vispārējās pārvaldības stiprināšanas iniciatīvas, par kuru tika paziņots 2011. gada 4. maijā pieņemtajā Paziņojumā par migrāciju (IP/11/532 un MEMO/11/273).

Turpmākie pasākumi

Tagad sāksies sarunas ar Eiropas Parlamentu un Padomi par RCP un IIS tiesību aktu priekšlikumiem. Pēc tam, kad abi likumdevēji būs pieņēmuši tiesību aktu tekstus, notiks sistēmu izveide, paredzot, ka sistēmas varētu sākt darboties 2017. vai 2018. gadā.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter

Datu vizualizācija par robežām un vīzām

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar