Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2013

«Έξυπνα σύνορα»: ενίσχυση της κινητικότητας και της ασφάλειας

Η ΕΕ κατευθύνεται προς πιο σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας. Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε μηχανισμό «έξυπνων συνόρων» για την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων των αλλοδαπών που ταξιδεύουν προς την ΕΕ. Ο εν λόγω μηχανισμός περιλαμβάνει πρόγραμμα καταχώρισης των ταξιδιωτών (ΠΚΤ) και σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) που θα απλοποιήσουν τη ζωή των τακτικών ταξιδιωτών, υπηκόων τρίτων χωρών, στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν και θα ενισχύσουν την ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ.

«Η χρήση νέων τεχνολογιών θα επιτρέψει την ομαλότερη και ταχύτερη διέλευση των συνόρων για τους πολίτες τρίτων χωρών που θέλουν να έρθουν στην ΕΕ. Στόχος μας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης αλλοδαπών ταξιδιωτών στην ΕΕ. Αυτό θα ευνοήσει όχι μόνο τους ταξιδιώτες αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία. Εκτιμάται ότι, μόνο το 2011, οι αλλοδαποί ταξιδιώτες απέφεραν στην οικονομία μας 271 δισ. ευρώ. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων μας θα οδηγήσει επίσης σε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας με την πρόληψη των παράνομων διελεύσεων των συνόρων και τον εντοπισμό όσων υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο χρόνο παραμονής», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström.

Κανονισμός για πρόγραμμα καταχώρισης των ταξιδιωτών (ΠΚΤ) στην ΕΕ

  1. Ένα πρόγραμμα καταχώρισης των ταξιδιωτών (ΠΚΤ) θα επιτρέψει στους τακτικούς ταξιδιώτες, υπηκόους τρίτων χωρών, να εισέρχονται στην ΕΕ με απλοποιημένους συνοριακούς ελέγχους, οι οποίοι θα υπόκεινται σε προκαταρκτικό έλεγχο στοιχείων και ασφάλειας. Εκτιμάται ότι πέντε εκατομμύρια νόμιμων ταξιδιωτών από χώρες εκτός της ΕΕ θα επωφεληθούν ετησίως από το νέο αυτό πρόγραμμα. Το ΚΠΤ θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου (ήτοι αυτόματες θύρες) στα κύρια σημεία συνοριακής διέλευσης, όπως αεροδρόμια που χρησιμοποιούν την εν λόγω σύγχρονη τεχνολογία. Ως εκ τούτου, οι συνοριακοί έλεγχοι καταχωρισμένων ταξιδιωτών θα καταστούν πολύ πιο γρήγοροι.

  2. Όσοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, εργαζόμενοι με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, ερευνητές και σπουδαστές, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν στενούς οικογενειακούς δεσμούς με πολίτες της ΕΕ ή ζουν σε περιοχές που συνορεύουν με την ΕΕ διέρχονται ίσως τα σύνορα πολλές φορές το ίδιο έτος. Η κατά το δυνατό διευκόλυνση της μετακίνησής τους προς την ΕΕ θα εξασφάλιζε ότι η Ευρώπη παραμένει ελκυστικός προορισμός και θα ενίσχυε την οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Κανονισμός για σύστημα εισόδου/εξόδου

  1. Ένα σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) θα καταγράφει τον χρόνο και τον τόπο εισόδου και εξόδου πολιτών τρίτων χωρών που ταξιδεύουν προς την ΕΕ. Το σύστημα, το οποίο θα υπολογίζει τη διάρκεια της σύντομης εγκεκριμένης παραμονής με ηλεκτρονικό τρόπο, θα αντικαταστήσει το σημερινό βασιζόμενο σε έγγραφα σύστημα και θα ειδοποιεί τις εθνικές αρχές όταν δεν υπάρχει καταγραφή εξόδου έως τη λήξη της προθεσμίας παραμονής. Με τον τρόπο αυτόν, το σύστημα θα βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπέρβασης της θεώρησης βραχείας διαμονής.

  2. Η σημερινή πρακτική των κρατών μελών κατά τον έλεγχο πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να διέλθει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ βασίζεται κυρίως στη σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων. Η πρακτική αυτή είναι χρονοβόρα, δεν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία για τις διελεύσεις των συνόρων, δεν επιτρέπει τον εντοπισμό της υπέρβασης της επιτρεπόμενης άδειας παραμονής με λειτουργικό τρόπο και δεν επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων απώλειας ή καταστροφής των ταξιδιωτικών εγγράφων. Επιπλέον, τα σημερινά συστήματα δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πίεση από ταξιδιώτες που εισέρχονται και εξέρχονται από την ΕΕ, των οποίων ο αριθμός, στα εναέρια σύνορα μόνο, αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 80%, από 400 εκατομμύρια το 2009 σε 720 εκατομμύρια το 2030.

Ιστορικό της υπόθεσης

Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν συνέχεια της ανακοίνωσης (IP/11/1234) με βάση την οποία άρχισε συζήτηση μεταξύ θεσμικών οργάνων και αρχών της ΕΕ για την εφαρμογή νέων συστημάτων, βάσει της προστιθέμενης αξίας τους, των επιπτώσεών τους στην τεχνολογία και την προστασία δεδομένων και του κόστους τους.

Οι προτάσεις εντάσσονται στην πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνολικής διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν, σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη μετανάστευση, της 4ης Μαΐου 2011 (IP/11/532 και MEMO/11/273).

Επόμενα βήματα

Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για το ΠΚΤ και το ΣΕΕ. Μετά την έγκριση των νομικών κειμένων από τους συννομοθέτες, θα γίνει εγκατάσταση των συστημάτων ώστε να τεθούν σε λειτουργία το 2017 ή το 2018.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström

Ακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Infographics σχετικά με τα σύνορα και τις θεωρήσεις

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Αρμόδιοι επαφής :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar