Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 февруари 2013 г.

„Интелигентни граници“: подобряване на мобилността и сигурността

ЕС е поел по пътя към по-модерно и ефективно управление на границите чрез използване на модерна технология. Днес Комисията предложи пакет от мерки за „интелигентни граници“, с който се цели да се ускорят, улеснят и засилят процедурите за гранична проверка на чужди граждани, които пътуват до ЕС. Пакетът се състои от Програма за регистрирани пътници (Registered Traveller Programme — RTP) и Система за влизане/излизане (Entry/Exit System — EES), които ще улеснят пътуването на граждани на трети страни при преминаването на външните граници на Шенгенското пространство, и ще засилят сигурността по границите на ЕС.

„Използването на нови технологии ще позволи по-лесно и по-бързо преминаване на границите за гражданите на трети страни, които искат да дойдат в ЕС. Нашата цел е да улесним достъпа на чуждестранни пътници до ЕС. Това ще е в интерес не само на пътуващите граждани, но и на европейската икономика. Според оценките, само за 2011 г. чуждестранните пътници са допринесли 271 млрд. евро за нашата икономика. Модернизирането на нашите системи също така ще доведе до по-висока степен на сигурност, тъй като ще се предотврати незаконното преминаване на границите и ще бъдат откривани онези лица, които пресрочват разрешения срок на престой“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Регламент за Програма на ЕС за регистрирани пътници

  1. Една програма за регистрирани пътници би позволила на често пътуващите граждани на трети страни да влизат в ЕС след преминаване на опростени гранични проверки, при положение, че са били предварително проучени и проверени. Според оценките от тази нова програма ще се възползват годишно 5 милиона граждани на трети страни, които пътуват законно до ЕС. Програмата за регистрирани пътници ще използва системи за автоматизиран граничен контрол (т.е. автоматични врати) на големите гранични контролно-пропускателни пунктове, като например летищата, които използват тази съвременна технология. По този начин граничните проверки на регистрираните пътници ще бъдат значително ускорени.

  2. Често лицата, които пътуват по работа, работниците на краткосрочни договори, научните изследователи и студентите, гражданите на трети държави с тесни семейни връзки с граждани на ЕС, или които живеят в региони, граничещи с ЕС, преминават границите по няколко пъти в годината. Улесняването във възможно най-голяма степен на тяхното пътуване ще гарантира, че Европа продължава да бъде привлекателна дестинация и ще спомогне за активизиране на икономическата дейност и за създаване на работни места.

Регламент за Система на ЕС за влизане/излизане

  1. Една система за влизане/излизане ще регистрира времето и мястото на влизане и излизане на гражданите на трети страни, които пътуват до ЕС. Системата ще изчислява по електронен път разрешения срок на краткосрочен престой, заменяйки сегашната система на ръчно изчисляване, и ще сигнализира на националните органи, когато няма запис за излизане от територията след изтичане на разрешения срок. По този начин системата ще бъде от полза и при намиране на решения на въпроса за лицата, които пресрочват разрешения срок на кратък престой.

  2. Понастоящем при проверка на гражданин на трета страна, желаещ да премине външните граници на ЕС, държавите членки разчитат основно на печатите в документа за пътуване. Тази практика отнема време, не предоставя надеждни данни за преминаването на границата, нито пък позволява лесно установяване на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, или пък ефективна реакция в случай на загуба или унищожаване на документите за пътуване. Освен това използваните днес системи няма да позволят на държавите — членки на ЕС, да се справят с все по-големия поток от пътници, които влизат или излизат от ЕС, чийто брой само по въздушните граници се очаква да нарасне с 80 % — от 400 млн. души през 2009 г. до 720 млн. души през 2030 г.

Контекст

Днешните предложения следват съобщението от 2011 г. (IP/11/1234), с което бе дадено началото на дискусии между институциите и органите на ЕС за прилагането на нови системи, за тяхната добавена стойност, технологичното им отражение, отражението им по отношение на защитата на данните, както и разходите за осъществяването им.

Предложенията са част от инициативата за укрепване на цялостното управление на Шенгенското пространство, както е посочено в Съобщението относно миграцията, прието на 4 май 2011 г. (IP/11/532 и MEMO/11/273).

Следващи стъпки

Започват преговори с Европейския парламент и Съвета относно законодателните предложения за Програмата за регистрирани пътници и Системата за влизане/излизане. След като съзаконодателите приемат законодателните текстове, ще започне осъществяването на системите, като е предвидено те да започнат да действат през 2017 г. или 2018 г.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете съобщенията на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Информация в графики относно границите и визите

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

За контакт:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar