Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 26 februarie 2013

Comisia urmează să recupereze de la statele membre 414 milioane EUR, reprezentând cheltuieli în cadrul PAC

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică astăzi o sumă totală de 414 milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Cifra menționată este cea oficială, dar, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar net al deciziei de astăzi va fi, de fapt, de aproximativ 393 de milioane EUR.

Principalele corecții financiare

În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 22 de state membre: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Lituania, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

  • 111,7 milioane EUR (impact financiar net1: 99,4 milioane EUR) imputate Regatului Unit - Anglia pentru deficiențe în ceea ce privește sistemele de identificare a parcelelor agricole și de informații geografice (LPIS‑GIS), prelucrarea cererilor, controalele administrative încrucișate și controalele la fața locului referitoare la ajutoarele pe suprafață;

  • 48,3 milioane EUR (impact financiar net1: 48,1 milioane EUR) imputate Italiei pentru încălcarea obligațiilor legate de ecocondiționalitate: control insuficient în privința mai multor cerințe legale în materie de gestionare, trei GAEC (bune condiții agricole și de mediu) nedefinite și aplicarea incorectă a unor sancțiuni;

  • 40,6 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe în ceea ce privește gestionarea și controlul restituirilor la export: controale ex ante deficiente în sectorul cărnii de vită, deficiențe în desfășurarea controalelor fizice, controale inadecvate privind producția și stocurile de zahăr, notificarea prealabilă a exportatorilor cu privire la controalele fizice;

  • 34,4 milioane EUR imputate Poloniei pentru deficiențe în gestionarea regimului de pensionare anticipată în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

  • 29 de milioane EUR imputate Franței pentru deficiențe în ceea ce privește controalele la fața locului privind handicapurile naturale și măsurile de agromediu din cadrul FEADR;

  • 17,9 milioane EUR imputate Italiei pentru un sistem de control care prezintă deficiențe grave și pentru fraudă în sectorul prelucrării citricelor;

  • 17,7 milioane EUR (impact financiar net2: 15,7 milioane EUR) imputate Regatului Unit – Irlanda de Nord pentru deficiențe în ceea ce privește LPIS-GIS, controalele la fața locului, plățile și sancțiunile referitoare la ajutoarele pe suprafață;

  • 16 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe în alocarea de drepturi pentru beneficiarii ajutoarelor pe suprafață;

  • 12,5 milioane EUR imputate României pentru deficiențe ale controalelor privind eligibilitatea și cheltuielile beneficiarilor, precum și pentru deficiențe în aplicarea de sancțiuni în cadrul măsurii „modernizarea exploatațiilor agricole” din cadrul FEADR.

Context

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor de plăți directe ale fermierilor. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele efectuate și măsurile aplicate de statele membre în cazul deficiențelor sunt suficiente, și are dreptul să recupereze arieratele dacă auditurile constată că modul de gestionare și controalele statului membru nu reușesc să garanteze că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Anexa I: Verificarea conformității conturilor FEGA și FEADR

Decizia 40: Corecții per stat membru (în milioane EUR)

Sectorul și motivul aplicării corecției

Valoarea corecției

Valoarea impactului financiar net al corecției3

Belgia

 

Ecocondiționalitate – corecție propusă pentru lipsa implementării GAEC și pentru controale la fața locului parțiale

2,477

2,477

Bulgaria

 

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește calendarul controalelor la fața locului și selectarea eșantioanelor

0,023

0,023

Cipru

 

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru întârzierea controalelor administrative și pentru calendarul inadecvat al controalelor la fața locului

0,100

0,100

Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea plafoanelor

0,001

0,000

Republica Cehă

 

Ecocondiționalitate – corecție propusă pentru GAEC nedefinite și pentru deficiențe în ceea ce privește evaluarea neconformităților

6,558

6,558

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru lipsa controalelor la fața locului privind densitatea șeptelului

4,477

4,455

Germania

 

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește selecția din rândul cererilor eligibile și pentru TVA-ul neeligibil inclus în plăți

3,739

3,739

Danemarca

 

Alte corecții - corecție propusă pentru deficiențe în recuperarea datoriilor

0,019

0,019

Spania

 

Restituiri la export – corecție propusă pentru controale ex ante deficiente în sectorul cărnii de vită, pentru deficiențe în desfășurarea controalelor fizice, pentru controale inadecvate privind producția și stocurile de zahăr, pentru notificarea prealabilă a exportatorilor cu privire la controalele fizice

40,596

40,596

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru deficiențe în alocarea drepturilor la plată

16,030

16,030

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru lipsa unei bune condiții agricole și de mediu (GAEC) și pentru deficiențe în ceea ce privește eficacitatea controalelor și aplicarea unei reduceri

6,486

6,485

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe ale controalelor la fața locului și pentru lipsa trasabilității

0,379

0,379

Alte corecții – rambursare din cauza rectificării tabelului din anexa III pentru exercițiul financiar 2006 (recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor)

Rambursare 1,785

Rambursare 1,785

Finlanda

 

Alte corecții - corecție propusă pentru erorile detectate în timpul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2009

0,067

0,067

Franța

 

Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește registrul exploatației și neconformitatea bazei de date electronice

4,474

4,465

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru controlul administrativ neexhaustiv privind facturile aferente împrumuturilor preferențiale și pentru auditurile întârziate în cadrul băncilor

6,453

6,453

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește controalele la fața locului privind handicapurile naturale și măsurile de agromediu

28,956

28,956

Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

1,372

0,000

Alte corecții - corecție propusă pentru cheltuielile neeligibile identificate în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2008

0,108

0,108

Regatul Unit

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru Anglia pentru deficiențe în ceea ce privește LPIS-GIS, prelucrarea cererilor, controalele administrative încrucișate și controalele la fața locului

111,678

99,430

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru Irlanda de Nord pentru deficiențe în ceea ce privește LPIS-GIS, controalele la fața locului, plățile și sancțiunile

17,687

15,733

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru sistemul de sancțiuni indulgent și pentru controlul inadecvat al cerințelor minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor și al unei cerințe legale în materie de gestionare

2,476

2,476

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în cadrul măsurilor de agromediu

4,353

4,331

Alte corecții - corecție propusă pentru deficiențe în recuperarea datoriilor

1,829

1,829

Grecia

 

Stocuri de intervenție - corecție propusă pentru plăți excedentare în contul cheltuielilor de depozitare publică

0,428

0,428

Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește calendarul controalelor, stabilirea criteriilor de eligibilitate, analiza de risc și controalele la fața locului, precum și pentru lipsa controlului calității pentru controalele delegate

3,686

3,686

Alte corecții - corecție propusă pentru plăți întârziate și pentru depășirea plafoanelor

5,209

4,822

Ungaria

 

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru 8 GAEC nedefinite

9,362

9,291

Irlanda

 

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește regimul de pensionare anticipată și schema pentru tinerii fermieri

0,397

0,397

Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

0,013

0,000

Alte corecții - corecție propusă pentru „erori cunoscute” constatate în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2010

0,198

0,198

Alte corecții - corecție propusă pentru neraportarea dobânzii aferente datoriilor

0,030

0,030

Italia

 

Fructe și legume - corecție propusă pentru un sistem de control care prezintă deficiențe grave și pentru fraudă în sectorul prelucrării citricelor

17,914

17,914

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru câteva cerințe legale în materie de gestionare prost controlate, pentru 3 GAEC nedefinite și pentru aplicarea incorectă a unor sancțiuni

48,302

48,095

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru absența controalelor încrucișate cu baza de date privind animalele, precum și pentru întârzierea controalelor la fața locului

1,246

1,246

Alte corecții - corecție propusă pentru întârzierea plăților

2,294

0,000

Alte corecții - corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește criteriile de acreditare

6,354

6,354

Lituania

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru lipsa unor GAEC, pentru GAEC prost controlate și pentru deficiențe în aplicarea unor sancțiuni

1,462

1,461

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru un sistem slab de control privind eligibilitatea beneficiarilor

3,033

3,033

Malta

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru sistemul de sancțiuni indulgent

0,069

0,069

Țările de Jos

Alte corecții - corecție propusă pentru „erori cunoscute” constatate în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2010

0,689

0,689

Polonia

Fructe și legume - corecție propusă pentru întârzierea plăților și pentru deficiențe în ceea ce privește controalele fizice, administrative și contabile

0,661

0,659

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în gestionarea sistemului de pensionare anticipată

34,452

34,452

România

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe ale controalelor privind eligibilitatea și cheltuielile beneficiarilor, precum și pentru deficiențe în aplicarea de sancțiuni în cadrul măsurii privind modernizarea exploatațiilor agricole

12,501

12,501

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru controale incomplete privind parcelele și registrele

5,199

2,960

Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

0,083

0,000

Suedia

Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea unui plafon

0,003

0,000

Slovenia

Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru nerespectarea ratei minime a controalelor la fața locului privind ovinele și pentru neaplicarea de sancțiuni în caz de întârziere a aplicării de crotalii la bovine

0,098

0,098

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru deficiențe în calcularea drepturilor la plată

0,188

0,188

Slovacia

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru o GAEC nedefinită și pentru deficiențe ale controalelor la fața locului

1,558

1,558

Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

0,346

0,000

TOTAL

414,327

393,050

Anexa II: Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR

Decizia 40: Corecții per sector (în milioane EUR)

Sectorul

Valoarea corecției

Valoarea impactului financiar al corecției4

 

 

 

Restituiri la export

40,596

40,596

 

Fructe și legume

18,575

18,573

 

Stocuri de intervenție și alte măsuri de piață

0,428

0,428

 

Prime pentru șeptel

8,259

8,249

Ajutor pe suprafață

145,583

131,380

Ecocondiționalitate

78,750

78,470

Dezvoltare rurală

105,307

103,023

Întârzierea plăților

1,814

0,000

 

Alte corecții

15,015

12,331

 

 

 

TOTAL

414,327

393,050

1 :

Impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru sau rambursate de către acesta.

2 :

Impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru sau rambursate de către acesta.

3 :

Impactul financiar net al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană.

4 :

Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană


Side Bar