Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 28 d., Briuselis

Pažangiai valdomos sienos. Judumo ir saugumo didinimas

ES pereina prie šiuolaikiškesnio bei veiksmingesnio sienų valdymo ir imasi diegti pažangias technologijas. Siekdama paspartinti, palengvinti ir sugriežtinti į ES keliaujančių užsieniečių pasienio patikros procedūras, šiandien Komisija pasiūlė pažangiai valdomų sienų priemonių rinkinį. Priemonių rinkinį sudaro registruotų keliautojų programa ir atvykimo ir išvykimo sistema, kurios padės supaprastinti procedūras per išorines Šengeno erdvės sienas dažnai keliaujantiems trečiųjų šalių piliečiams ir leis padidinti ES sienų saugumą.

Į ES norintiems atvykti trečiųjų šalių piliečiams naujos technologijos sieną padės pereiti sklandžiau ir greičiau. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad užsienio keliautojams būtų lengviau patekti į ES. Tai bus naudinga ne tik patiems keliautojams, bet ir Europos ūkiui. Apskaičiuota, kad vien 2011 m. užsienio svečių indėlis į mūsų ekonomiką sudarė 271 mlrd. eurų. Be to, mūsų sistemų modernizavimas padės užtikrinti didesnį saugumą, nes bus užkirstas kelias neteisėtam sienų perėjimui ir bus lengviau nustatyti tuos atvejus, kai asmuo ES lieka pasibaigus vizos galiojimui“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Reglamentas dėl ES registruotų keliautojų programos

  1. Registruotų keliautojų programa dažnai keliaujantiems trečiųjų šalių piliečiams suteiks galimybę į ES patekti lengviau, jiems bus taikomas išankstinis patikrinimas ir įvertinimas. Apskaičiuota, kad naująja programa per metus pasinaudos 5 mln. teisėtai keliaujančių ne ES gyventojų. Dideliuose sienos perėjimo punktuose (pvz., oro uostuose, kuriuose naudojamasi šia šiuolaikine technologija) vykdant Registruotų keliautojų programą bus įdiegtos automatizuotos sienos kontrolės sistemos (t. y. automatizuoti vartai) Dėl to registruoti keliautojai pasienyje bus patikrinami daug greičiau.

  2. Tikėtina, kad keliaujantys verslininkai, pagal trumpalaikes sutartis dirbantys darbuotojai, mokslininkai ir studentai, trečiųjų šalių piliečiai, turintys artimų giminystės ryšių su ES piliečiais arba gyvenantys su ES besiribojančiuose regionuose, per sienas keliauja keletą kartų per metus. Jiems sudarius kuo palankesnes patekimo į ES sąlygas, būtų išsaugotas Europos patrauklumas keliautojams, taip pat būtų skatinama ekonominė veikla ir kuriamos darbo vietos.

Reglamentas dėl ES atvykimo ir išvykimo sistemos

  1. Atvykimo ir išvykimo sistemoje bus registruojama ES keliaujančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo vieta ir laikas. Sistema, pakeisianti dabartinę rankinio registravimo sistemą, elektroniškai apskaičiuos sankcionuoto trumpalaikio buvimo trukmę ir įspės nacionalines institucijas, jei pasibaigus vizos galiojimui nebus įrašo apie išvykimą. Šitaip sistema padės spręsti žmonių, kurie lieka ES pasibaigus trumpalaikės vizos galiojimui, problemą.

  2. Dabar valstybės narės, tikrindamos trečiųjų šalių piliečius, norinčius kirsti ES išorės sienas, paprastai deda antspaudus kelionės dokumentuose. Taikant šį būdą sugaištama daug laiko, o patikimų duomenų apie sienos perėjimą negaunama, taip pat nėra galimybės veiksmingai nustatyti, kada keliautojai ES lieka pasibaigus vizos galiojimui, ir spręsti su kelionės dokumentų praradimu ar sunaikinimu susijusių problemų. Be to, dabartinė sistema ES valstybėms narėms neleistų administruoti vis didėjančio į ES atvykstančių ir iš jos išvykstančių keliautojų srauto – tikimasi, kad vien keliaujančiųjų per oro sienas padaugės 80 % – nuo 400 milijonų 2009 m. iki 720 milijonų 2030 m.

Pagrindiniai faktai

Šiandienos pasiūlymas susijęs su 2011 m. komunikatu (IP/11/1234), kuriame pradėta ES institucijų ir valdymo subjektų diskusija dėl naujų sistemų įgyvendinimo, atsižvelgiant į jų pridėtinę vertę, technologinius ir duomenų apsaugos padarinius ir kūrimo sąnaudas.

Pasiūlymai yra dalis iniciatyvos, kuria siekiama tobulinti bendrą Šengeno erdvės valdymą, kaip skelbta 2011 m. gegužės 4 d. priimtame Komunikate dėl migracijos (IP/11/532 ir MEMO/11/273).

Tolesni veiksmai

Dabar prasidės derybos su Europos Parlamentu ir Taryba dėl registruotų keliautojų programos ir atvykimo ir išvykimo sistemos teisės aktų pasiūlymų. Teisės aktų leidėjams teisės aktus priėmus, bus kuriamos sistemos; tikimasi, kad jos pradės veikti 2017 ar 2018 m.

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström interneto svetaine

Komisijos narės Cecilios Malmström paskyra tinkle Twitter

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetaine

Vidaus reikalų generalinio direktorato paskyra tinkle Twitter

Informacine grafika – sienos ir vizos

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar