Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. februarja 2013

Mobilizacija prestolnic EU: evropski komisar Hahn župane poziva, naj Evropo popeljejo iz krize

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn bo jutri, 28. februarja, gostil prvo neposredno srečanje med Evropsko komisijo in prestolnicami EU.

Johannes Hahn bo 20 županov, ki se bodo udeležili srečanja, pozval, naj prevzamejo vodilno vlogo v prizadevanjih za oživitev in rast gospodarstva. Komisar se zavzema za osrednejšo vlogo prestolnic kot evropskih gospodarskih in družbenih gonil. Prizadeva si tudi za večjo vlogo urbane razsežnosti v kohezijski politiki in v vseh politikah EU.

Cilj srečanja je spodbuditi dialog med župani evropskih prestolnic in njihov dialog z Evropsko komisijo ter jih vključiti v izpolnjevanje ciljev načrta za rast iz strategije Evropa 2020.

Srečanja se bosta udeležila tudi evropska komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes in evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Svojo udeležbo so potrdili župani Amsterdama, Aten, Berlina, Bratislave, Bruslja, Bukarešte, Dunaja, Lizbone, Ljubljane, Luxembourga, Madrida, Nikozije, Rima, Sofije, Stockholma, Talina, Valette, Varšave, Vilne in Zagreba. V okviru srečanja bodo pripravili skupno izjavo o osrednji vlogi mest kot gonil trajnostne, pametne in vključujoče rasti. Izjavo bodo podprli tudi številni župani, ki se srečanja ne bodo mogli udeležiti.

Pred srečanjem je komisar Johannes Hahn povedal: „V prestolnicah so evropski gospodarski in družbeni problemi pogosto najbolj zgoščeni in najbolj vidni. Obenem pa so prestolnice tudi gonila Evrope, ki ponujajo najpomembnejše rešitve na področjih konkurenčnosti, zaposlovanja, izobraževanja, prometa, okolja in inovacij. Zato so bistvenega pomena pri okrevanju evropskega gospodarstva po krizi. Načrta za rast iz strategije Evropa 2020 brez evropskih prestolnic ne moremo uresničiti. Zato njihove župane pozivam, naj prevzamejo vodilno vlogo pri izhodu Evrope iz krize.“

Komisar Johannes Hahn se dosledno zavzema za večjo vlogo mest in si prizadeva, da bi se razvoju evropskih mest namenilo več pozornosti pri odločanju na evropski ravni, ne le v okviru kohezijske politike, temveč v vseh evropskih politikah. Vključevanje razvoja mest v prihodnje evropske politike in naložbe bo ena od glavnih tem okrogle mize z župani.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes bo z župani razpravljala o pomenu informacijskih in komunikacijskih tehnologij za pametno rast v mestih, zlasti v zvezi z nedavno vzpostavljenim evropskim partnerstvom za inovacije na področju pametnih mest in skupnosti1. Pri tem bo poudarila ključni pomen hitrih internetnih povezav po vsej Evropi za družbeni in gospodarski napredek, zaradi česar si to vprašanje zasluži ustrezno podporo na evropski ravni.

Evropski komisar Janez Potočnik bo predstavil svoje zamisli za zeleno rast v mestnem okolju ter pojasnil, kako lahko potencial za varčevanje z energijo in inovacije v okolju prijaznih mestih prispeva h kakovosti življenja državljanov in povečanju konkurenčnosti. Evropska komisija je v povezavi z reformo kohezijske politike, o kateri trenutno poteka razprava, pripravila številne predloge za povečanje naložb v mestnih območjih. Ti predlogi poudarjajo celostni pristop k oblikovanju politik. Komisija je predlagala, da se pristojnosti v večji meri prenesejo na mesta ter se jim omogoči preizkušanje novih pristopov pri reševanju današnjih gospodarskih, okoljskih in družbenih izzivov.

V ta namen so v nedavno dogovorjenem finančnem okviru EU za obdobje 2014–2020, ki potrebuje še odobritev Evropskega parlamenta, za inovativne ukrepe v mestnih območjih predvidena sredstva v višini približno 330 milijonov evrov.

Komisar Johannes Hahn bo dogodek odprl ob 14. uri v konferenčni dvorani Walterja Hallsteina v stavbi Berlaymont v Bruslju. Razpravi za zaprtimi vrati bosta ob 16. uri sledila tiskovna konferenca in skupinsko fotografiranje.

Ozadje

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je nedavno preimenovani Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pooblastil za usklajevanje pobud mestne politike Evropske unije.

V predlogih Evropske komisije za naslednji večletni finančni okvir in predlogih za reformo pravnega okvira kohezijske politike, ki se zavzemajo za celostnejši in učinkovitejši pristop k razvoju mest, se kaže potreba po skladnejšem in skupnem pristopu. V skladu s temi predlogi naj bi se v vseh državah članicah najmanj pet odstotkov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenilo za celostni in trajnostni razvoj mest.

Predlaganih pet odstotkov je najmanjši delež (zgornje meje ni), ki dopolnjuje naložbe v mestna območja na drugih področjih politik. Od leta 2007 je bilo približno 92 milijard evrov ali skoraj 40 % vseh sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj dodeljenih za projekte v mestih. Vendar je šlo pri tem večinoma za projekte s posameznih področij politik, npr. za projekte v zvezi z nizkimi emisijami ogljika, prometom in socialno vključenostjo, pri katerih mesta v odločanje niso bila vključena. Komisija si prizadeva za bolj celostno usmerjanje naložb, o katerih bi se odločalo v partnerstvu z mesti.

Komisija predlaga okrepljeno vlogo mest pri izvajanju celostnih urbanih pobud, zavzema pa se tudi za kodeks ravnanja za okrepitev udeležbe lokalnih skupnosti pri načrtovanju in uporabi sredstev.

Nadaljnjih 330 milijonov evrov bo dodeljenih neposredno mestom za inovativne ukrepe na področju trajnostnega razvoja mest. Ta sredstva bo neposredno upravljala Evropska komisija prek vseevropskih razpisov za zbiranje predlogov za financiranje.

Več informacij:

Poročilo „Mesta prihodnosti“

Trajnostni razvoj mest z regionalno politiko EU:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_sl.cfm

Vodilni projekti razvoja mest:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Evropski komisar Johannes Hahn na Twitterju: @JHahnEU

Kontakta:

Shirin Wheeler (+32 22966565); mobilni telefon (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310); mobilni telefon (+32 460793310)


Side Bar