Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 27.

Az Unió fővárosainak mozgósítása: Hahn biztos felkéri a polgármestereket, hogy álljanak az Európát a válságból kivezetni kívánó törekvések élére

Johannes Hahn regionális politikáért felelős uniós biztos lesz a házigazda holnap, február 28-án azon a rendezvényen, amelyen első alkalommal kerül sor közvetlen megbeszélésekre az Európai Bizottság és az EU fővárosai között.

Hahn biztos arra szeretné felszólítani a találkozón részt vevő 20 polgármestert, hogy vállaljanak vezető szerepet a fellendülésre és a növekedésre irányuló törekvésekben. Érvei szerint az európai gazdasági és társadalmi fejlődés motorját jelentő fővárosoknak központibb szerepet kellene juttatni. Azt is szorgalmazza, hogy a kohéziós politikában és általában az uniós szakpolitikákban hangsúlyosabbá váljon a városi dimenzió.

A rendezvény célja, hogy az európai fővárosok polgármesterei intenzívebb párbeszédet folytassanak egymással, illetve az Európai Bizottsággal, továbbá tevékenyebb szerepet vállaljanak a növekedést célzó Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításában.

A találkozó résztvevői között lesz a digitális menetrendért felelős európai biztos, Neelie Kroes, valamint Janez Potočnik környezetvédelmi biztos is. A megbeszélésen Amszterdam, Athén, Berlin, Bécs, Brüsszel, Bukarest, Lisszabon, Ljubljana, Luxembourg, Madrid, Nicosia, Pozsony, Róma, Szófia, Stockholm, Tallin, Valetta, Vilnius, Varsó és Zágráb polgármestere lesz jelen, és együttes nyilatkozatot adnak ki a nagyvárosok szerepéről, továbbá arról, hogy a fenntartható, intelligens és inkluzív növekedés motorjaként milyen központi jelentőséggel bírnak. E nyilatkozatot számos olyan polgármester is támogatja majd, akiknek nem áll módjukban részt venni a megbeszélésen.

A megbeszélés előtt Hahn biztos a következőként nyilatkozott: „Európa gazdasági és társadalmi problémái gyakran a fővárosokban jelentkeznek a legintenzívebben és a leginkább szembetűnő módon. Ám a fővárosok jelentik Európa motorját is – itt születnek a legfontosabb megoldások a versenyképesség, a foglalkoztatás, az oktatás, a közlekedés, a környezetvédelem és az innováció területén. Ezért tehát döntő szerepük van abban, hogy Európa kilábaljon a válságból. Az európai fővárosok szerepvállalása nélkül nem tudjuk megvalósítani a növekedést célzó Európa 2020 stratégiát. Ezért szólítom fel a polgármestereket, hogy álljanak az Európát a válságból kivezetni kívánó törekvések élére.”

Hahn biztos következetesen szót emelt a városok érdekeiért, hangsúlyozva, hogy az európai szintű döntéshozatalban nagyobb figyelmet kellene fordítani az európai városok fejlesztésére, egyrészt a kohéziós politikán belül, másrészt pedig erősítve a városi dimenziót valamennyi uniós szakpolitikában. A polgármesterek kerekasztal-beszélgetésének egyik fő témája lesz, hogy miképpen érvényesíthető ez a jövőbeli uniós szakpolitikákban és beruházásokban.

A megbeszélésen Kroes alelnök kifejti, hogyan járulnak hozzá az információs és kommunikációs technológiák a városok intelligens növekedéséhez, különös tekintettel az intelligens városokra és közösségekre vonatkozó, nemrég létrehozott európai innovációs partnerségre1. Hangsúlyozza emellett, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődést nagyban elősegítené, ha Európában mindenütt gyors internetkapcsolatok állnának rendelkezésre, és ezek kialakításához uniós szinten megfelelő mértékű támogatást kell biztosítani.

Potočnik biztos ismerteti elképzeléseit a zöld növekedés városokkal kapcsolatos vonatkozásairól; bemutatja, miként járulhat hozzá a környezetbarát városok energia-megtakarítási és innovációs potenciálja az életminőség javításához és a versenyképesség erősítéséhez. Az Európai Bizottság a kohéziós politika jelenleg tárgyalt reformja keretében számos javaslatot tett a városi területekre irányuló beruházások javítása érdekében. E javaslatok hangsúlyozzák, hogy a szakpolitikák kialakításakor integrált megközelítést kell alkalmazni. A Bizottság a városok hatáskörének bővítését javasolta, valamint azt, hogy az új gazdasági, környezeti és társadalmi kihívásokkal való lépéstartás érdekében legyen lehetőségük új megközelítésmódokat kipróbálni.

Ez utóbbira válaszolva a 2014-2020-as időszakra vonatkozó uniós költségvetésről nemrégiben létrejött, egyelőre még az Európai Parlament egyetértésétől függő megegyezés mintegy 330 000 millió eurót különít el az innovatív várospolitikai fellépések számára.

Az eseményt Hahn biztos nyitja meg 14 órakor a brüsszeli Berlaymont épület Walter Hallstein konferenciatermében. A zártkörű megbeszélést 16 órakor sajtótájékoztató és közös fotózás követi.

Előzmények:

A nemrégiben átkeresztelt Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság feladatkörét Barroso elnök az Európai Unió várospolitikai kezdeményezéseinek összehangolásával bővítette ki.

Az egységes és összefüggő megközelítés igénye az Európai Bizottság által a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozóan előterjesztett javaslataiban és a kohéziós politika szabályainak reformjára irányuló javaslatokban is megjelenik, amelyek a városfejlesztés integráltabb és hatékonyabb megközelítését javasolják. A javaslatok szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból juttatott összegek legalább 5 %-át valamennyi tagállamban az integrált fenntartható városfejlesztésre kell előirányozni.

A városi területekre irányuló ágazati beruházásokat kiegészítő finanszírozás 5 %-os aránya a kötelező minimumot jelenti, felső határ nincs. 2007 óta mintegy 92 milliárd eurót, azaz az uniós regionális alapok közel 40 %-át fordították városi projektekre. Ezek azonban jórészt „ágazati megközelítést” követtek (mint például a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, a közlekedésre és a társadalmi befogadásra vonatkozó projektek), és ezekbe a városoknak nem sok beleszólásuk volt. A Bizottság olyan átfogóbb, integrált beruházásokat szeretne, amelyekről a döntéshozatal a városokkal való partnerségben folyik.

Azontúl, hogy erősíteni kívánja a városi hatóságok szerepét az integrált városfejlesztési kezdeményezések végrehajtásában, a Bizottság magatartási kódex létrehozását is szorgalmazza, hogy a finanszírozás programozásában és végrehajtásában nagyobb szerephez jusson a helyi szint.

További 330 millió euró áll majd rendelkezésre a fenntartható városfejlesztés területére irányuló olyan innovatív intézkedésekre, amelyek közvetlenül a városi hatóságoknak szólnak. Ezeket közvetlenül az Európai Bizottság irányítja majd, az egész Európai Unióra kiterjedő pályázati felhívásokat alkalmazva.

További információ:

A jövő városairól szóló jelentés

Fenntartható városfejlesztés az uniós regionális politika segítségével:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_hu.cfm

Kiemelt városi projektek:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Kövesse Hahn biztost a Twitteren: @JHahnEU

Kapcsolattartók:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); Mob +32 4607 93310)


Side Bar