Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 27 februarie 2013

Mobilizarea capitalelor din UE: Comisarul Hahn invită primarii să fie vârful de lance în procesul de ieșire din criză a Europei

Comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, va găzdui mâine, 28 februarie, primele discuții directe dintre Comisia Europeană și capitalele din UE.

Comisarul Hahn va invita cei 20 de primari participanți să își asume un rol de leader în efortul de redresare și creștere. El a pledat pentru acordarea unui rol mai central capitalelor, care reprezintă centrele de putere economică și socială ale Europei și este totodată susținătorul unei dimensiuni urbane mai proeminente în politica de coeziune și în ansamblul politicilor UE.

Evenimentul își propune să promoveze dialogul între primarii capitalelor europene, precum și dialogul dintre ei și Comisia Europeană și să îi mobilizeze pe aceștia în vederea atingerii obiectivelor de creștere din cadrul Strategiei Europa 2020.

La reuniune vor participa, de asemenea, Neelie Kroes, comisarul pentru agenda digitală, și Janez Potočnik, comisarul pentru mediu. Primarii din Amsterdam, Atena, Berlin, Bratislava, Bruxelles, București, Lisabona, Ljubljana, Luxemburg, Madrid, Nicosia, Roma, Sofia, Stockholm, Tallinn, Valetta, Viena, Vilnius, Varșovia și Zagreb – toți prezenți- vor prezenta o declarație comună privind rolul central al orașelor ca motoare ale unei dezvoltări durabile, inteligente și incluzive. Această declarație va fi de asemenea sprijinită de unii dintre primarii care nu au putut participa la reuniune.

Înainte de reuniune, comisarul Hahn a declarat „Capitalele sunt cele în care problemele economice și sociale ale Europei sunt adesea mai concentrate și mai vizibile. Dar ele sunt, totodată, motoarele Europei – locurile unde se pot identifica cele mai importante soluții în materie de competitivitate, ocupare a forței de muncă, educație, transport, mediu și inovare. Prin urmare, ele au o importanță crucială pentru ieșirea din criză a Europei. Fără capitalele europene, nu putem transforma în realitate obiectivele de creștere ale Strategiei Europa 2020. Iată de ce lansez un apel către primari să fie vârful de lance în procesul de ieșire din criză a Europei.”

Comisarul Hahn a promovat în repetate rânduri cauza orașelor, susținând că procesul decizional la nivel european trebuie să acorde o atenție sporită dezvoltării orașelor Europei, atât în cadrul politicii de coeziune, cât și la nivelul ansamblului politicilor UE, care ar trebui să integreze o dimensiune urbană mai proeminentă. Modul în care viitoarele politici și investiții ale UE vor încorpora acest deziderat va reprezenta un element esențial al mesei rotunde a primarilor.

În cadrul reuniunii, vicepreședintele Kroes va discuta importanța TIC pentru creșterea inteligentă în orașe, în special cu trimitere la Parteneriatul european pentru inovare privind orașele și comunitățile inteligente1, recent lansat. De asemenea, domnia sa va sublinia faptul că disponibilitatea unor conexiuni rapide la internet în întreaga Europă este un catalizator esențial al progresului social și economic, care necesită un sprijin adecvat la nivelul UE.

Comisarul Potočnik își va prezenta ideile cu privire la creșterea ecologică în context urban și la modul în care potențialul orașelor ecologice în materie de inovare și de economisire a energiei poate îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și poate crește competitivitatea. Comisia Europeană a înaintat o serie de propuneri de îmbunătățire a eficacității investițiilor în zonele urbane, în cadrul reformei politicii de coeziune aflate în prezent în discuție. Aceste propuneri pun accentul pe o abordare integrată în elaborarea politicilor. Comisia a propus ca orașelor să li se delege mai multe competențe și ca acestea să aibă posibilitatea de a testa noi abordări pentru a ține pasul cu noile provocări economice, sociale și de mediu.

Ca răspuns la acest ultim punct, recentul acord asupra bugetului UE pentru perioada 2014-2020, care necesită în continuare aprobarea Parlamentului European, rezervă aproximativ 330 de milioane de euro pentru acțiuni urbane inovatoare.

Evenimentul va fi deschis de către comisarul Hahn la orele 14.00, în clădirea Berlaymont din Bruxelles, în sala de conferințe Walter Hallstein. Discuția cu ușile închise va fi urmată de o conferință de presă și de o ședință foto de grup la orele 16.00.

Context:

Direcția generală pentru politica regională și urbană, recent redenumită astfel, a primit un nou rol din partea dlui Barroso, președintele Comisiei Europene, de a coordona inițiativele în materie de politică urbană ale Uniunii Europene.

Necesitatea unei abordări comune, mai coerente, se reflectă în propunerile Comisiei Europene pentru următorul cadru financiar multianual și în propunerile de reformare a normelor privind politica de coeziune, care susțin o abordare mai integrată și mai eficientă a dezvoltării urbane. Aceste propuneri prevăd ca minimum 5% din alocările Fondului European de Dezvoltare Regională în toate statele membre să fie destinate dezvoltării urbane integrate sustenabile.

Procentul de 5% este o valoare minimă (neexistând o limită superioară) care completează investițiile sectoriale din zonele urbane. Din 2007, aproximativ 92 de miliarde de euro, reprezentând aproape 40 % din totalul fondurilor regionale ale UE, au fost alocate pentru proiecte în orașe. însă aceste alocări au urmat în mare măsură o „abordare sectorială”, de exemplu, pentru proiecte referitoare la reducerea emisiilor de carbon, transport sau incluziune socială, în care orașele în sine nu au avut decât o influență redusă. Comisia depune eforturi pentru ca investițiile să fie mai holistice și mai integrate, iar deciziile să fie luate în parteneriat cu orașele.

Comisia propune un rol mai important pentru autoritățile urbane în implementarea inițiativelor urbane integrate și susține, de asemenea, crearea unui cod de conduită pentru consolidarea participării locale în procesul de programare și implementare a fondurilor.

O sumă suplimentară de 330 de milioane de euro va fi alocată pentru acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane sustenabile, care vizează direct autoritățile urbane. Aceste fonduri vor fi gestionate în mod direct de Comisia Europeană prin intermediul unor cereri de propuneri pentru finanțare la nivel european.

Pentru mai multe informații:

Raportul „Orașele de mâine”

Dezvoltarea urbană sustenabilă prin politica regională a UE:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_en.cfm

Proiecte urbane emblematice:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Urmăriți activitatea comisarului Hahn pe Twitter: @JHahnEU

Contacte:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); Mob +32 4607 93310)


Side Bar