Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2013

Κινητοποίηση των πρωτευουσών της ΕΕ: Ο επίτροπος κ. Hahn παροτρύνει τους δημάρχους να δείξουν στην Ευρώπη τον δρόμο για την έξοδο από την κρίση

Ο αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής ευρωπαίος επίτροπος, κ. Johannes Hahn, θα φιλοξενήσει αύριο, 28 Φεβρουαρίου, τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πρωτευουσών της ΕΕ.

Ο επίτροπος κ. Hahn θα καλέσει τους 20 συμμετέχοντες δημάρχους να επιδείξουν ηγετικές ικανότητες όσον αφορά την ώθηση για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Ζήτησε από τις πρωτεύουσες να διαδραματίσουν κεντρικότερο ρόλο ως μοχλοί ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον, επιδιώκει να προβληθεί περισσότερο η αστική διάσταση τόσο στην πολιτική για τη συνοχή όσο και σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των δημάρχων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να κινητοποιηθούν οι δήμαρχοι ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν επίσης η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο επίτροπος κ. Neelie Kroes και ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Janez Potočnik. Οι δήμαρχοι του Άμστερνταμ, της Αθήνας, του Βερολίνου, της Μπρατισλάβα, των Βρυξελλών, του Βουκουρεστίου, της Λισαβόνας, της Λιουμπλιάνα, του Λουξεμβούργου, της Μαδρίτης, της Λευκωσίας, της Ρώμης, της Σόφιας, της Στοκχόλμης, του Ταλίν, της Βαλέτα, της Βιέννης, του Βίλνιους, της Βαρσοβίας και του Ζάγκρεμπ –που θα συμμετάσχουν όλοι – θα υπογράψουν κοινή δήλωση για τη συμβολή των πόλεων και τον κεντρικό τους ρόλο ως κινητήριων μοχλών βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτή η δήλωση θα υποστηριχθεί επίσης από αρκετούς δημάρχους που δεν θα μπορέσουν να παραστούν.

Πριν από τη συνεδρίαση, ο επίτροπος κ. Hahn δήλωσε, «Οι πρωτεύουσες είναι οι χώροι όπου τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Ευρώπης είναι συχνά περισσότερα και πιο αισθητά. Αλλά είναι και οι κινητήριες δυνάμεις της Ευρώπης – οι οποίες μπορούν να βρουν τις σημαντικότερες λύσεις στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της μεταφοράς, του περιβάλλοντος και της καινοτομίας. Αυτό τις καθιστά καθοριστικό παράγοντα για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση. Χωρίς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020». Γι' αυτό καλώ τους δημάρχους να δείξουν τον δρόμο που οδηγεί στην έξοδο της Ευρώπης από την κρίση.»

Ο επίτροπος κ. Hahn υποστηρίζει σθεναρά τη σημασία των πρωτευουσών, ζητώντας να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων κατά τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο: τόσο στην πολιτική για τη συνοχή όσο και στη μεγαλύτερη προβολή της αστικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα αντανακλάται στις μελλοντικές πολιτικές και επενδύσεις της ΕΕ θα αποτελέσει καίριο θέμα συζήτησης στην στρογγυλή τράπεζα στην οποία θα συμμετάσχουν οι δήμαρχοι.

Στη συνεδρίαση, η αντιπρόεδρος κ. Kroes θα εξετάσει τη σημασία των ΤΠΕ όσον αφορά την έξυπνη ανάπτυξη στα αστικά κέντρα, ιδίως σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες, η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα1. Η επίτροπος θα τονίσει επίσης ότι η εξασφάλιση γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο παντού στην Ευρώπη είναι καίριος παράγοντας για να επιτευχθεί κοινωνική και οικονομική πρόοδος, που απαιτεί τον κατάλληλο βαθμό στήριξης σε επίπεδο ΕΕ.

Ο επίτροπος κ. Potočnik θα παρουσιάσει τις ιδέες του για την πράσινη ανάπτυξη στο αστικό πλαίσιο· για τον τρόπο με τον οποίο η εξοικονόμηση ενέργειας και το δυναμικό καινοτομίας των πόλεων που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αρκετές προτάσεις για να ευνοήσει τις επενδύσεις σε αστικές περιοχές, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πολιτικής για τη συνοχή. Οι προτάσεις αυτές τονίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. Η Επιτροπή πρότεινε να δοθούν στις ίδιες τις πόλεις περισσότερες αρμοδιότητες, καθώς και η ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις ώστε να ανταποκριθούν στις νέες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Ως προς αυτό το σημείο, η πρόσφατη συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, ως προς την οποία εκκρεμεί η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεσμεύει ποσό ύψους περίπου 330 εκατ. ευρώ για καινοτόμες αστικές δράσεις.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 14:00, με την εναρκτήρια ομιλία του επιτρόπου κ. Hahn, στο κτίριο Berlaymont στις Βρυξέλλες, στην αίθουσα συνεδριάσεων Walter Hallstein. Μετά τις συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου και οικογενειακή φωτογραφία στις 16.00.

Ιστορικό:

Η πρόσφατα μετονομασθείσα Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης ανέλαβε νέο ρόλο από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso: να συντονίζει τις πρωτοβουλίες πολεοδομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναγκαιότητα πιο συνεκτικής και συντονισμένης προσέγγισης λαμβάνεται υπόψη στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κανόνων της πολιτικής για τη συνοχή, οι οποίες προωθούν μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά την αστική ανάπτυξη. Αυτές οι προτάσεις προβλέπουν να χορηγηθεί στον τομέα της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ποσοστό τουλάχιστον 5% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη.

Το 5% είναι το ελάχιστο ποσοστό – δεν υπάρχει ανώτατο όριο – που συμπληρώνει τις τομεακές επενδύσεις σε αστικές περιοχές. Από το 2007 έχουν χορηγηθεί σε έργα εντός πόλεων περίπου 92 δισ. ευρώ ή σχεδόν το 40% των συνολικών κονδυλίων των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ. Τα ποσά αυτά όμως ακολούθησαν, σε μεγάλο βαθμό, «τομεακή προσέγγιση», π.χ. χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μεταφορές, έργα κοινωνικής ενσωμάτωσης, στο οποία οι ίδιες οι πόλεις είχαν ελάχιστη επιρροή. Η Επιτροπή προωθεί πιο ολιστικές και ολοκληρωμένες επενδύσεις οι οποίες αποφασίζονται σε συνεργασία με τις πόλεις.

Η Επιτροπή, αφενός, προτείνει ενεργότερο ρόλο για τις αρχές των αστικών περιοχών όσον αφορά την υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών πρωτοβουλιών και, αφετέρου, προωθεί έναν κώδικα συμπεριφοράς για να ενισχυθεί η τοπική συμμετοχή στον προγραμματισμό και την αξιοποίηση των κονδυλίων.

Θα χορηγηθεί επιπλέον ποσό ύψους 330 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες θα στοχεύουν άμεσα στις αρχές αστικών περιοχών. Η διαχείριση του ποσού αυτού θα γίνεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω πανευρωπαϊκών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έκθεση «Πόλεις του μέλλοντος»

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_en.cfm

Εμβληματικά πολεοδομικά έργα:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Ακολουθήστε τον επίτροπο κ. Hahn στο Twitter: @JHahnEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)· κινητό (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)· κινητό (+32 4607 93310)


Side Bar