Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. februar 2013

"Intelligente grænser": øget mobilitet og sikkerhed

Ved at anvende den allernyeste teknologi er EU på vej mod en mere moderne og effektiv grænseforvaltning. Kommissionen har i dag fremlagt sin pakke om intelligente grænser med henblik på at gøre procedurerne for grænsekontrol hurtigere, lettere og strammere i forbindelse med udlændinge, der rejser til EU. Pakken består af et program for registrerede rejsende og et ind- og udrejsesystem, der vil gøre livet lettere for tredjelandsstatsborgere, der ofte krydser de ydre grænser i Schengen-området, og samtidig vil det øge EU's grænsesikkerhed.

EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, udtaler: "Anvendelsen af den nyeste teknologi vil gøre grænsepassagen hurtigere og mere gnidningsløs for de tredjelandsstatsborgere, der ønsker at rejse ind i EU. Målet er at gøre det lettere for udlændinge at rejse ind i EU. Det vil ikke blot gavne de rejsende, men også den europæiske økonomi. Det anslås, at de udenlandske rejsende alene i 2011 bidrog med 271 mia. EUR til vores økonomi. Ved at modernisere systemerne højner vi også sikkerhedsniveauet, idet vi kan forhindre ulovlige grænsepassager og opspore de personer, der bliver længere, end deres visum tillader."

Forordning om et EU-program for registrerede rejsende

  1. Et program for registrerede rejsende vil forenkle grænsekontrollen af forhåndsgodkendte personer fra tredjelande, der ofte rejser ind i EU. Det vurderes, at ca. 5 mio. lovlige rejsende fra tredjelande vil benytte det nye program. Der vil i forbindelse med programmet blive anvendt automatiserede grænsekontrolsystemer (dvs. automatiserede kontrolposter) ved større grænseovergange, f.eks. i lufthavne, hvor denne nye teknologi anvendes. Det vil gøre kontrollen af de registrerede rejsende meget hurtigere, end det har været tilfældet indtil nu.

  2. Forretningsrejsende, arbejdstagere på kortvarige kontrakter, forskere og studerende og tredjelandsstatsborgere, der har nære familieforbindelser til EU‑borgere eller bor i områder, der grænser op til EU, krydser normalt EU's grænser flere gange om året. Ved at gøre det så enkelt som muligt for dem at komme ind i EU, sørger vi for, at EU fortsat er en eftertragtet destination, samtidig med at det fremmer den økonomiske aktivitet og jobskabelse.

Forordning om et ind- og udrejsesystem i EU

  1. Et ind- og udrejsesystem vil registrere tid og sted for ind- og udrejse af tredjelandsstatsborgere i EU. Systemet erstatter det nuværende manuelle system ved på elektronisk vis at beregne varigheden af det tilladte korte ophold og udstede et varsel til de nationale myndigheder, hvis der ikke findes en udrejseregistrering på det tidspunkt, hvor tilladelsen udløber. Således bidrager systemet også til at håndtere udfordringerne i forbindelse med personer, der bliver længere, end deres visum giver lov til.

  2. Medlemsstaternes aktuelle praksis i forbindelse med kontrol af tredjelandsstatsborgere, der ønsker at krydse EU's grænser, er især baseret på stempling af rejsedokumenter. Denne praksis er tidskrævende, giver ikke pålidelige data, giver ikke mulighed for at opspore personer, der bliver længere end de har tilladelse til, og sikrer ikke effektiv håndtering af problemer med bortkomst eller ødelæggelse af rejsedokumenter. Desuden vil medlemsstaternes aktuelle systemer ikke blive ved med at kunne håndtere den støt stigende strøm af passagerer, der krydser EU's grænser, som alene ved luftgrænserne anslås at stige med 80 %, fra 400 millioner i 2009 til 720 millioner i 2030.

Baggrund

Kommissionens forslag er en opfølgning til meddelelsen fra 2011 (IP/11/1234), som satte gang i drøftelserne mellem EU-institutionerne og myndighederne om indførelsen af nye systemer, deres merværdi, teknologiske følger og følger for databeskyttelse samt deres omkostninger.

Forslagene er et led i initiativet om at styrke den overordnede forvaltning af Schengen‑området, som nævnt i den meddelelse om migration, der blev vedtaget den 4. maj 2011 (IP/11/532 og MEMO/11/273).

Næste skridt

Europa-Parlamentet og Rådet påbegynder forhandlingerne om forslaget til et program for registrerede rejsende og et ind- og udrejsesystem. Når retsakterne er vedtaget, vil systemerne blive oprettet med henblik på at træde i kraft i 2017 eller 2018.

Nyttige links

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Malmström på Twitter

Websted for GD Indre Anliggender

Følg GD Indre Anliggender på Twitter

Computergrafik over grænser og visum

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar